Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Етика та Естетика arrow Естетика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Список літератури

 • 1. Аристотель. Поетика. — К.: Мистецтво, 1967.
 • 2. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Возрождения. — М.: Худ. лит., 1990.
 • 3. Берн Э. Философские исследования о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. — М.: Искусство, 1979.
 • 4. Вольтер. Эстетика. — М.: Искусство, 1974.
 • 5. Гегель Г. В. Ф. Философия истории // Соч.: В 14 т. — М.; Л.: Соцакгиз, 1935.
 • 6. Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. — М.: Искусство, 1969—1971.
 • 7. Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. — М.: Искусство, 1961. —

Т. 4.

 • 8. Долгий В., Левинсон А. Архаическая культура и город // Вопр. философии. — 1971. — № 7.
 • 9. Естетика / За ред. Л. Т. Левчук. — К.: Вища шк., 2006.
 • 10. История эстетической мысли: В 5 т. — М.: Искусство, 1967. — Т. 3.
 • 11. Каган М. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. — Л.: ЛГУ, 1971.
 • 12. Кант И. Критика способности суждения // Основы метафизики нравственности. — М.: Мысль, 1999.
 • 13. Лосев А. История античной эстетики. Ранняя классика. — М.: Высш. шк., 1963.
 • 14. Лукач Д. Своеобразие эстетического: В 4 т. — М.: Прогресс, 1985.
 • 15. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Соч.: В 2 т. — М.: Мысль, 1990. Г. 1.
 • 16. Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. — М.: Прогресс, 1986.
 • 17. Рубинштейн С. Основы общей психологии. — С.-Пб.: Питер, 2000.
 • 18. Соловьев В. Красота в природе// Соч.: В 2 т. — М.: Мысль, 1990.
 • 19. Фортова О. Моральні проблеми художньої творчості. — К.: Мистецтво, 1977.
 • 20. Чернышевский Н. Эстетические отношения искусства к действительности // Избр. эстетич. произведения. — М.: Искусство, 1974.
 • 21. Шеллинг Ф.-В. Философия искусства. — М.: Мысль, 1966.
 • 22. Шестаков В. Эстетические категории: опыт систематического и исторического исследования. — М.: Искусство, 1983.
 • 23. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. — Л.: ЛГУ, 1991.
 • 24. Шиллер Ф. Сочинения: В 7 т. — М.: Искусство, 1957. — Т. 6.
 • 25. Шіллер Ф. Естетика. — К.: Мистецтво, 1974.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Визначте поняття "категорії естетики", охарактеризуйте категорії естетичного відношення як систему.
 • 2. Поясніть, у чому полягає творчий характер категоріального знання в естетиці.
 • 3. Розкрийте діалектику індивідуального і всезагального у категоріях естетики.
 • 4. Охарактеризуйте сутність категорії "прекрасне". Поясніть діалектику об'єктивного і суб'єктивного у прекрасному.
 • 5. Розкрийте зв'язок понять "ідея прекрасного" — "ідеальна міра прекрасного".
 • 6. Визначте якості природного світу, що утворюють його впорядкованість, об'єктивуючись у переживаючому відношенні до них у понятті "прекрасне".
 • 7. Поясніть зв'язок сутнісних виявів досконалого у природі та у формуючих уміннях людини.
 • 8. Розкрийте зв'язок понять "естетична міра відношення" та "естетична міра" у художньому формуванні.
 • 9. Розкрийте зв'язок прекрасного та потворного. Поясніть інтерес до потворного у культурі Новітнього часу.
 • 10. Розкрийте зміст категорії "піднесене". Визначіть відмінне понять "прекрасне" — "піднесене".
 • 11. Розкрийте історію становлення теорії піднесеного в естетиці.
 • 12. Охарактеризуйте відмінності переживання прекрасного і піднесеного. Поясніть поняття "математичне піднесене", "динамічне піднесене".
 • 13. Дайте визначення категорії "трагічне". Розкрийте діалектику характеру й обставин у трагічному.
 • 14. Доведіть, що передумовою розгортання конфлікту в трагічний має бути героїчний характер.
 • 15. Обґрунтуйте діалектику свободи і необхідності у трагічному (за Ф. Шеллінгом).
 • 16. Поясніть феномен катарсису в естетичному переживанні трагічного.
 • 17. Визначте зміст категорії "комічне". Поясніть катарсичну (очисну) дію сміху в комічному.
 • 18. Розкрийте естетичну цінність народної сміхової культури.
 • 19. Назвіть та охарактеризуйте основні форми комічного.
 • 20. Поясніть поняття "естетична міра комічного" та особливості його застосування.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші