Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз пропорційності, тенденцій і циклічності розвитку ринку

Розвиток ринку корелює з розвитком інших компонентів ринкової економіки і соціального життя. Пропорційність, тобто оптимальне співвідношення між різноманітними елементами ринку, - визначальна умова його нормального поступального розвитку, тому вивчення макро- і мікропропорцій ринку є важливим напрямом статистики ринку. Окрім констатації й оцінки сформованих пропорцій, статистичні дослідження передбачають характеристику тенденцій змін у пропорціях, аналіз структурних зрушень і регіональних відмінностей пропорцій ринку.

Апарат статистичного дослідження пропорційності ринку включає широкий спектр інструментів аналізу: балансовий метод, відносні величини, індекси, коефіцієнти еластичності тощо. Для структурної аналітики можна використовувати методи дослідження коливання показників пропорційності, їх трендові і регресійні моделі, індексний метод аналізу, групування регіонів і підприємств за структурними характеристиками тощо.

В аналізі пропорційності ринку найчастіше оперують відносними величинами структури і координації, ілюструючи їх графіками. Динамічні пропорції ринку оцінюють коефіцієнтами випередження. Наприклад, свідченням сприятливої кон'юнктури є існування пропорції

Л&В- обсяг виробництва; О - обсяг роздрібного товарообороту; З -обсяг товарних запасів; Г - грошові заощадження населення; "1" і "0" - відповідні позначення звітного і базового періодів.

Порушення цієї пропорції має негативні наслідки як для економіки країни, так і для окремих громадян. Зокрема, надлишок грошової маси спричиняє інфляційні процеси, випереджувальне збільшення товарних запасів щодо товарообороту призводить до затоварювання, а прискорені темпи зростання товарообороту не забезпечують розширення виробництва.

Тенденції і стійкість показників пропорційності вивчають за допомогою відповідних статистичних методів, при цьому частка товару (ринку) розглядається як випадкова варіативна величина.

Пропорційність співвідношення попиту і пропозиції вивчають для ринку загалом, для регіонів, для всієї товарної маси і для її окремих товарних груп чи товарів. Окремим напрямом є дослідження співвідношень попиту різноманітних соціально-економічних груп споживачів. Аналізуючи пропорційність ринку за споживчою ознакою, вивчають галузеву і товарну структуру продажу. Для поглибленого аналізу причин, які зумовили конкретні пропорції, додатково дають порівняльну характеристику інвестицій у галузі економіки.

Для виявлення тенденцій розвитку коливання індикаторів ринку згладжують за допомогою технічного вирівнювання (візуально проведеної лінії, що на думку дослідника ілюструє тенденцію розвитку); механічного згладжування (розрахунку плинних чи ступінчастих середніх); аналітичного вирівнювання (побудови трендових моделей). На основі вирівняної лінії будують прогнози, виявляють і виміряють стійкість розвитку ринку. Технічне та механічне згладжування дають змогу лише візуально оцінити відхилення фактичних рівнів ряду від лінії і дати атрибутивну оцінку ступеня стійкості: висока, низька тощо. Трендова модель надає можливість використання для оцінки розвитку кількісних показників, зокрема, коефіцієнта апроксимації, який виражає ступінь стійкості динамічних процесів у стандартизованому масштабі (від 0 до 100 %):

де аі - середньоквадратичне відхилення емпіричних рівнів від тренду; у- середній рівень ряду.

Стійкість ринку можна також оцінювати за допомогою групувань підприємств (регіонів) за основними показниками стану і розвитку ринку (обсягом чи темпами продажу, рівнем цін). Коливання показників ринку в статиці, у географічному або економічному просторі оцінюють за квадратичним коефіцієнтом варіації.

Циклічність розвитку ринку зумовлюється як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Життєві цикли товару, які зумовлюють циклічність ринку, є також об'єктом статистичного моделювання і прогнозування. Для встановлення циклічності відбирають ринкові показники, що виявляють найбільші коливання, і будують їх динамічні ряди за тривалий період. У кожному ряді виключають тренд і сезонні коливання. Залишкові ряди, що відбивають тільки кон'юнктурні або випадкові коливання, стандартизуються, тобто приводяться до єдиного знаменника, що забезпечує їх порівняльність. Шляхом розрахунку коефіцієнтів кореляції встановлюють синхронність і взаємозв'язок показників. Багатомірність зв'язку забезпечується поділом показників на однорідні кластерні групи. Графічне зображення кластерних оцінок характеризує послідовність змін (лаг) основних ринкових процесів за фазами кон'юнктурних циклів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші