Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Організація та планування діяльності туристичних підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Планування податків на підприємстві

Основна функція податків полягає в тому, що через податки і податкові пільги держава впливає на виробництво, розподіл, обмін і споживання. Податкова система пройшла еволюційний розвиток з моменту виникнення на початках нашої ери і до сьогоднішніх днів. Впродовж всієї історії свого існування податки завжди викликали нарікання та скарги з боку своїх платників і кожна наступна влада старалась видозмінити податки з метою їхньої гармонізації з суспільними поглядами. Проте, не можна сказати, що податкова система вже досягнула сьогодні свого ідеалу та має достатньо чіткі та прозорі для кожного освіченого українця вимоги до виконання.

Податкова система - це перш за все сукупність діючих у країні податків: прямі і непрямі; податки на доходи, споживання та майно; загальнодержавні та місцеві. Основне завдання податкової системи сьогодення - налагодження взаємодії податків, тобто у формуванні системи податків як комунікаційної системи. При цьому слід дотримуватись вже сформованих взірців податкових систем високорозвинених країн. Загальна тенденція уніфікації податкових систем спостерігається нині у світі, але не виключає при цьому різноманітність податкових систем різних країн.

Податкові платежі підприємства залежать від наявних об'єктів оподаткування, ставок податків та податкової політики держави в сфері податкових пільг.

Після здійснення фінансового планування на підприємстві доцільно провести відповідно до законодавства планування по наступних основних податках, зборах, платежах і внесках до бюджету і державних цільових фондів:

Податок, на прибуток, підприємства

Вираховується з кінцевого прибутку підприємства. Платниками податку на прибуток є: суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні організації в частині здійснення госпрозрахункової діяльності, комерційні банки, міжнародні організації, що провадять підприємницьку діяльність на території України; філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, які мають самостійний розрахунковий рахунок; нерезиденти, що здійснюють підприємницьку діяльність через постійні представництва в межах України.

Податок на прибуток забезпечує близько 5,5 % доходів бюджету. Визначається цей вид податку шляхом відрахування визначеної ставки податку, що становить 25 % від загального прибутку підприємства. Але ця базова ставка може коригуватися залежно від виду діяльності платника податку. Щоб підрахувати оподаткований прибуток, потрібно зменшити суму скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платників податку та на суму амортизаційних відрахувань. Наприклад, прибуток від посередницьких операцій, аукціонних торгів і т. ін. оподатковується за збільшеною, а прибуток підприємства

Планування податку на прибуток підприємства:

Ппл = Поп х Со, Поп = ВД - (ВВпл + УМпр - ПМпр) - Амігл, ВДпл = ЗДт - ПДВ - А, ВВпл = ВРпл + ЗПт + ОППпл,

де Ппл - податок на прибуток в плановому періоді, Поп - прибуток з метою оподаткування, Со - ставка оподаткування, ВДпл - валовий дохід в плановому періоді, ВВпл - валові витрати в плановому періоді, УМпр - прогнозний убуток майна, ПМпр - прогнозний приріст майна, АМпл - планові амортизаційні відрахування,

ЗДт - загальні доходи від продажу товарів, продукції, робіт, послуг у плановому році,

ПДВ - податок на додану вартість, А - акциз,

ВРпл - вартість придбаних товарів, виробничих запасів, робіт, послуг у плановому періоді,

ЗПпл - нарахована оплата праці у плановому періоді,

ОППпл - обов'язкові платежі підприємства, пов'язані з оплатою праці в плановому періоді[46, с. 216].

Плановий прибуток з метою оподаткування можливо визначити і іншими методами, виходячи із прибутку за фінансовим планом підприємства:

Для оподаткування операцій у межах туристичної діяльності дуже важливе значення має те, що туристичний продукт і туристична послуга є послугою, а не товаром. Відповідно в податковому та бухгалтерському обліку операції, пов'язані з ними, відображаються як операції з послугами.

Почнемо з туроператора. Будь-яких особливостей для туристичної діяльності Закон про податок не прибуток не містить, тому тут діють загальні правила оподаткування:

  • - за прямими договорами купівлі-продажу турпродукту або тур-послуг у туроператора виникають валові витрати при їх придбанні за правилом першої події і валові доходи при їх продажу також за правилом першої події (пп. 5.2.1,4.1.1 Закону про податок на прибуток) із урахуванням п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток (якщо постачальником послуг є неплатник податку на прибуток, у тому числі нерезидент, то валові витрати відображаються за датою фактичного отримання послуг);
  • - при продажу свого турпродукту (турпослуги) через турагентів на підставі укладених з ними агентських угод валові доходи виходячи з усієї вартості реалізації у туроператора виникають за фактом реалізації посередниками турпродукту (турпослуги);
  • - при продажу чужого турпродукту (турпослуги) в межах агентських договорів, укладених з іншим туроператором або постачальником турпослуги, у туроператора ні валові доходи, ні валові витрати не відображаються (п.п. 7.9.1 Закону про податок на прибуток). У податковому обліку туроператора за такими операціями відображається лише сума одержуваної комісійної винагороди за правилом першої події.

Особливості відображення валових доходів і валових витрат туроператора показано в табл. 1.

Що стосується турагента, то він має право реалізовувати турпродукт (турпослуги) лише на підставі посередницьких (агентських) договорів, тому в нього наслідки з податку на прибуток відповідають розглянутому варіанту 4 в табл. 12.1.

Таблиця 12.1

ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [49, с. 8]

Варіанти формування турпродукту

Валові доходи

Валові витрати

Варіант 1: туроператор повністю формує турпро-дукт (за винятком послуг страхування)

Уся сума коштів, отримана від туристів, за вирахуванням вартості страхового поліса

Витрати туроператора на надання туристичних послуг з урахуванням обмежень, установлених Законом про податок на прибуток

Варіант 2: туроператор формує турпродукт із власних послуг та послуг інших підприємств (що придбаються за договорами про надання послуг)

Витрати туроператора, у тому числі вартість послуг сторонніх організацій

Варіант 3: турпродукт сформовано з власних послуг туроператора, а частина турпослуг передається за агентськими договорами

Сума коштів, отримана від туристів, за вирахуванням вартості агентованих турпослуг. Винагорода за агентськими та іншими договорами

Власні витрати тур оператора

Варіант 4: турпродукт повністю сформовано з послуг інших організацій, що передаються за посередницькими договорами (агентськими, доручення, комісії тощо)

Винагорода за агентськими та іншими договорами

Витрати на забезпечення господарської діяльності

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші