Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Міжнародна торгівля

Зі зростанням інтернаціоналізації економіки і приходом гнучких валютних курсів вплив валютного курсу на чистий експорт став важливим монетарним передавальним механізмом.

Вплив валютного курсу на чистий експорт

Як детальніше розглядалося в розділі 21, коли внутрішні процентні ставки падають (за незмінної інфляції), то вітчизняні депозити стають менш привабливими порівняно з депозитами, що пойменовані в іноземній валюті. Результатом стане падіння вартості доларових депозитів стосовно депозитів в інших валютах, тобто падіння обмінного валютного курсу (позначеного як Еі). Нижча вартість національної валюти робить вітчизняні товари дешевшими за іноземні, що викликає зростання чистого експорту, а отже, і сукупного обсягу виробництва. Монетарний передавальний механізм, що діє через міжнародну торгівлю, такий:

Впливи всіх поєднаних каналів монетарного передавального механізму

Ми щойно бачили, що пошук додаткових каналів монетарного впливу призвів до відкриття багатьох каналів монетарного передавального механізму (підсумовано не схематичній діаграмі на графіку 27.3).

Зв'язок між грішми та ВНП: монетарний передавальний механізм.

Графік 27.3. Зв'язок між грішми та ВНП: монетарний передавальний механізм.

Впливи змін пропозиції грошей па модель MPS і модель Сент-Луїса.

Графік 27.4. Впливи змін пропозиції грошей па модель MPS і модель Сент-Луїса.

Зміна номінального ВНП як результат зменшення депозитів до вимоги на 1 млрд. дол. почалася у кварталі 1. Квартал триває три місяці.

Чи може поєднаний вплив усіх цих каналів передавального механізму забезпечити створення кейнсіанської структурної моделі, яка показує, що зміни у пропозиції грошей мають вагоміший вплив на сукупні видатки і сукупний обсяг виробництва? Модель MPS Модільяні, яка містить більшість з цих описаних передавальних механізмів, підтверджує саме це. Графік 27.4 ілюструє реакцію сукупних видатків (номінальний ВНП) на зменшення на 1 млрд. дол. депозитів до вимоги на (кейнсіанську) модель MPS і (монетаристську) модель Сент-Луїса. Зауважте, що обидві моделі виявляють великий вплив на сукупні видатки від зміни пропозиції грошей.

Огляд полеміки між кейнсіанцями та монетаристами щодо грошей і ділової активності

Монетаристський скорочений формальний доказ являв собою могутній виклик кейнсіанському поглядові, що гроші не мають значення. Це вело до неупередженого пошуку нових каналів монетарного передавального механізму, внаслідок чого відбулося зближення поглядів кейнсіанців і монетаристів (що випливає із графіка 27.4) щодо важливості грошей для ділової активності. Нині існує загальна згода серед кейнсіанців, що монетарна політика - справді винятково важ-

Вставка 27.4. Теорія реального ділового циклу і дискусія про гроші та ділову активність

Нові учасники полеміки про гроші та економічну активність є прихильниками теорії реального ділового циклу. З цієї теорії випливає, що реальні збурення у смаках та технології (швидше, ніж збурення в грошах) є рушійною силою ділових циклів. Адепти цієї теорії не сприймають погляду монетаристів, що гроші мають значення для розвитку ділового циклу, бо вважають, що кореляція обсягу виробництва з грішми відображає зворотний причинний зв'язок Іншими словами, саме діловий цикл радше керує грішми, а не інакше. Важливою частиною доказу, що пропонується для підтримки аргументу зворотного причинного зв'язку, є те, що майже жодна кореляція між грішми та обсягом виробництва не є наслідком змін грошової маси, яка контролюється керівними грошово-кредитними установами. Замість цього, на думку прихильників нового підходу, кореляція гроші - обсяг виробництва є наслідком змін в інших джерелах пропозиції грошей, що, як ми бачили у розділах 15 і 16, викликається діями банків, вкладників і позичальників у банків, а також, що імовірніше, діловим циклом.

Хоча теорія реального ділового циклу не вбачає жодної ролі для грошей у діловому циклі, вона розглядає гроші як важливий визначник інфляції. Отже, монетарній політиці відводиться не така критично важлива роль в економіці.

ливе джерело коливань ділового циклу. Проте прихильники нової теорії сукупних коливань, яку називають теорією реального ділового циклу, не сприймають монетаристський скорочений формальний доказ, що гроші є важливими для коливань ділового циклу. Вони вважають, що існує зворотний причинний зв'язок від ділового циклу до грошей (вставка 27.4).

Хоча кейнсіанці нині погоджуються, що гроші мають значення, вони не погоджуються з твердженням монетаристів, що тільки гроші мають значення. їхні структурні моделі забезпечують вагомі докази, що фіскальна політика чинить могутні впливи на ділову активність. Це можна бачити на графіку 27.5, де показано велику реакцію обсягу виробництва на збільшення на 1 млрд. дол. урядових видатків для моделі MPS і тільки невелику реакцію обсягу виробництва на це збільшення урядових видатків, що випливає з моделі Сент-Луїса. Скорочений формальний доказ і структурний модельний доказ не приводять до однакових висновків про ефективність фіскальної полі-

Впливи зміни урядових видатків у моделях MPS і Сент-Луїса: реакція номінального ВНП па зростання урядових видатків па 1 млрд. дол.

Графік 27.5. Впливи зміни урядових видатків у моделях MPS і Сент-Луїса: реакція номінального ВНП па зростання урядових видатків па 1 млрд. дол.

тики. Тому полеміка монетаристів і кейнсіанців щодо визначників сукупного попиту все ще повністю не вичерпана.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші