Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Валютні операції. Порядок здійснення та обліку
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має забезпечувати:

 • - захист економічних інтересів України та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
 • - створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій;
 • - заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів цієї діяльності, за винятком випадків, коли таке втручання здійснюється згідно з цим та іншими законами України.

Стаття 9. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є Верховна Рада України. До компетенції Верховної Ради України належать:

 • - прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності;
 • - затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України;
 • - розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • - укладання міжнародних договорів України відповідно до законів України про міжнародні договори України та приведення чинного законодавства України у відповідність з правилами, встановленими цими договорами;
 • ( Зупинено дію абзацу шостого частини першої статті 9 участині затвердження нормативів обов 'язкового розподілу валютної виручки державі та місцевим Радам народних депутатів згідно з Декретом N15-93 від 19.02.93)
 • - затвердження нормативів обов'язкового розподілу валютної виручки державі та місцевим Радам народних депутатів України, ставок та умов оподаткування, митного тарифу, митних зборів та митних процедур України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
 • - встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України відповідно до статей 24, 25 цього Закону;
 • - затвердження списків товарів, експорт та імпорт яких забороняється згідно із статтями 16, 17 цього Закону;
 • ( Абзац восьмий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 360-У від 16.11.2006)
 • - прийняття рішень про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань шляхом встановлення повної/часткової заборони (повного/часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму.
 • ( Частину першу статті 9 доповнено абзацом дев 'ятим згідно із Законом N 4436-УІ від 23.02.2012) '

Кабінет Міністрів України:

 • - вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до законів України;
 • - здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності; координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах;
 • - приймає нормативні акти управління з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України;
 • - проводить переговори і укладає міжурядові договори України з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України про міжнародні договори України, забезпечує виконання міжнародних договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності всіма державними органами управління, підпорядкованими Кабінету Міністрів України, та залучає до їх виконання інші суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності на договірних засадах;
 • - відповідно до своєї компетенції, визначеної законами України, вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції про систему міністерств, державних комітетів і відомств - органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, повноваження яких не можуть бути вищими за повноваження Кабінету Міністрів України, які він має згідно з законами України;
 • - забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України;
 • (Абзац восьмий частини другої статті 9 виключено на підставі Закону N 4496-УІ від 13.03.2012 )
 • - здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів Державного валютного фонду України;
 • - забезпечує виконання рішень Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з питань зовнішньоекономічної діяльності;
 • ( Частину другу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N362-ІУ від 25.12.2002)
 • - приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань шляхом запровадження режиму ліцензування.
 • ( Частину другу статті 9 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 4436-УІ від 23.02.2012) '

Національний банк України:

 • - здійснює зберігання і використання золотовалютного резерву України та інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України;
 • - представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших держав, міжнародними банками та іншими фінансово-кредитними установами та укладає відповідні міжбанківські угоди;
 • - регулює курс національної валюти України до грошових одиниць інших держав;
 • - здійснює облік і розрахунки по наданих і одержаних державних кредитах і позиках, провадить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України у розпорядження Національного банку України;
 • (Дію абзацу шостого частини третьої статті 9 зупинено згідно з Декретом N 25-93 від 17.03.93 )
 • - виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого державного майна України;
 • ( Частину третю статті 9 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N2139-12 від 19.02.92)
 • - здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інших законів України. Національний банк України може делегувати виконання покладених на нього функцій банку для зовнішньоекономічної діяльності України.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики:

 • - забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координацію їх зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;
 • - здійснює контроль за додержанням всіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України;
 • (Абзац четвертий частини четвертої статті 9 втратив чинність на підставі Закону N139-У від 14.09.2006)
 • - проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування у порядку, визначеному законами України;
 • ( Частину четверту статті 9 доповнено абзацом п 'ятим згідно із Законом N335-ХІУ від 22.12.98)
 • - виконує інші функції відповідно до законів України і Положення про центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики.

Державна митна служба України:

- здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України.

Антимонопольний комітет України:

 • - здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції.
 • ( Статтю 9 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95, із змінами, внесеними згідно із Законом N1294-ІУ від 20.11.2003 )

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі:

 • - здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства України;
 • - приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів;
 • - приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань у межах компетенції, визначеної законами України.
 • ( Частину сьому статті 9 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 4436-УІ від 23.02.2012 )( Статтю 9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 335-ХІУ від 22.12.98 )
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>