Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік довгострокових орендних зобов'язань

Одним із видів довгострокових зобов'язань є довгострокова оренда (терміном від трьох і більше років), яка називається фінансовим лізингом. Оренда - це договірне, строкове, платне володіння і користування майном, яке передасться орендодавцем орендареві для здійснення господарської діяльності. Взаємовідносини орендодавця з орендарем щодо оренди майна регламентуються договором.

В зарубіжних країнах довгостроковий фінансовий лізинг набув широкого застосування як засіб формування довгострокових активів. Фінансовий лізинг - це оренда, за умовами якої орендар бере на себе всі ризики та витрати, пов'язані з експлуатацією орендованого майна.

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 17 "Оренда", лізинг визнається фінансовим за умови, що в договорі на оренду передбачений хоча б один із таких чинників:

  • - після закінчення строку оренди право власності на майно переходить до орендаря;
  • - орендарю надається можливість після закінчення строку оренди придбати майно за ціною, яка значно нижча ринкової;
  • - теперішня вартість орендних виплат складає суттєву частку ринкової вартості об'єкта на дату початку дії договору оренди (як правило 90 % і більше);
  • - строк оренди охоплює більшу частину терміну експлуатації орендованого майна (як правило, 75 % і більше).

В окремих країнах передбачені різні критерії визнання фінансового лізингу. Так, наприклад, в Німеччині фінансовим лізингом вважається оренда, термін якої за договором охоплює від 40 до 80 відсотків терміну експлуатації майна і за якою вартість опціону співвідноситься з вартістю об'єкта оренди. У Великобританії фінансовий лізинг визнається за умови, що договір оренди укладено на строк не менше 75 % терміну експлуатації орендованого майна і в ньому передбачена повна виплата вартості орендованого об'єкта. Законодавством Франції передбачені такі критерії фінансового лізингу:

  • - для надання в оренду майно має бути спеціально придбане;
  • - орендодар має право після закінчення строку оренди придбати майно за ціною, яка встановлюється на момент укладення договору.

Досвід зарубіжних країн свідчить, що лізингові операції вигідні для їх учасників і тому в загальному обсязі реальних інвестицій постійно зростає питома вага лізингу, зокрема, машин, обладнання та устаткування. Оренда об'єктів основних засобів на умовах фінансового лізингу дає можливість: постачальнику - реалізувати майно, отримавши повну оплату його вартості; орендодавцеві (лізинговій компанії) - отримати доходи у вигляді відсотків; орендареві - здійснити диверсифікацію своєї діяльності або розпочати її зі значно меншими початковими вкладеннями капіталу.

Наприклад, компанія уклала договір на оренду виробничого обладнання терміном на п'ять років при 15 % річних. За умовами договору оренди сума річних виплат орендних платежів складає $6000. Строк оренди збігається з терміном експлуатації виробничого обладнання. Згідно з договором після закінчення строку оренди право власності на виробниче обладнання передається орендареві. За критеріями цей вид оренди є фінансовим лізингом.

Для розрахунку теперішньої вартості усіх виплат по фінансовому лізингу скористаємося Таблицею значень теперішньої вартості ануїтету, згідно з якою теперішня вартість одного долара ануїтету для і = 15 %, n = 5 дорівнює 3,352. Отже, теперішня вартість орендних платежів по лізингу за п'ять років складе $20 112 ($6000-3,352).

Надходження виробничого обладнання на умовах фінансового лізингу і відповідне зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів відображається в обліку бухгалтерським проведенням:

Дебет рахунка "Орендоване обладнання" 20 112

Кредит рахунка "Зобов'язання по лізингу" 20 112

Виробниче обладнання, придбане на умовах фінансового лізингу, відноситься до складу довгострокових активів, що амортизуються. Нарахування амортизації здійснюється за методом, який застосовується у орендаря для активів даної групи. Якщо компанія, яка отримала обладнання, використовує для нарахування амортизації по основних засобах даної групи прямолінійний метод, то річна сума амортизаційних відрахувань у нашому прикладі складе $4022 ($20 112:5).

На суму нарахованої амортизації складається бухгалтерське проведення:

Дебет рахунка "Витрати на амортизацію орендованого обладнання" 4022

Кредит рахунка "Накопичена амортизація орендованого обладнання" 4022

Для розрахунків з орендодавцем компанія-орендар складає графік платежів по фінансовому лізингу. Кожен лізинговий платіж включає основну суму боргу і суму відсотків по цьому боргу. У нашому прикладі перший платіж суми щорічних виплат відсотків та погашень зобов'язань по лізингу на рахунках бухгалтерського обліку відображається записом:

Дебет рахунка "Витрати на сплату відсотків" 3017

(20112x15%)/ 100

Дебет рахунка "Зобов'язання по лізингу" 2983

($6000-$3017)

Кредит рахунка "Грошові кошти" 6000

У Балансі основні засоби, отримані на умовах фінансового лізингу, відображаються у розділі "Непоточні активи", а зобов'язання по фінансовому лізингу - у розділі "Непоточні зобов'язання". Та частка довгострокових орендних зобов'язань, що підлягає сплаті в поточному фінансовому році, показується в складі короткострокової заборгованості у розділі "Поточні зобов'язання".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>