Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Антикризовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ключові характеристики стану підприємства

В міру свого розвитку кожне підприємство зіштовхується з визначеними проблемами і задачами, подолання і рішення яких здійснюються за допомогою застосування різних управлінських методик і технологій.

Спробуємо проаналізувати ці задачі і виявити ключові характеристики або індикатори КС, що відбивають стан підприємства в міру його розвитку.

Перша задача, що виникає в підприємства, що функціонує в умовах ринку, це елементарне виживання або здатність оплачувати свої рахунки, тобто забезпечення платоспроможності. Задача вирішується вживанням екстрених заходів по реалізації вже зробленої продукції, проведенням ряду маркетингових заходів: аналізу ринку, асортименту, цінової політики, методів просування.

По досягненні платоспроможності виникає природна задача досягнення прибутковості діяльності. На цьому етапі маркетингові заходи необхідно доповнити мірами економічними (аналіз витрат на виробництво, аналіз собівартості і ціноутворення) і організаційно-технологічними (аналіз ефективності виробництва, технологічності тощо).

Після вирішення нагальних поточних задач виникають задачі іншого рівня. Першою ключовою характеристикою на другому рівні є "стратегічність" управління. Менеджмент компанії після рішення поточних задач повинний зосередити свою увагу на більш довгострокових цілях і задачах. Виникає задача розуміння того, який повинна бути компанія в середньо - і довгостроковому майбутньому. Для її вирішення розробляються стратегічна концепція, стратегія підприємства і, на основі SWOT-аналізу і бізнес-планів, стратегії для кожного підрозділу.

Наступною важливою задачею для менеджменту підприємства є структурування і відповідній цій проблемі характеристика - адаптивність системи управління. Під адаптивністю системи управління підприємством будемо розуміти відповідність організаційної структури, методів, принципів і механізмів управління підприємством цілям, функціям і стратегіям підприємства і його підрозділів. Система управління повинна сприяти реалізації стратегічної концепції компанії.

Іншою актуальною проблемою для підприємства стає забезпечення фінансової й управлінської прозорості. Ця ключова характеристика має на увазі наявність у підприємства фінансової структури (виділення так званих центрів фінансового обліку і відповідальності), фінансової й облікової політики, що відповідає міжнародним принципам і стандартам обліку (GAAP, IAS). Забезпечення фінансової й управлінської прозорості досягається також своєчасним і правильним використанням таких інструментів, як: фінансовий аналіз, бюджетування (фінансове планування, прогнозування і прийняття рішень на основі складання планів (бюджетів), менеджмент залучення позикових засобів, менеджмент розміщення вільних засобів, управління портфелем інвестицій, антикризове управління, лізинг, факторинг, страхування тощо.

Дійсний час - час нових виробничих і управлінських технологій, інтернаціоналізації конкуренції, глобалізації світової економіки, швидко мінливих умов зовнішнього середовища, широкого застосування системного підходу в керуванні - ставить перед менеджментом нові задачі. У процесі свого розвитку підприємство зіштовхується з так називаними проблемами росту. Симптомами проблем цього рівня можуть бути наступні: ускладнення інформаційних, матеріальних й інших потоків на підприємстві, погіршення фінансового стану, зниження загальної організованості (підвищення рівня ентропії підприємства як системи), збої в основних бізнес-процесах підприємства і багато чого іншого. Виникає задача, а разом з нею чергова характеристика стану підприємства - керованість бізнесу.

Рішення даних проблем на сучасному рівні припускає застосування тих або інших управлінських методик, пропонованих багатьма західними та українськими консультаційними компаніями, упровадження сучасних інформаційних технологій, адекватних проблемам. При цьому виникає необхідність узгодження й організації інтегрованої взаємодії безлічі фінансових і управлінських методик і інформаційних систем, упроваджених на підприємстві, а також створення і ведення на підприємстві бібліотеки або сховища оптимальних управлінських рішень, експертних систем, засобів і систем підтримки прийняття рішень. Така бібліотека повинна стати свого роду "генетичною пам'яттю" компанії.

Виконання цих умов повинне запустити складні процеси самоорганізації та адаптації бізнесу в мінливих зовнішніх і внутрішніх умовах, забезпечити додаткові конкурентні переваги внаслідок ефекту синергізму і підвищити рівень керованості і конкурентоздатності підприємства.

Взаємозв'язок виявлених ключових характеристик стану підприємства з його конкурентоздатністю і якістю менеджменту представлена на рис. 4.1.

Завдання вибору ресурсів, джерел фінансування, форм і способів інвестування є нагальною для менеджерів кожного підприємства. Причому найчастіше залучаються гроші не тільки українських акціонерів й інвесторів, але й кошти, що мобілізуються на західних ринках капіталу. Тому корпорації постійно зіштовхуються з необхідністю забезпечення інвестиційної привабливості - сьомої ключової характеристики стану підприємства. Забезпечення інвестиційної привабливості - важливе завдання як для корпорації, акції яких котуються на фондовому ринку, так і для закритих компаній. Його вирішення дозволить підприємству збільшити свою капіталізацію і, отже, підвищити вартість капіталу, вкладеного власниками.

Критерії конкурентоспроможності підприємства наведені на рис. 4.2.

Ключові характеристики стану підприємства

Рис. 4.1. Ключові характеристики стану підприємства

Критерії конкурентоздатності підприємства

Рис. 4.2. Критерії конкурентоздатності підприємства

Аналізуючи ключові характеристики стану підприємства і відомих підходів до оцінки і підвищення його КС, можна сформулювати основні принципи концепції забезпечення КС підприємств:

  • 1. Завдання забезпечення КС підприємства включає забезпечення КС продукції і власну КС корпорації.
  • 2. Варто виділяти різні критерії КС підприємства в залежності від обрію планування і управління на підприємстві.
  • 3. Основним показником КС підприємства на оперативному рівні є інтегральний показник КС продукції.
  • 4. На тактичному рівні КС підприємства забезпечується його загальним фінансово-господарським станом і характеризується комплексним показником його стану.
  • 5. На стратегічному рівні КС підприємства характеризується інвестиційною привабливістю, критерієм якої є ріст вартості бізнесу.

Конкурентоздатність продукції являє собою важливий показник КС підприємства, тому що виробництво і збут конкурентоздатної продукції забезпечують наявність грошового потоку.

Оцінка КС продукції здійснюється за допомогою 3-х основних методів:

  • 1) евристичного (експертного),
  • 2) кваліметричного,
  • 3) комплексного (інтегрального).

Існуючі методики комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства дозволяють охарактеризувати КС підприємства на тактичному рівні. Існує досить велика кількість методик оцінки стану підприємства. Стандартів же оцінки, як і єдиної методики, не існує, тому що практично кожна консалтингова (консультаційна) компанія як в Україні, так і на Заході, та й чимало підприємств, мають власні "унікальні" методики оцінки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші