Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит: організація і методика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Складання довідки про виправлення помилок виявлених під час аудиту фінансової звітності

Для складання аудиторського висновку необхідно попереднє документальне оформлення результатів перевірки. Така документація підрозділяється на робочу та підсумкову.

Робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки. В цю документацію включається інформація, яка є важливою і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку.

Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері, або зафіксована на електронних носіях інформації.

До робочої документації можна віднести окремі довідки про визначення помилок виявлених під час аудиту фінансової звітності. До таких документів можна віднести:

 • o список бухгалтерських записів, які мають помилки чи виправлення;
 • o опис з питань викривлення системи бухгалтерського обліку і контролю;
 • o опис статей, які не знайшли відображення у необхідний період;
 • o довідка для узагальнення інформації стосовно подальшої оцінки аудитором ймовірності подальшого функціонування підприємства;
 • o довідка про огляд деяких аспектів фінансової звітності;
 • o довідка про розподіл дивідендів по акціях клієнта. Окремо аудитор складає довідки про оцінку ризику і планування аудиту. Так, при розгляданні цих процесів аудитор складає документи (довідки):
 • - про підхід та процеси планування;
 • - оцінки ризику аудита;
 • - листи-опитування якості попередньо проведеної аудиторської перевірки;
 • - таблицю проблемних питань аудиту;
 • - дані про клієнтів з виявлених проблемних питань;
 • - про оцінку ризику не виявлення;
 • - пропозиції по плануванню процесу аудиту.

При розгляді балансу підприємства аудитор складає довідки:

 • o про наявність грошових коштів;
 • o про наявність дебіторів;
 • o про наявність матеріальних цінностей;
 • o про стан інвестицій;
 • o про стан основних засобів;
 • o про кредиторську заборгованість та інші заборгованості. Також при завершенні аудиту аудитором можуть бути складені такі

документи:

 • - лист-пропозиція клієнту;
 • - документація розрахунків з клієнтом;
 • - документація про роботу інших аудиторів і фахівців;
 • - документація фактично проведених тестів контролю і висновки;
 • - документація змін та відхилень у структурі контролю клієнта. В залежності від виявлених викривлень, які мають деяку виробничу чи фінансову особливість, можуть бути складені інші довідки.

Загальні вимоги до аудиторського висновку

Зміст вимог до аудиторського висновку залежить від виду аудиторських висновків: аудиторський висновок про фінансову звітність, аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення.

У цьому зв'язку можна виділити:

 • o загальні вимоги;
 • o часткові.

До загальних вимог відносять:

 • - додержання структури аудиторського висновку;
 • - складання аудиторського висновку в установлені строки;
 • - відображення суті матеріалу з якої теми складається аудиторський висновок.

При складанні аудиторського висновку про фінансову звітність аудитору необхідно додержатись таких вимог:

 • o складати висновок на основі аудиторських доказів підставою яких є дані фінансових звітів;
 • o аудиторський висновок повинен містити чітко сформульовану думку щодо фінансових звітів;
 • o аудиторський висновок повинен мати основні елементи: заголовок; адресат; вступний або початковий параграф; параграф, що описує обсяг аудиторської перевірки; параграф, у якому висловлено думку аудитора щодо фінансових звітів; дату аудиторського висновку; адресу аудитора; підпис аудитора.

У вступному або початковому параграфі слід вказати перелік перевірених фінансових звітів суб'єкта господарювання із зазначенням дати та звітного періоду і що відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал замовника.

У параграфі, що описується, слід вказати опис обсягу аудиторської перевірки тобто, що аудит було здійснено відповідно до МСА або відповідно національних стандартів аудиту та практики.

Аудиторський висновок також повинен містити твердження, що аудит було заплановано і проведено у впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

В аудиторському висновку слід описати процес аудиторської перевірки:

 • - порядок використання доказів;
 • - оцінку принципів бухгалтерського обліку, яка використовується при складанні фінансових звітів;
 • - аналіз попередніх суттєвих оцінок, здійснених управлінським персоналом при підготовці фінансових звітів;
 • - оцінку загального подання фінансових звітів.

До аудиторського висновку необхідно включити твердження в тому, що перевірка надає обґрунтовану впевненість для висловлення думки.

У параграфі, в якому висловлену думку аудитора необхідно вказати, яку концептуальну основу фінансової звітності використану для підготовки фінансових звітів (крім МСБО). Також висловити думку, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства.

При проведенні перевірки спеціального призначення аудитор повинен зробити вимоги замовнику, що угода з ним визначає точний характер завдання, а також форму і зміст висновку, який буде наданий.

До висновку щодо завдання з аудиту спеціального призначення, крім висновку щодо узагальнених фінансових звітів, слід включити такі елементи: заголовок; адресат; вступний параграф (опис перевіреної фінансової інформації, положення про відповідальність управлінського персоналу суб'єкта господарювання та відповідальність аудитора); параграф, що описує обсяг і характер аудиторської перевірки (посилання на МСА, які застосовуються до аудиторських завдань спеціального призначення, або на відповідні національні стандарти чи практику; опис роботи, виконаної аудитором); параграф, що містить думку стосовно фінансової інформації; дату звіту; адреса аудитора; підпис аудитора.

При складанні аудиторського висновку у визначеній формі, аудитор повинен розглянути суть і формулювання визначеного висновку і (за потреби) внести необхідні зміни, згідно з вимогами цього МСА, змінивши формулювання або додавши окремий висновок.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші