Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow РПС arrow Регіональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту

До власних повноважень належать:

• управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним

громадам, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

 • • створення необхідних умов для здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;
 • • організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам;
 • • створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • • сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, робота з молоддю;
 • • створення умов для населення для занять фізичною культурою і спортом.

Делеговане повноваження:

• забезпечення розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту; подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та

охорони навколишнього природного середовища До власних повноважень належать:

 • • внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, а також надання земель під. забудову; визначення розмірів відшкодувань підприємствами всіх форм власності за забруднення довкілля; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;
 • • подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
 • • внесення на розгляд ради пропозицій щодо організації територій природно-заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні;
 • • внесення пропозицій про оголошення природних об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну, наукову цінність, пам'ятниками природи, історії, культури, що охороняються законом.

До делегованих повноважень належать:

 • • здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, відтворенням лісів;
 • • реєстрація суб'єктів права власності на землю, реєстрація права користування землею; видача відповідних документів;
 • • організація і ведення земельно-кадастрової документації;
 • • погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
 • • здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення до виконання цих робіт підприємств, населення.

До повноважень у сфері соціального захисту населення належать:

 • • встановлення за рахунок власних коштів, додаткових до встановлених законодавством, гарантій фінансової підтримки соціального захисту населення;
 • • надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, звільнених у запас, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла;
 • • організація для громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, покращення побутового обслуговування цих громадян;
 • • надання за рахунок коштів місцевих бюджетів допомоги для здійснення послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці.

Делеговані повноваження:

 • • подання на затвердження ради територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності населення від безробіття, організація їх виконання;
 • • здійснення заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку;
 • • надання компенсаційних пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, від стихійного лиха.

До повноважень в галузі зовнішньоекономічної діяльності належать:

 • • укладання і виконання договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;
 • • сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків підприємств незалежно від форм власності;
 • • сприяння у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств, що здійснюють виробничу і соціальну діяльність; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;
 • • створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності.

До повноважень в галузі оборонної роботи належать: сприяння організації призову громадян на строкову військову службу; організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній території; сприяння виробництву та поставкам у війська підприємствами, що належать до комунальної власності, замовленої продукції; здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення, тощо.

Визначений також зміст повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою та ін.

Повноваження місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

 • • виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
 • • законність і правопорядок, додержання прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • • підготовку та виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх національно-культурного розвитку;
 • • управління розвитком промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
 • • управління розвитком науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту;
 • • управління майном, здійснення приватизації та розширення підприємництва;
 • • раціональне використання землі, інших природних ресурсів, охорону довкілля;
 • • здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 • • організацію оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
 • • соціальний захист населення, сприяють збільшенню зайнятості людей;
 • • підготовку та виконання відповідних бюджетів;
 • • звіт про виконання відповідних програм та бюджетів;
 • • взаємодію з органами місцевого самоврядування;
 • • реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Місцеві державні адміністрації здійснюють також повноваження, делеговані їм обласними і районними радами відповідно до Конституції України. У разі виконання місцевими державними адміністраціями повноважень органів державної влади вищого рівня (Кабінету Міністрів України), а також повноважень місцевого самоврядування передаються їм фінансові, матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень.

На місцеві державні адміністрації покладено виконання контрольних функцій такого змісту. Ці органи влади здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:

 • • збереженням і раціональним використанням державного майна;
 • • станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом;
 • • використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу;
 • • охороною пам'яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
 • • додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю;
 • • додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням і захороненням промислових та побутових відходів, додержанням правил благоустрою;
 • • додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;
 • • додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування;
 • • додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинства, сім'ї та молоді, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
 • • охороною праці та своєчасним здійсненням оплати праці;
 • • додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші