Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Операційний менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сіткове планування

Основні положення сіткового планування окреслені у підручнику Л. Гелловея [ 14,с.226-235]. Більш розгорнуто теоретичні основи теми подано у підручнику Г.М.Тарасюка [45,с.139-159], навчальному посібнику В.О.Василенко, Т.І.Ткаченко [5,с. 397-430]. Особливо варто звернути увагу студентів на навчально-методичний посібник Л.В.Пана, який містить наочне зображення побудови та обчислення параметрів сітковою графіка. Саме сітковий графік показує послідовність робіт, які повинні бути виконані в рамках для завершення проекту. Деякі з них логічно слідують один за одним, інші ж цілком можуть проводитися паралельно. На початковій стадії планування команда повинна розбити проект на окремі, чітко визначені дії, а потім встановити між ними причинно-наслідкові зв'язки. Робота повинна вестися саме в команді, щоб окремі етапи не були пропущені. Дії і їх взаємозв'язки відображаються у вигляді мережного графіка, який звичайно будується якраз під час аналізу проекту. Існують два діаметрально протилежних способи побудови: коли головну роль виконують роботи, що позначаються на графіку стрілками, і коловими центрами робіт є вузли.

Сіткове планування - одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів проектних, організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує подальшу оптимізацію розробленого графіка на основі економіко-математичних методів та комп'ютерної техніки [14].

У процесі самостійного вивчення теми студенту необхідно розглянути такий вид планування як календарне планування.

Календарне планування

Основні положення календарного планування розкриті у підручниках Г.М.Тарасюка[45,с.143-154].Р. Чейза, Н.Еквілайна, Р.Якобса [52,с.542-570]. Додатково має сенс ознайомитися зі змістом конкретних фактологічних матеріалів, присвячених розгляду календарного планування компанії Opt і max. Цей фактаж вміщено у вставках підручника Р.Чейза, Н. Еквілайна та Р.Я кобса з назвами "Понимающее календарное и производственное планирование компании Optimax", "Десять правил формирования приоритетов для планирования последовательности работ", "Интерактивное кплендарное плантрование с помощью системы JOB" [52,С.546-553].

Важливим під час самостійного вивчення даного питання є усвідомлення суті виробничої програми. Основні положення виробничої програми у підручнику СД.Іллєнкової [17, с. 121-180]. Детальніше окремі питання висвітлені у навчальному посібнику Василенко В.А, Ткаченко Т.І. [5, с.288-323]. Додатковий матеріал з питань основного плану операційної діяльності можна знайти у підручнику Турцова О.Г., Сербінського Б.Ю. [114, с.355-357], та у підручнику Антонець А.В. та ін [115,с.259-263]. Додатково окремі випадки формування виробничої програми (у разі недостатнього завантаження виробничих потужностей, обмежень за одним видом ресурсів тощо) можна розглянути звернувшись до матеріалу Дяченко М.А, Саломатіна Н.А.| 155,с. 19-63,].

Слід зазначити, що головне завдання виробничої програми полягає в максимальному забезпеченні потреб споживачів у високоякісній продукції при найбільш оптимальному використанні ресурсів підприємства.

Виконання виробничої програми може бути досягнуте двома шляхами:

* екстенсивним методом - за рахунок збільшення кількості робітників, машин, механізмів;

o інтенсивним методом - за рахунок підвищення продуктивності робітників, машин і механізмів.

Другий шлях, як правило, є більш ефективним, тому що він допускає з найменшими витратами досягти виконання виробничої програми. Планові завдання з обсягу виробництва і реалізації продукції встановлюються самостійно на кожному підприємстві за загальним обсягом і номенклатурою, а іноді із окремих продуктів, що випускаються, (машинам - у машинобудуванні, суднам - у суднобудуванні, будинкам у будівництві). Вони включають продукцію основного виробництва, допоміжних і підсобних виробництв |5,с.292|.

Під час самостійного вивчення питання студентам слід звернути увагу на планування виробничої програми в натуральному та вартісному виразі.

Натуральними показниками виробничої програми є обсяг продукції, в натуральних одиницях (штуки, тонни, метри тощо) по номенклатурі і асортименту.

Вартісними показниками виробничої програми с обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, нормативної вартості обробітку, валового і внутрізаводського обороту, обсяг незавершеного виробництва.

Для поглиблення знань у сфері планування виробничої програми студенту можна породити опрацювати джерело, в якому в математизованій формі викладено сутність базових одно- та багато продуктових моделей узгодження обсягів виробництва та збуту продукції: Кузин Б., Юрьєв В., ШахдинаровТ. [ 185, с. 211-242). Особливо це рекомендація стосується студентів зі схильністю до побудови логічних моделей управлінських проблем і математичного моделювання економічної дійсності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>