Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Інформаційні системи і технології в банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ (CБОН)

Загальна характеристика системи

Одним із основних завдань, якими займаються банки, є обслуговування фізичних осіб за депозитними та розрахунково-касовими операціями з наданням широкого спектра різноманітних банківських послуг. Звісно, кожний комерційний банк зацікавлений в отриманні максимального прибутку від даного спектра операцій зі збереженням високого рівня якості обслуговування клієнтів.

Для комплексного вирішення цієї проблеми науково-виробниче підприємство "Бескид" (Коломия) пропонує комерційним банкам програмний продукт Система банківського обслуговування населення (СБОН+). СБОН+ є логічним продовженням розвитку попередньої системи СБОИ із значно розширеними функціональними можливостями. Для СБОН+ використовуються СУБД MS SQL та Oracle і не встановлюється межа щодо кількості відкритих рахунків клієнтів та робочих станцій.

Основним призначенням системи є автоматизація обслуговування фізичних осіб за депозитними операціями, ведення рахунків клієнтів, автоматизація розрахункових касових операцій, включаючи операції з приймання всіх видів платежів, безготівкових переказів і торговельних операцій у готівковій і безготівковій формі, виконання повного аналітичного обліку і динамічного ведення балансу, збільшення частки безготівкових розрахунків, підвищення якості обслуговування клієнтів та продуктивності праці персоналу банку, підвищення рівня захисту фінансової інформації від несанкціонованого доступу.

СБОН+ дозволяє банкам: упровадити безпаперову технологію виконання фінансових операцій обслуговування фізичних осіб; організовувати автономні високопродуктивні локальні та віддалені робочі місця банківського обслуговування населення через виділені і комутовані лінії зв'язку; скоротити час обслуговування клієнта до 30-40 секунд і збільшити кількість клієнтів завдяки впровадженню нової технології обслуговування на основі СБОН+. В основі нової технології використано сучасні методи авторизації клієнта за допомогою платіжної картки з магнітною смугою і ПІН-коду та відмова від "ручних" методів обслуговування (заповнення прибуткових чи видаткових ордерів, ідентифікації клієнта за підписом чи паспортними даними та використання ощадної книжки); забезпечити можливість створення інтегрованої банківської системи з обслуговування фізичних осіб, що дозволить надавати послуги клієнтам в будь-якій філії банку в режимі on-line, незалежно від того, в якій філії відкрито рахунок. При цьому картка, що видається клієнтові, є за функціональним призначенням універсальною банківською картою, дозволяючи клієнтові отримати комплекс банківських послуг у банку за депозитними операціями, безготівковими платежами тощо і здійснювати покупки в пунктах торгівлі і послуг; отримати базову технологію для інтеграції банку в міжнародні чи національні платіжні системи. Технологія систем дає банкові можливість емітувати платіжні картки і вести картрахунки клієнтів будь-якої платіжної системи, виконувати обслуговування міжнародних карток; збільшити кількість безготівкових торгових операцій шляхом установлення пунктів банківського обслуговування клієнтів у торговельних пунктах; домогтися уникнення зловживань як із боку персоналу банку, торговельних організацій, так і клієнтів, за рахунок автоматизації основних контрольних і реєстраційних функцій.

Конфігурації технічних засобів системи СБОН+

На рис. 4.55 представлено архітектуру технічних засобів для СБОН+.

Сервер баз даних - окремий комп'ютер з інстальованою на ньому СУБД, призначений для збереження бази даних.

Фінансовий сервер - програмний модуль сервера функціонує як окремий процес і може бути розміщений на одному комп'ютері із сервером баз даних або на різних, як клієнт СУБД з особливими повноваженнями щодо модифікації даних. Конфігурацію можна будувати залежно від кількості відкритих рахунків і для досягнення потрібної швидкості виконання операцій. Технологічно фінансовий сервер розрахований на роботу в цілодобовому режимі. У СБОН+ мінімальним періодом логічно завершеного циклу функціонування системи є операційний день системи. Операційний день визначається режимом функціонування фінансового сервера, складається з трьох періодів - доопераційного, операційного і післяопераційного.

Початок чи закінчення періоду відбувається за командою з робочого місця адміністратора. У доопераційному періоді фінансовий сервер виконує обнуления операційних таблиць (протокол, щоденник тощо), оборотів аналітичних рахунків за попередній операційний день та інші регламентні роботи. В операційному періоді сервер виконує основну операційну роботу щодо обробки команд згідно із запитами з робочих станцій системи, де відбувається обслуговування клієнтів. Післяопераційний період призначений для конвертації закритих баз у відкриті інформаційні структури, архівування даних за операційний період, передачі узагальнених проведень у підсистему ОДБ, друкування вихідних документів та звітів.

Архітектура технічних засобів системи СБОН+

Рис. 4.55. Архітектура технічних засобів системи СБОН+

Планування даних періодів може настроювати адміністратор системи згідно з режимом роботи банку, який відведено для обслуговування фізичних осіб. Тобто операційний день системи може включати і кілька календарних днів, у разі, коли банк обслуговує фізичних осіб у вихідні дні, може починатися в післяобідній час одного дня і завершуватися наступного дня.

Керування технологічним процесом і моніторинг відбувається з робочого місця адміністратора системи. Перехід з одного операційного дня на інший визначається тільки часом на підготовку даних для звітності і виконання архівування всієї бази даних. Усі вихідні документи можна отримати на одному з попередньо визначених робочих місць.

Автоматизовані робочі місця - СБОН+ підтримує гнучку конфігурацію робочих місць. В еталоні системи визначено класифікатор операцій, на основі якого можна будувати логічні робочі місця потрібної конфігурації. Нижче наведено основний перелік робочих місць, які пропонує розробник.

АРМ адміністратора системи - призначений для керування роботою фінансового сервера і моніторингом усієї системи. Виконує такі операції: установлення режиму роботи фінансового сервера - операційний, поопераційний, післяопераційний; конвертація баз; отримання всіх форм звітності; передача збірних проведень в ОДБ; ведення довідників і архівів системи.

АРМ фінансової безпеки - призначений для відкриття, ведення та закриття клієнтських рахунків у системі; персоналізації фінансових карток і нанесення на них реквізитів; блокування і розблокування рахунків; видачі інформаційно-довідкових витягів на вимогу клієнта.

АРМ бухгалтера - призначений для ведення аналітичних рахунків для системи СБОН+ та безготівкових операцій; нарахування та капіталізації процентів за депозитами; автоматичного закриття та пролонгації депозитів.

АРМ касира-контролера - призначений для обслуговування клієнтів за всіма депозитними операціями (відкриття, закриття поточних та строкових депозитів, приймання та видавання готівки); виконання касових операцій; видавання оперативних витягів із рахунків клієнтів.

АРМ кредитного інспектора - ведення довідника договорів на кредитне обслуговування фізичних осіб у режимі овердрафт; керування лімітами на рахунках клієнтів і на рахунках аналітичного обліку; відкриття, закриття, блокування кредитних ліній; звітність за овердрафтом.

АРМ торгового працівника - призначений для виконання безготівкової оплати за товари та послуги в режимі on-line. АРМ в основному розміщене в місцях здійснення клієнтом торговельних операцій із карткою; ведення грошового та кількісного обліку реалізованих товарів, з видачею в кінці робочого дня детального звіту. Торговий АРМ, укомплектований модулем фіскальної пам'яті, може виконувати також і готівкові торговельні операції, замінивши касовий апарат.

АРМ інтеграції з платіжними системами - призначений для організації інтерфейсу між СБОН+ і процесинговими центрами за операціями з міжнародними і локальними платіжними картками; відкриття, закриття, блокування, розблокування та ведення карткових рахунків; ведення звітності за картковими рахунками; обмін вхідними і вихідними файлами.

HOST банкоматів реалізує протокол обміну між фінансовим сервером і банкоматами для обслуговування клієнтів за фінансовими картками СБОН.

Програмне забезпечення СБОН+ дозволяє банку змінювати апаратну і логічну структуру системи для розв'язання своїх задач щодо обслуговування фізичних осіб і формувати меню команд для певного робочого місця чи певного виконавця.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші