Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок відкриття бюджетних асигнувань

Проведення операцій щодо відкриття асигнувань за загальним та спеціальним фондами державного бюджету

Проведення операцій з відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених видатків, та наданням кредитів здійснюється на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань та надання кредитів, складених Казначейством України і затверджених Міністерством фінансів. Асигнування за захищеними видатками відкриваються на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету).

Пропозиції складаються в розрізі головних розпорядників з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду бюджету, тобто очікуваних надходжень до бюджету та обсягів відкритих невикористаних асигнувань, а також наявних та прогнозних залишків коштів єдиного казначейського рахунку.

Казначейство обліковує пропозиції про відкриті асигнування у розрізі головних розпорядників на рахунках позабалансового обліку в автоматизованому режимі. При внесенні змін до пропозицій складається довідка за формою пропозицій та проводиться облік цих змін на відповідних рахунках.

На підставі затверджених пропозицій Казначейство України готує розпорядження щодо зарахування асигнувань на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань головним розпорядникам. Розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань за захищеними видатками готується на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету в перший робочий день місяця.

Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці. Казначейство обліковує відкриті асигнування за напрямами їх використання з метою контролю за виконанням розподілів відкритих асигнувань головних розпорядників.

На підставі розпорядження суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань головним розпорядникам. Наступного робочого дня після зарахування асигнувань головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) надається виписка з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками.

Головні розпорядники бюджетних коштів упродовж наступного робочого дня після отримання виписки про відкриття асигнувань надають Казначейству України розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної й економічної класифікації видатків та кредитування бюджету. Розподіли формуються за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня й одержувачів бюджетних коштів та з урахуванням наявних бюджетних фінансових зобов'язань. Казначейство України реєструє розподіли у журналі реєстрації розподілу відкритих асигнувань.

Отримані розподіли перевіряються Казначейством щодо відповідності зазначених у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, залишкам невикористаних асигнувань розпорядників нижчого рівня та одержувачів, невиконаним зареєстрованим фінансовим зобов'язанням та наданій мережі.

Перевірені розподіли групуються Казначейством за територіями і на їх основі складаються реєстри на відкриття асигнувань, які засобами електронного зв'язку передаються головним управлінням державної казначейської служби. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів відкритих асигнувань, а суми переданих асигнувань відображаються на відповідних рахунках позабалансового обліку та формується аналітична база даних Казначейства.

Зміни до сум відкритих асигнувань вносяться на підставі довідки про зміни пропозицій або довідки про зміни до помісячного розпису асигнувань (у частині захищених видатків). У такому випадку готується нове розпорядження із зазначенням суми про збільшення (+) чи зменшення (-) асигнувань головному розпоряднику.

За умови прийняття головним розпорядником рішення про перерозподіл раніше відкритих (невикористаних) асигнувань або у разі помилково здійснених операцій до Державної казначейської служби подається лист з обґрунтуванням необхідності здійснення перерозподілу відкритих асигнувань та коригувальний розподіл, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми, на які проводиться коригування.

На підставі прийнятого позитивного рішення щодо коригування сум відкритих асигнувань Казначейство готує коригувальні реєстри та зведення реєстрів відкритих асигнувань з приміткою "коригування відкритих асигнувань". У порядку, встановленому для виконання реєстрів, коригувальні реєстри передаються засобами електронного зв'язку відповідним головним управлінням казначейства для подальшого їх виконання.

Головні управління казначейства реєструють отримані реєстри в журналі реєстрації реєстрів на відкриття асигнувань, а суми відкритих асигнувань відображають на рахунках позабалансового обліку. За результатами попереднього операційного дня органи казначейства надають розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів виписки про відкриті асигнування.

Суми відкритих асигнувань Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям зараховуються на рахунки, відкриті в головних управліннях казначейства за місцем обслуговування, які надають виписки про відкриті асигнування цим головним розпорядникам наступного робочого дня після зарахування асигнувань.

Розподіл відкритих асигнувань розпорядниками коштів другого ступеня та державними адміністраціями проводяться аналогічно діям, які здійснюються на рівні Казначейства України.

Розпорядники коштів (обласний рівень) на підставі виписки про відкриті асигнування, отриманої від органів казначейства, складають та подають до головного управління казначейства розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та з урахуванням наявних бюджетних фінансових зобов'язань.

На підставі розподілів асигнувань головне управління казначейства формує реєстри в розрізі територій та підпорядкованих установ і направляє їх відповідним управлінням (відділенням) казначейства за місцезнаходженням розпорядників коштів нижчого рівня. Отримані реєстри є підставою для відображення в автоматизованому режимі операцій на рахунках позабалансового обліку 9075 "Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету" з одночасним зменшенням поточних бюджетних призначень загального фонду державного бюджету. Наступного операційного дня розпорядникам та одержувачам коштів надаються виписки про відкриття асигнувань, які надають право розпоряднику (одержувачу) коштів проводити оплату витрат відповідно до зареєстрованих зобов'язань.

Розпорядники та одержувачі коштів подають до органу казначейства платіжні доручення для здійснення видатків. Засобами програмного забезпечення АС "Є-Казна" здійснюється зарахування відкритих асигнувань на реєстраційні рахунки 3521 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду державного бюджету" та 3523 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду державного бюджету". При проведенні оплати рахунків суми відкритих асигнувань в автоматичному режимі відображаються також на рахунках управлінського обліку 8111 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків" на суму, зазначену в платіжному дорученні.

Після зарахування асигнувань на реєстраційні рахунки здійснюється оплата витрат з одночасним погашенням зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, під які відкривалися асигнування. За підсумками проведених операцій органи казначейства формують виписки з реєстраційних рахунків.

Відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів та видів надходжень здійснюється на підставі розпорядження Казначейства України, підготовленого за даними помісячного розпису спеціального фонду бюджету, та виписок з рахунків. Пропозиції щодо відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету не складаються.

На підставі розпорядження суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки позабалансового обліку, відкриті головним розпорядникам для обліку відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету. Наступного робочого дня після зарахування асигнувань головному розпоряднику (крім державних адміністрацій) надається виписка з рахунка відкритих асигнувань (з обов'язковим урахуванням примітки щодо напряму їх спрямування).

Головні розпорядники упродовж наступного робочого дня після отримання виписки з рахунка відкритих асигнувань надають Казначейству України розподіли відкритих асигнувань за кодами програмної й економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджету та за територіями в розрізі розпорядників нижчого рівня й одержувачів бюджетних коштів з урахуванням наявних зобов'язань.

Перевірені розподіли групуються Казначейством України за територіями і на їх підставі складаються реєстри на відкриття асигнувань, які засобами електронного зв'язку передаються головним управлінням казначейства. На підставі реєстрів складається зведення реєстрів та формується аналітична база казначейства.

Дії з розподілу відкритих асигнувань спеціального фонду на обласному рівні проводяться аналогічно до дій, які застосовуються щодо відкриття асигнувань на центральному рівні. Розпорядники коштів (обласний рівень) на підставі виписки про відкриті асигнування, отриманої від органів казначейства, складають та подають до головного управління казначейства розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та з урахуванням наявних зобов'язань.

На підставі розподілів асигнувань головне управління казначейства формує реєстри в розрізі територій та підпорядкованих установ і направляє їх відповідним управлінням (відділенням) казначейства за місцезнаходженням розпорядників коштів нижчого рівня. Отримані реєстри є підставою для відображення в автоматизованому режимі операцій на відповідних рахунках позабалансового обліку (9076 "Відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету"). Наступного операційного дня розпорядникам та одержувачам коштів надаються виписки про відкриття асигнувань, які надають право розпоряднику коштів проводити оплату витрат відповідно до зареєстрованих зобов'язань.

Розпорядники та одержувачі коштів подають до органу казначейства платіжні доручення, на підставі яких здійснюється зарахування відкритих асигнувань на спеціальні реєстраційні рахунки 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" та 3524 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету". При проведенні оплати рахунків розпорядників і одержувачів коштів суми відкритих асигнувань відображаються на рахунках управлінського обліку 8112 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків" на зазначену в платіжному дорученні суму.

Після зарахування асигнувань на спеціальні реєстраційні рахунки здійснюється оплата витрат з одночасним погашенням зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, під які відкривалися асигнування. За підсумками проведених операцій органи казначейства формують виписки із спеціальних реєстраційних рахунків.

У кінці бюджетного періоду інформація про залишки невикористаних розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів відкритих асигнувань за спеціальним фондом державного бюджету за територіями надається головними управліннями до Державної казначейської служби.

Порядок відкриття асигнувань із загального та спеціального фондів державного бюджету наведено на рисунку 11.6.

Схема відкриття асигнувань з державного бюджету

Рис. 11.6. Схема відкриття асигнувань з державного бюджету

Казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках "Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою" для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоду з урахуванням їх цільового призначення. У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання "на початок періоду".

Інформація про залишки коштів спеціального фонду державного бюджету на кінець бюджетного періоду з метою врахування її при формуванні планових показників на відповідний бюджетний період доводиться до головних розпорядників. Після аналізу наданої інформації на виконання ст. 57 Бюджетного кодексу в разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду бюджету.

Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли як власні надходження установ, зараховуються на дохідні рахунки 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ". Упродовж операційного дня кошти перераховуються на спеціальні реєстраційні рахунки 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету". На спеціальні реєстраційні рахунки кошти зараховуються без конкретного віднесення до кодів бюджетної класифікації, однак здійснення видатків проводиться відповідно до кошторису (без відкриття асигнувань), у межах залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників за конкретними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування шляхом оплати рахунків за надані послуги, виконані роботи, отримані товари з урахуванням довідок про внесення змін.

Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, які призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки.

За рахунок акумульованих на рахунку 3125 коштів, на яких обліковуються власні надходження бюджетних установ, розпорядники можуть здійснювати перерахування коштів відповідно до нормативно-правових актів вищим та підвідомчим установам і організаціям, якщо забезпечені ресурсами заходи з виконання основних функцій бюджетних установ. Перерахування таких коштів здійснюється з рахунків для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ на підставі платіжних доручень розпорядників лише в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень.

Особливості здійснення видатків розпорядників коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України

Видатки в іноземній валюті на забезпечення функціонування бюджетних установ, розташованих за межами України, здійснюються через рахунки, відкриті в установах банків. У такому випадку розпорядники у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України, надають Казначейству Україні розподіли показників зведених кошторисів, на основі яких воно здійснює контроль за відповідністю вказаних сум у зазначених документах сумам, зазначеним у розписі державного бюджету.

Казначейство відповідно до затверджених у межах планових показників пропозицій відкриває асигнування на здійснення видатків та інформує відповідних розпорядників про відкриті асигнування. На підставі отриманої інформації розпорядники формують та надають Казначейству розподіли відкритих асигнувань.

На підставі отриманих розподілів Казначейство готує розпорядження на перерахування коштів та перераховує бюджетні кошти з рахунків, відкритих у Казначействі України для обліку коштів державного бюджету, на відповідні рахунки головних розпорядників (розпорядників нижчого рівня), відкриті в установах банків.

Зазначені кошти розпорядники упродовж двох робочих днів спрямовують на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з віднесенням витрат з купівлі іноземної валюти на видатки за відповідними бюджетними програмами. Валютні кошти розподіляють між підвідомчими установами в межах планових показників затверджених кошторисів та перераховують розподілені кошти за кордон на відповідні рахунки підвідомчих установ, відкритих в установах банків. Якщо упродовж двох робочих днів іноземна валюта не була придбана, кошти повертаються розпорядником на рахунок, з якого вони перераховувались, відкритий в Казначействі.

Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) розподіляють валютні кошти між підвідомчими установами у межах планових показників затверджених кошторисів та перераховують розподілені кошти за кордон на відповідні рахунки підвідомчих установ, відкриті в установах банків.

За наявності на валютному рахунку Казначейства України необхідної розпоряднику суми коштів в іноземній валюті ця сума може бути перерахована з валютного рахунка Казначейства на валютний рахунок розпорядника бюджетних коштів.

Залишки валютних коштів, виділені з державного бюджету на утримання підвідомчих установ головного розпорядника, розташованих за межами України, на кінець бюджетного періоду не підлягають перерахуванню до державного бюджету. На суму залишку коштів, який склався на кінець бюджетного періоду на рахунках розпорядників бюджетних коштів, розташованих за межами України, Казначейство відкриває головному розпоряднику асигнування в межах показників розпису.

Підвідомчі установи головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня), розташовані за межами України, залишки коштів, які склались на початок року, використовують у поточному бюджетному році за призначенням у межах сум, передбачених на ці цілі в розписі загального фонду державного бюджету, та відповідно до затверджених кошторисів.

Відповідальність за дотримання бюджетного законодавства, цільове спрямування та використання бюджетних коштів покладається на відповідних розпорядників, рахунки яких відкриті в установах банків.

Організація роботи органів казначейства щодо обслуговування одержувачів бюджетних коштів

Бюджетні асигнування державного бюджету, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду та зведеного плану спеціального фонду відповідного розпорядника. Одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі розпорядника на відповідній території. На їхнє ім'я в органі казначейства відкриваються відповідні рахунки.

Одержувач бюджетних коштів подає до органу казначейства план використання бюджетних коштів, що є основним плановим документом, на підставі якого одержувачу перераховуються бюджетні кошти і надається право на їх використання. План використання бюджетних коштів затверджується одержувачем та погоджується розпорядником, через якого він безпосередньо отримує бюджетні кошти. За умови розташування одержувача бюджетних коштів на іншій території він включається до мережі вищестоящого розпорядника коштів.

Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем коштів, а відповідно до укладених угод виконало для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надало послуги, доставило товари тощо), то воно не включається до мережі розпорядника, а оплата виконаних робіт здійснюється на підставі договорів про закупівлю товарів, робіт, послуг, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних та рахунків до них, рахунків-фактур, трудових угод, заявок на перерахування коштів на карткові рахунки тощо шляхом перерахування належних коштів (відшкодування витрат за фактично здійснені роботи, надані послуги) на поточний рахунок підприємства (установи, організації), відкритий в установі банку.

Кошти з рахунка одержувача бюджетних коштів, відкритого в органі казначейства, на його поточний рахунок, відкритий в установі банку, не перераховуються, оскільки це є бюджетним правопорушенням.

Такий порядок доведення обсягів бюджетних асигнувань розпорядникам і одержувачам коштів державного бюджету шляхом відкриття асигнувань передбачає зміну порядку руху коштів на реєстраційних і спеціальних реєстраційних рахунках. На зазначені рахунки, відкриті на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, кошти на здійснення видатків зараховуються у момент оплати рахунків, а не по мірі виділення асигнувань в межах помісячних розписів без урахування прийнятих зобов'язань. Тобто залишків на реєстраційних чи спеціальних реєстраційних рахунках на кінець операційного дня не повинно бути (окрім випадків відновлення касових видатків). При цьому розподіл і переміщення асигнувань не передбачає руху грошових коштів, а здійснюється шляхом надання відповідної інформації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші