Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка доцільності запровадження податкової новації (перереєстрація торговельного підприємства в СПД без створення юридичної особи)

За даними таблиці оцінити доцільність перереєстрації торговельного підприємства в СПД без створення юридичної особи. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля, місце розташування -м. Київ. Форма розрахунку з покупцями - готівка та кредитні картки. Період планування - рік. Звільнення персоналу не передбачається.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

467

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ), тис, грн

331,57

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

8

Фонд оплати праці, тис. грн

37,36

Поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) з ПДВ, тис. грн

21,5

Амортизація основних засобів, тис. грн

7.3

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Витрати зі створення СПД (реєстраційні), тис. грн

10,1

Витрати по ліквідації підприємства, тис. грн

22,22

Єдиний податок з СПД в місяць, грн

200

Оцінити можливість реалізації даної податкової новації з врахуванням існуючих законодавчих обмежень.

Розв'язок

I*

ВВ = ОЗпл - - + Ф 0Я + ПГВпл • - + Пфоп + /07 = 6 6

= 331,57 - -+37^6 + 21,5-+13,71 +0,16=345,46 тис. грн 6 6

- база оподаткування (БО):

БО = ВД-ВВ-Аоз = 389,17 - 345,46-73 = 36,41 тис. грн,

де Аоз - амортизація основних засобів.

- податкове зобов язання по сплаті податку на прибуток (ПЗпп):

т БО • Ставка 36,41 -25

ПЗпп=-=-= 9,1 тис. грн

 • 100 100 * ч*
 • - сума, що підлягатиме сплаті (ППрдостатц)-'

Г7Г7 Г73 771 12 01 320 12 СОХ

ПЇЇРдожати = ЯЗ™ - = 9.1" -jjjjjjj- = 5Д6 тис. грн,

де ТП - вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць. 1.5. Загальна сума податків (Пзаг):

Пзаг = ПДВ + Пфоп + КП+ППРд0 стааи + Ш£± = 320-12

= 18,99+13,71 + 0,16+5,26 + - = 41,96 тис. грн.

 • 1000 F
 • 2. Податки, що підлягатимуть сплаті при перереєстрації підприємства як СПД (Псщ):

&Т7 а і Чнп • ЄПспд • —— ■ 12 Д = ЄЛснд -12 _100

^" юро 1000

200 12 (8-І)*200 0,5 12 1Л 0

=-+------= 10,8 тис. грн,

1000 1000

де ЄПспд - єдиний податок з СПД, грн у місяць;

Чнп - чисельність найманих працівників СПД.

 • 1. Розрахунок податків, що підлягають сплаті при традиційній системі оподаткування:
 • 1.1. Розрахунок податку на додану вартість:
  • - база оподаткування ПДВ (БОпдв)'

БОт = ТОпл-ОЗпл-ПГВпл = 467-331,57 -21,5 = 113,93 тис. грн,

де ТОпл - обсяг планового товарообороту (з ПДВ); ОЗпл - оборот із закупівлі товарів (з ПДВ); ПГВпл -поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) з ПДВ.

- ПДВ до сплати (ПДВ):

"WO—ш =Ш,93-20 = 18>99 100 + Ставка 100 + 20

1.2. Розрахунок обов'язкового соціального та пенсійного страхування (Пфоп):

ФОП • Ставка 37,36 • 36,7 ,.

Пфоп =-—- = —--= 13,71 тис. грн,

100 100

де ФОП - фонд оплати праці.

1.3. Розрахунок комунального податку (КП):

т ЧсІоНЩГСтавкаІ№Л2міс 18-17-10/100-12 Л1,

КП=-—-=-= 0,16 тис гри,

1000 1000

де Чс/о - середньооблікова чисельність працівників;

НМДГ - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн).

 • 1.4. Розрахунок податку на прибуток:
  • - валові доходи платника податку скориговані (ВД):

ВДбезпдв = ТОпл-- = 467-- = 389,17 тис. грн 6 6

 • - вадові витрати платника податку (ВВ):
  • 3. Додаткові витрати по реалізації податкової новації (перереєстрація в СПД) ІДВспп):

ДВСПд = Berne end + Вліке nl п = 1,1 + 2,4 = 3,5 тис. грн,

де Berne end - витрати зі створення СПД (реєстраційні);

Вліке піп -витрати по ліквідаціїпідтфиємства-юридичної особи.

4. Ефект від перереєсттзації підприємства в СЦЦ (Есщ):

Еспд = Пзаг - Пспд - ДВспд = 41,96 - (10,8 + 3,5) = 27,64 тис. грн.

5. Висновок щодо доцільності перереєстрації підприємства як

СПД:

Доцільно, оскільки ефект від перереєстрації підприємства в СПД має додатне значення.

6. Максимальний обсяг діяльності, що може здійснювати СПД без реєстрації юридичної особи (ТОмах):

ТОмах=500 тис. грн (згідно з чинним законодавством).

7. Висновок щодо можливості практичної реалізації даної податкової новації:

Можливо, оскільки ТОпл (467 тис. грн) менший за ТОмах (500 тис. грн).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші