Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перевірка Звіту про фінансові результати

У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових результатів, який перевіряє аудитор, може виникнути три ситуації, коли:

♦ інформація, показана у звіті, відображає реальний результат фінансово-господарської діяльності;

♦ інформація у звіті викривлена ненавмисне, тобто через помилки в обліку, неправильне тлумачення законів, неправильну інтерпретацію господарських фактів та з інших причин;

♦ інформація у звіті викривлена через неправильне її відображення працівниками підприємства навмисне, тобто шляхом застосування дій, спеціально підготовлених для викривлення певної інформації.

Важливою якісною характеристикою інформації звітності про фінансові результати є повнота інформації, яка в Україні найчастіше стає причиною викривлення цієї звітності. Так, за даними численних публікацій та експертних опитувань, питома вага господарських операцій, здійснених у тіньовому секторі економіки, становить за оцінками різних фахівців від 40 до 55%.

Якщо йдеться про викривлення показників фінансових результатів, то слід визначити його мету — це заниження базових показників звітності, на основі яких визначається балансовий прибуток, чи їх завищення. У зв'язку з тим, що показники звітності з фінансових результатів пов'язані з податковою звітністю, мета заниження таких показників полягає в ухиленні від сплати податків. У разі, коли базові показники фінансових результатів завищені, й на їх основі балансовий прибуток, мета такого викривлення — покращання показників фінансової звітності для подання її користувачам.

Однак під час здійснення такої складної процедури як підтвердження достовірності й повноти показників звітності з фінансових результатів, не слід обмежуватися лише такими мотивами її викривлення.

Основними напрямами емпіричного дослідження є:

♦ визначення зовнішніх обставин, пов'язаних із діяльністю підприємства, під тиском яких не відображаються реальні результати фінансово-господарської діяльності;

♦ вивчення особистих мотивів, які спонукають посадових осіб, причетних до фінансової та податкової звітності, впливати на достовірність інформації у цій звітності;

♦ виявлення причин, які сприяють приховуванню фактів недостовірного відображення інформації про фінансові результати у фінансовій та податковій звітності;

♦ виявлення мотивацій (психоаналітичний підхід), які здатні виправдати факт недостовірного відображення інформації про фінансові результати у фінансовій та податковій звітності;

♦ виявлення способів приховування фактів про невідповідність реальних даних із фінансових результатів, наданих у фінансовій та податковій звітності;

♦ визначення заходів, які можуть сприяти більш достовірному відображенню результатів фінансово-господарської діяльності у фінансовій та податковій звітності.

Фінансовий облік виконує дві основні функції:

♦ вимірює і відображає фінансовий результат;

♦ відображає фінансовий стан підприємства: його активи, зобов'язання і власний капітал.

Бухгалтерський облік згідно з новими стандартами побудований на загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку і міжнародних стандартах обліку і звітності. Він спрямований на:

♦ об'єктивне визначення й відображення фінансового результату діяльності та фінансового стану;

♦ відображення ринкових ризиків;

♦ урахування впливу ринку на діяльність.

Тому вивчення показників звітності закінчується дослідженням правильності відображення господарських фактів у бухгалтерському обліку.

Питання для самопідготовки

 • 1. Що таке метод аудиту?
 • 2. Назвіть та охарактеризуйте методичні прийоми організації перевірки.
 • 3. Назвіть та охарактеризуйте методичні прийоми проведення перевірки.
 • 4. Дайте визначення методики аудиту й аудиторських процедур.
 • 5. З чого складається нормативна база аудиту?
 • 6. Наведіть загальну інформацію щодо нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності аудитор.
 • 7. Дайте характеристику основоположних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
 • 8. Визначіть основні вимоги до наказу про облікову політику як нормативного документа аудиту.
 • 9. Що являє собою "предметна область аудиту", які розділи можуть до неї входити?
 • 10. Назвіть та охарактеризуйте етапи аудиторської перевірки.
 • 11. Як у методиці аудиту застосовується метод стратифікації?
 • 12. Дайте характеристику окремих положень методики аудиту.
 • 13. Наведіть приклади критеріїв перевірки та охарактеризуйте їх.
 • 14. Перерахуйте форми річної фінансової звітності.
 • 15. Яка мета складання фінансової звітності?
 • 16. Охарактеризуйте призначення основних компонентів фінансової звітності.
 • 17. Дайте якісні характеристики фінансової звітності.
 • 18. Охарактеризуйте принципи підготовки фінансової звітності.
 • 19. З чого складається формальна перевірка звітності?
 • 20. Як Ви розумієте аналітичну перевірку звітності, її завдання?
 • 21. Для чого складають порівняльний баланс?
 • 22. Як провести аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства?
 • 23. Як провести аналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу підприємства?
 • 24. Назвіть та охарактеризуйте етапи перевірки фінансової звітності.
 • 25. Як, користуючись Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності, перевірити відповідність показників різних форм звітності?
 • 26. Як перевірити правильність показників балансу?
 • 27. Які робочі документи складають при перевірці показників балансу?
 • 28. Які ситуації можуть виникнути в результаті перевірки показників Звіту про фінансові результати?
 • 29. Які фактори впливають на мотиви викривлення показників звітності?
 • 30. Які викривлення звітності вважаються суттєвими?
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші