Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит податків в Україні
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційний аспект

Можна передбачити, що за аналогією з тим, як Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) грає роль регулятора на ринку цінних паперів і відповідно впливає на стосунки аудиторів з цим органом, так і податкова служба може відігравати роль регулятора податкового поля бізнесу. В цьому контексті до початку і в процесі роботи аудитора важливо відпрацювати "правила гри" у трикутнику: платник податку - аудитор - ДПС. Складниками таких "правил гри" можуть виступати такі суттєві аспекти аудиторської перевірки:

  • o планування аудиту податків;
  • o перевірка стану внутрішнього контролю та системи обліку;
  • o документування аудиторських процедур тощо.

Зазначені аспекти аудиторських перевірок податків розглянуто нами у наступних параграфах цієї роботі.

Мета, предмет та завдання аудиту податків

У літературі по різному трактується мета такого аудиту. Більшість українських авторів розглядають такий аудит як частину аудиту розрахунків (зобов'язань та дебіторської заборгованості) підприємства - платника податків в контексті аудиту фінансової звітності. Наприклад, Н. А. Іванова і О. В. Ролінський [39, с. 9] до мети аудиту податків відносять підтвердження правильності, своєчасності та повноти нарахування і перерахування податків. Дослідники О. Петрик, В. Савченко, Д. Свідерський в якості мети аудиту зобов'язань та дебіторської заборгованості наводять: установлення достовірності первинних даних щодо їх формування, повноти і своєчасності відображення у зведених документах та облікових регістрах, достовірності відображення у звітності підприємства [82, с. 198]. Зазначене цілком кореспондує із більш вузьким спектром питань щодо перевірки кредиторської або дебіторської заборгованості в цілому.

Аналогічний підхід характерний і для визначення предмету аудиту податків. Згадані та інші автори визначають його як господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками підприємства з бюджетом, а також як відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами. Дослідження вказують, що предмет доцільно розглядати не на макрорівні оподаткування в цілому, а на рівні конкретного податку. У такому разі предметом будуть різні процесі господарської діяльності, які притаманні окремим податкам з точки зору їх податкової бази. Наприклад, для ІШВ предметом будуть операції та події, що впливають на формування сум податкових зобов'язань та податкового кредиту; для податку на прибуток - операції та події, що впливають на формування сум оподатковуваних доходів та витрат.

Завдання з аудиту податків слід розглядати з двох позицій - в цілому як процес, та завдань конкретної аудиторської перевірки. З позицій останньої основними завданнями можуть бути комплекс питань перевірки як податкового, так і фінансового обліку податків (табл. 4.3).

Таблиця 4.3. ЗАВДАННЯ АУДИТУ ПОДАТКІВ

Зміст завдання

Податковий облік

Фінансовий облік

1. Перевірка достовірності обрахування податкової бази та об'єкта оподаткування за кожним податком і збором (логічний та арифметичний контроль)

+

-

2. Перевірка повноти та коректності документування складових бази та об'єкта оподаткування

+

-

3. Перевірка застосування ставок та пільг

+

-

4. Перевірка повноти та коректності заповнення податкових декларацій, вчасності їх подання до податкового органу

+

-

5. Перевірка повноти і вчасності сплати податкових зобов'язань до бюджету. Наявність недоплати та переплати

-

+

6. Перевірка повноти та вчасності відшкодування податку з бюджету (для ПДВ)

+

+

7. Перевірка коректності відображення податкового боргу та його погашення на рахунках фінансового обліку

-

+

8. Перевірка обгрунтованості величини сальдо заборгованості в Балансі підприємства

-

+

9. Перевірка обгрунтованості величини витрат з податків у Звіті про фінансові результати

-

+

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>