Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умова паритету процентних ставок

Ми нині живемо у світі, в якому має місце мобільність капіталу, тобто іноземці можуть легко купувати американські активи, такі, як доларові депозити, і американці можуть легко купувати іноземні активи, такі, як франкові депозити. Оскільки іноземні банківські депозити і американські банківські депозити мають однаковий ризик та ліквідність і оскільки існує декілька перешкод для мобільності капіталу, то природно припустити, що ці депозити є досконалими замінниками (тобто є однаково бажаними). Коли капітал мобільний, і коли банківські депозити є досконалими замінниками, і якщо сподіваний доход на доларові депозити є вищим, ніж на іноземні (у нашому аналізі - франкові депозити), тоді й іноземці, і американці захочуть мати тільки доларові депозити і не бажатимуть мати інших. З іншого боку, якщо сподіваний доход на іноземні депозити вищий, ніж на доларові, то іноземці й американці не хотітимуть доларових депозитів, а тільки іноземні. Для існування і доларових, і іноземних депозитів потрібна така умова: не повинно існувати різниці в сподіваних доходах. Іншими словами, відносний сподіваний доход у виразі (21.1) повинен дорівнювати нулеві. Цю умову можна записати з рівняння (21.1) таким чином:

Це рівняння називають умовою рівності, або паритету, процентних ставок, яка свідчить, що національна процентна ставка дорівнює іноземній процентній ставці мінус сподіване поцінування національної валюти. Водночас цю умову можна передати більш інтуїтивним способом: національна процентна ставка дорівнює іноземній процентній ставці плюс сподіване поцінування іноземної валюти. Якщо національна процентна ставка є вищою за іноземну процентну ставку, то це означає, що має місце позитивне поцінування іноземної валюти, яке компенсує нижчу іноземну процентну ставку. Національна процентна ставка - 15 % проти іноземної процентної ставки - 10 % означає, що сподіване поцінування іноземної валюти повинне становити 5 % (це рівнозначно тому, що сподіване знецінення долара повинно бути 5 %).

Існує декілька способів підходу до умови рівності процентних ставок. По-перше, слід усвідомити, що паритет процентних ставок саме означає, що сподівані доходи є однаковими як на доларові депозити, так і на іноземні франкові депозити. Щоб зрозуміти це, зауважте, що ліва частина умови рівності процентних ставок є сподіваним доходом на доларові депозити, в той час як права частина - сподіваний доход на франкові депозити. Обидві частини обчислені в переведенні на одну валюту - долар США. Припустивши, що національні та іноземні банківські депозити є досконалими замінниками (однаково бажаними), умова паритету є рівноважною умовою для іноземного валютного ринку. (Пізніше у цьому розділі ми покажемо, як наш аналіз можна видозмінити, якщо внутрішні та іноземні банківські депозити не є досконалими замінниками). Тільки коли валютний курс є таким, що сподівані доходи на внутрішні та іноземні депозити рівні, тобто підтримується умова паритету, вкладники будуть готові мати і внутрішні, й іноземні депозити.

Рівновага на валютному ринку

Щоб зрозуміти, як рівноважна умова паритету процентних ставок працює у визначенні курсу, спершу з'ясуємо, як сподівані доходи на франкові та доларові депозити змінюються зі зміною поточного валютного курсу.

Сподіваний доход на франкові депозити.

Як уже зазначалося, сподіваний доход на іноземні депозити у доларовому вираженні, ИЕТІГ, є іноземною процентною ставкою мінус сподіване поцінування національної валюти: і* - (Е£+ ] - Ег)/Еґ Припустімо, що іноземна процентна ставка, ір, становить 10 %, а сподіваний обмінний курс у наступному періоді (Е£+ ^ є 10 франків/долар. Коли поточний обмінний курс Е( є 9,5 франків/долар, то сподіване поцінування долара є (10,0 - 9,5)/9,5 в 0,052 = 5,2 %. Тому сподіваний доход у доларовому вираженні на депозити у франках, ИЕТГ, є 4,8 % (- 10 % іноземна процентна ставка мінус 5,2 % поцінування долара). Цей сподіваний доход, коли Ее = 9,5 франків/долар, зображується точкою А на графіку 21.3. За вищого поточного обмінного курсу Ег = 10 франків/долар сподіване поцінування

Рівновага па зовнішньому валютному ринку.

Графік 21.3. Рівновага па зовнішньому валютному ринку.

Рівновага на зовнішньому валютному ринку має місце в точці В перетину кривої сподіваного доходу на франкові депозити (RETr) і кривої сподіваного доходу на доларові депозити (RET^. Рівноважний валютний курс € Е* = 10 франків/долар.

долара становить нуль, бо Ef+ j також дорівнює 10 франків/долар. Отже, RETF, сподіваний доход у доларах на франкові депозити, тепер iF - 10 %. Цей доход на франкові депозити, коли Et = 10 франків/долар, зображується як точка В. Навіть за вищого обмінного курсу Et - 10,5 франків/долар сподіване поцінування долара тепер становить -4,8% [= (10,0 - 10,5)/10,5 = -0,048]. Тому сподіваний доход на іноземні депозити (RETF) зріс тепер до 14,8 % [= 10 % - (-4,8 %)]. Поєднання цього обмінного курсу і сподіваного доходу для франкових депозитів зображується як точка С.

Крива, що сполучає ці точки, є кривою сподіваного доходу на франкові депозити на графіку 21.3, що зображена як RETF, і, як можна бачити, вона має висхідну траєкторію. Іншими словами, коли сподіваний курс Ег зростає, то сподіваний курс на франкові депозити зростає так само. Пояснення для цієї висхідної траєкторії те, що, оскільки сподіваний валютний курс у наступному періоді утримується постійним за зростання поточного валютного курсу, то сподіваються меншого подорожчання долара. Отже, вищий обмінний курс означає більше сподіване поцінування іноземної валюти у майбутньому, що збільшує сподіваний доход на іноземні депозити у доларовому вираженні

Сподіваний доход на доларові депозити.

Сподіваний доход на доларові депозити у доларовому вираженні (RETs) є завжди процентною ставкою на доларові депозити, і*. При цьому не має значення, яким є обмінний курс. Припустімо, що процентна ставка на доларові депозити становить 10%. Сподіваний доход на доларові депозити за обмінного курсу 9,5; 10,0 чи 10,5 франків/долар завжди становить 10 % (точки Р, В і Б). Лінія, що з'єднує ці точки, є кривою сподіваного доходу на доларові депозити, що позначена як RETs на графіку 21.3.

Рівновага

Перетин кривих сподіваного доходу на доларові депозити (RETs і сподіваного доходу на франкові депозити (RETs відбувається там, де рівновага досягається на іноземному валютному ринку. У точці рівноваги В, в якій валютний курс Е* є 10 франків/долар, умова паритету процентних ставок задовольняється, бо сподівані доходи на доларові і франкові депозити є однаковими.

Щоб зрозуміти, як обмінний курс буде фактично працювати в напрямку до рівноважного валютного курсу £*, подивімося, що станеться, коли обмінний курс є 10,5 франків/долар, тобто вищий за рівноважний курс. Як можна бачити на графіку 21.3, сподіваний доход на франкові депозити у точці С більший, ніж сподіваний доход на доларові депозити у точці Б. Оскільки доларові і франкові депозити є однаково бажаними, громадяни не хотітимуть будь-яких доларових депозитів, і власники доларових депозитів намагатимуться продати їх за франкові депозити на зовнішньому валютному ринку (це стосується як продажу доларів, так і купівлі франків). Проте, оскільки сподіваний доход на доларові депозити є нижчим, ніж на франкові депозити, то всі, хто володіють франками, не будуть охочі обмінювати їх на доларові депозити Підсумкова надлишкова пропозиція доларових депозитів означає, що ціна доларових депозитів стосовно франкових депозитів повинна зменшитися. Валютний курс впаде, що показано стрілкою, спрямованою донизу, на графіку, за обмінного курсу 10,5 франків/долар. Падіння валютного курсу продовжуватиметься доти, доки в точці В не досягається рівноважний курс 10 франків/долар, і сподіваний доход на доларові і франкові депозити вирівнюється.

Тепер погляньмо, що відбудеться, коли валютний курс становить 9,5 франків/долар, тобто перебуває нижче рівноважного рівня. Тут сподіваний доход на доларові депозити більший, ніж на депозити у франках. Ніхто не захоче мати франкові депозити, і тому всі намагатимуться продавати їх, щоб купити доларові депозити (продаватимуть франки і купуватимуть долари). Отже, зміна обмінного курсу зображується стрілкою, що спрямована вгору. Коли валютний курс зростає, то має місце менше сподіване поцінування долара і тому вище сподіване поцінування франка. Тому зростає сподіваний доход на франкові депозити. Нарешті, коли обмінний курс зріс до Е* = 10 франків/долар, то сподіваний доход на франкові депозити достатньо збільшився і знову дорівнює сподіваному доходу на доларові депозити.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші