Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунок планового обсягу витрат обігу торговельного підприємства на основі факторно-аналітичного методу

На основі даних, наведених у табл. 1 та 2, розрахуйте можливий (очікуваний) обсяг витрат обігу торговельного підприємства. Для проведення розрахунків скористатися факторно-аналітичним методом.

Таблиця І

Показники

Значення

1. Зростання обсягу товарообороту у плановому періоді, %

5

2. Очікувана у плановому періоді зміна середнього рівня змінних витрат обігу, що склався у попередні періоди, п.п.

0,1

3. Очікуване зростання середнього обсягу постійних витрат обігу, %

6,3

Таблиця 2

Динаміка товарообороту та витрат обігу торговельного підприємства

Показники

1-й період

2-й період

Товарооборот, грн

10525

11999

Витрати обігу, грн

1789

2057

у тому числі:

постійні витрати

1188

1454

змінні витрати

601

603

Разе 'язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

„ (Ш+ТпрТОпл) 11999 (100 + 5)

ТОпл = Т02----- =---- = 12598,95 тис. грн,

2 100 100 у

де Т02 - обсяг товарообороту 2-го періоду;

ТпрТОпл - темп приросту товарообороту на плановий період.

2. Розрахунок середнього обсягу змінних витрат обігу передпланового періоду (Взмпередпд):

~=- Взм, + Взму 601 + 603 ...

В™мр*ш =-^-- =-2-= тМС*

де Взм, -змінні витрати 1-го періоду; Взм 2 — змінні витрати 2-го періоду.

  • 3. Розрахунок середнього рівня змінних витрат обігу передпланового періоду (РВзмпередпя):
  • 2 2

де то1 — обсяг товарообороту 1 -го періоду.

4. Розрахунок зміни рівня змінних витрат обігу внаслідок впливу факторів (АРВзм):

АРВзм = 0,1".и. (дано в умові задачі).

5. Розрахунок можливого (очікуваного) рівня змінних витрат (РВзмт):

РВзм^ = РВзмпередпД + АРВзм = 5,35+ОД = 5,45 %.

  • 6. Розрахунок очікуваного обсягу змінних витрат з врахуванням впливу факторів (Взмт):
  • 0 ТОпл-РВзМп 12598,95-5,45

Взм„„ =-— =-= 686,06 тис. грн.

зд 100 100

  • 7. Розрахунок середнього обсягу постійних витрат обігу передпланового періоду (Впостпередт):
    • -- Впостх +Впостг 1188 + 1454 лл

Впостпередт =-1—-2. =---= 1321,00 тис. грн,

де Впосгщ - постійні витрати 1-го періоду; Впост2 ~ постійні витрати 2-го періоду.

8. Розрахунок очікуваного обсягу постійних витрат у плановому періоді внаслідок дії факторів (Впост^):

_ -=-- (Ш + АВпост^ 1ГЛПП Гі00 + 6,3

Впостт = Впост„ередп^-—-^ = 1321,00-^ "1(Ю J =

= 1404,22 тис. грн,

ДО АВпост -очікуване зростання середнього обсягу постійних витрат обігу в плановому періоді.

9. Розрахунок очікуваного обсягу витрат обігу планового періоду (в,,):

Вт = Впостт + Взмт = 1404,22 + 686,06 = 2090,29 тис. грн.

Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі факторно-аналітичного методу

Обгрунтувати можливий (очікуваний) обсяг поточних витрат торговельного підприємства. Розрахунки провести за факторно-аналітичним методом.

Таблиця

Показники

Значення

1. Товарооборот плановий, тис. грн

1805

2. Рівень змінних витрат базовий, %

3,51

3. Розмір умовно-постійних витрат базовий, тис. грн

199,55

4. Економія (зменшення):

4,1. Розміру витрат у зв'язку із зростанням продуктивності праці, тис. грн

0,62

4.2. Рівня витрат у зв'язку із прискоренням швидкості обороту товарних запасів, п.п.

0,2

4.3. Рівня витрат у зв'язку із покращанням умов зберігання товарів, п.п.

0,91

4.4. Розмір амортизаційних відрахувань і витрат на утримання основних засобів у зв'язку з вибуттям непрацюючого обладнання, тис. грн

4,01

4.5. Розміру управлінських витрат у зв'язку з удосконаленням управлінської роботи, тис. грн

6,02

Закінчення табл.

Показники

Значення

4.6. Рівня витрат у зв'язку із збільшенням у структурі товарообороту реалізації товарів з низькою витрато-місткістю, ПЛІ.

0,50

4.7. Рівня витрат у зв'язку із збільшенням у складі товарообороту опту, п.п.

0,10

5. Перевитрати (збільшення):

5.1. Розміру витрат на амортизацію й утримання основних засобів у зв'язку із введенням у дію нових основних засобів, тис. грн

5,21

5.2. Рівня витрату зв'язку із проведенням додаткових рекламних заходів, п.п.

ОДІ

5.3. Розміру витрат на перепідготовку кадрів у зв'язку із здійсненням заходів щодо підвищення професіоналізму персоналу, тис. грн

0,05

Розв'язок

1. Розрахунок збільшення рівня змінних поточних витрат

ВНаСЛІДОК ВПЛИВу фаКТОрІВ (^^ЗМ перевитрат ) •

АРВзм тревитрат = АРВзм, = ОД 1 л.п.,

де АРВзм, -збільшення рівня витрат у зв'язку із проведенням додаткових рекламних заходів.

2. Розрахунок зменшення рівня змінних поточних витрат внаслідок дії факторів {^^змекономш) •

АРВзмекономії = АРВзМг +АРВзлц + АРВзмА +№Взли, = = 0,2+0,91+0,5 + 0,1 = 1,71 п.п.,

де АРВзм2 -зменшення рівня витрат у зв'язку із прискоренням швидкості обороту товарних запасів;

ьрвзм, -зменшення рівня витрат у зв'язку із покращанням

умов зберігання товарів; АРВзм, -зменшення рівня витрат у зв'язку із збільшенням у

структурі товарообороту реалізації товарів із

низькою витратомісткістю; АРВзм, -зменшення рівня витрат у зв'язку із збільшенням у

складі товарообороту опту.

3. Розрахунок рівня змінних витрат у плановому періоді

РВзмт = Рзм„ +ЬРВзмперееипрат - АРВзмеІ!ОНОм№ = = 3,51+0,11-1,71 = 1,91%.

4. Розрахунок очікуваного обсягу змінних витрат із врахуванням впливу факторів ^т>а)-

. ТОпл ■ РВзм „ 1805 1,91

Взм „ =-— =-'— = 34,42 тис . грн .

  • 100 100 И
  • 5. Розрахунок базового обсягу постійних витрат планового періоду (Впост,,):

Впост м = 199,55 тис. грн.

6. Розрахунок збільшення обсягу постійних витрат внаслідок дії факторів (&Впосттрі,ттрат) :

аВпостм/хамрап = ДВиос/и, + АВпост2 = 5,21 + 0,05 = 5,26 тис. грн,

де АВяост, -збільшення розміру витрат на амортизацію та утримання основних засобів у зв'язку із введенням у дію нових основних засобів; АВпосш; - збільшення розміру витрат на перепідготовку кадрів у зв'язку із здійсненням заходів щодо підвищення професіоналізму персоналу.

7. Розрахунок зменшення обсягу постійних витрат внаслідок дії факторів ^постаоном")'-

кВпост№ОИОМІІ - АВпостг + АВпост4 + АВпості = = 0,62 + 4,01 + 6,02 = 10,65 тис. грн,

де АВпост, -зменшення розміру витрат у зв'язку із зростанням ' .продуктивності праці; АВпост, - зменшення розміру витрат у зв'язку із покращанням

умов зберігання товарів; АВпост; - зменшення розміру управлінських витрат у зв'язку із удосконаленням управлінської роботи.

8. Розрахунок очікуваного обсягу постійних витрат із врахуванням впливу факторів (Впош„):

Впост^ = Впост,, + АВпост„еревитрат-^поспттаа = = 199,55+5,26-10,65 = 194,17 тис. грн.

9. Розрахунок очікуваного обсягу поточних витрат на плановий період (Впя ):

Впл = Взмп + Впост т = 34,42 +194,17 = 22і,59тис.грн

10. Розрахунок рівня поточних витрат планового періоду (РВпл):

/>5>м=^100 = ^100 = 12,66%. ТОпл 1805

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші