Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Етика та Естетика arrow Естетика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Список літератури

 • 1. Антология мировой философии: В 4 т. — М.: Мысль, 1970. — Т. 2.
 • 2. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. — М.: Искусство, 1973.
 • 3. Бокаччо Дж. Малые произведения. — Л.: Худ. лит., 1975.
 • 4. Бруно Дж. О безмерном и неисчислимом // А. X. Горфункель. Джордано Бруно. — М.: Мысль, 1973.
 • 5. Гращенков В. Книга О. Бенеша и проблемы Северного Возрождения // О. Бенеш. Искусство Северного Возрождения. — М.: Искусство, 1973.
 • 6. Грушевский М. Очерки истории украинского народа. — К.: Лыбидь, 1991.
 • 7. Енгельс Ф. Діалектика природи // К. Маркс, Ф. Енгельс. Твори: У 30 т. — К.: Політвидав, 1965. — Т. 20.
 • 8. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. — М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1962. — Т. 1.
 • 9. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки: В 6 т. — М.: Искусство, 1985. — Т. 2.
 • 10. Костомаров М. Галерея портретів. — К.: Веселка, 1993.
 • 11. Кузанский Н. Об ученом незнании // Соч.: В 2 т. — М.: Мысль, 1979—1980. — Т. 1.
 • 12. Кузнецов Б. Г. Идеи и образы Возрождения. — М.: Наука, 1979.
 • 13. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. — Мн.: Харвест; М.: ACT, 2000.
 • 14. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М.: Мысль, 1978.
 • 15. Мастера искусства об искусстве: В 7 т. — М.: Искусство, 1966. — Т. 2.
 • 16. Нічик В., Литвинов В., Стратій Я. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні. — К.: Наук, думка, 1991.
 • 17. Петрарка Ф. Книга о делах повседневных // Антология мировой философии. Возрождение. — Мн.: Харвест; М.: ACT, 2001.
 • 18. Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. — М.: Худ. лит., 1961.
 • 19. Рассел Б. Історія західної філософії. — К.: Основи, 1995.
 • 20. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век) / Под ред. Л. М. Брагиной. — М.: МГУ, 1985.
 • 21. Шестаков В. П. Эстетические категории. Опыт систематического и исторического исследования. — М.: Искусство, 1983.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Розкрийте якісні особливості естетичної теорії доби Відродження: ідеал краси, проблеми художньої творчості, розуміння цінності особистості.
 • 2. Які нові підходи до осмислення естетичних цінностей у культурі Передвідродження (роль герменевтичної проблематики в становленні естетики демократичного спрямування)?
 • 3. Поясніть причини актуалізації мовної проблематики в культурі Передвідродження та назвіть шляхи її розв'язання.
 • 4. Розкажіть про найвидатніші постаті доби Передвідродження та раннього Відродження, їх творчий внесок у теорію естетики.
 • 5. Охарактеризуйте погляди на красу людини та сутність і призначення мистецтва в естетиці італійських гуманістів.
 • 6. Проаналізуйте трактати Альберті з огляду їх ролі у становленні ренесансної теорії мистецтва та ідеалу краси.
 • 7. Поясніть зміст поняття "антропоцентризм" і дайте естетичну характеристику ренесансного антропоцентризму.
 • 8. Розкрийте основні ідеї естетики Леонардо да Вінчі, зокрема щодо поняття “краса", та своєрідність її вияву в різних видах мистецтва, своєрідність виражально-зображальних засобів різних видів мистецтва.
 • 9. Чому живопис Леонардо да Вінчі називає "наукою" і які засоби творення живописного образу вважає необхідними для його існування?
 • 10. Визначте творчий внесок А. Дюрера в теорію естетики.
 • 11. Які Ви знаєте нові підходи Дж. Бруно до трактування витоків художньої творчості?
 • 12. Розкрийте зв'язок розуму та почуттів в естетиці Ф. Патриці.
 • 13. Назвіть естетичні аспекти соціальної теорії в утопіях доби Ренесансу.
 • 14. Проаналізуйте естетику маньєризму. Які вияви суб'єктивізму в теорії художньої творчості?
 • 15. Розкажіть про зв'язок мовного, релігійного й соціального ідеалів у ранньому українському гуманізмі.
 • 16. Дайте естетичні характеристики полемічної літератури на оборону православ'я в Україні.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші