Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Історія arrow Історія України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Запитання для самоконтролю знань

 • 1. Наведіть докази необхідності переходу від політики "воєнного комунізму" до "нової економічної політики".
 • 2. Проаналізуйте позицію, яку займали керівні діячі України з питань створення Союзу PCP.
 • 3. У чому полягали особливості впровадження нової економічної політики в Україні?
 • 4. У чому полягала суперечливість процесу українізації і які її наслідки?
 • 5. У чому виявився суперечливий характер індустріального розвитку України?
 • 6. Розкрийте злочинний, антинародний характер сталінських методів колективізації. Якої шкоди завдала ця політика Україні?
 • 7. Проаналізуйте зміст і наслідки політики "радянізації" в Західній Україні у 1939-1941 рр.
 • 8. Дайте характеристику фашистського "нового порядку" в Україні. В чому суть окупаційного режиму?
 • 9. Поясніть мету створення УПА, проаналізуйте її боротьбу.
 • 10. Охарактеризуйте головні політичні та соціально-економічні наслідки Другої світової війни, які наслідки вона мала для України?

Історичні документи

З протоколу засідання політбюро цк кп(б)у про розміри державного хлібного фонду і кількість хліба для постачання Росії та заходи щодо посилення продовольчої кампанії

3 вересня 1921 р.

Слушали: Вопросы Наркомпрода (присутствует член коллегии Нар-компрода РСФСР т. Фрумкин, Косиор, Чиркин, Вейнгер).

1) О размерах государственного хлебного фонда Украины и о количестве хлеба, которое Украина обязана дать России (докладчик т. Фрумкин).

Первоначально: налог был исчислен в 152 млн. но при пересмотре ставок многим губерниям сбавлено, только для Волыни ставки повысили. Сейчас официально налог исчисляется в 128 млн; предполагается реально собрать - 100 млн - минимум 70-75 млн. Если прибавить помольний сбор 8-10 млн и то что удастся получить товарообменом 10- 12 млн, то окажется 95-100 млн. По декрету СНК УССР в пользу комне-замов отчисляется 15-25 % налога, т. е. около 15 млн пуд., остается 80 млн. Минимальная расходная смета для самой Украины исчисляется в 70 млн, на продовольственные и семенные, нужды Крыма- 1,5-2 млн, остается для РСФСР всего 8 млн., что слишком мало. Тов. Фрумкин предлагает установить твердый минимум для РСФСР в 30 млн. пуд.

Постановили: а) Принять предложение т. Фрумкина и установить количество хлеба, которое Украина обязана дать России как минимальное, в 30 млн. пуд., даже в ущерб собственному снабжению.

б) Дать директиву губкомам и губисполкомам провести на ближайших съездах комнезамов резолюцию об отчислении в пользу голодающих 50 % из фонда комнезамов.

Слушали: 2. О мерах усиления продкампании (докладчик тов. Фрумкин), Постановили: а) Признать необходимым кроме политической работы возложить на уполномоченных ВУЦИКа и организационные обязанности, для чего установить прочную организационную связь уполномоченных с Наркомпродом и его органами.

Поручить т. Косиору срочно выработать соответствующие инструкции для уполномоченных за подписью ВУЦИКа и ЦК, а также разослать соответствующие директивы местным продорганам.

 • б) Поручить ВУЦИКу дать директиву губисполкомам и уполномоченным усилить работу выездных сессий ревтрибуналов, а где их нет - срочно организовать таковые в небандитских уездах, причем трибуналы должны открывать свои действия в случаях не только массовых, но и одиночных отказов выполнения налога.
 • в) Поручить т. Косиору поднять на постоянном совещании вопрос об изыскании способов борьбы с проявлениями бандитизма, специально направленными к дезорганизации продработам (например, уничтожение списков и т. п.).
 • г) Поручить ВУЦИКу предложить губисполкомам сообщать центру о Селах и волостях, которые упорно отказываются от выполнения налога или где особенно часты формы местного бандитизма, специально направленные против сбора продналога, на предмет наложения на такие села и волости специальных мер взыскания.

Секретарь ЦК КП(б)У

Голод 1921-1923років в Україні. С.34-35.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші