Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за діяльністю банків та заходи впливу з боку Національного банку України

3 метою забезпечення економічних умов стійкого функціонування національної банківської системи, захисту інтересів вкладників та кредиторів комерційних банків Національний банк України встановлює для всіх комерційних банків обов'язкові економічні нормативи (рис. 18.2).

Контроль за дотриманням комерційними банками встановлених економічних нормативів здійснюється щоденно (за щоденними формами звітності) та щомісячно (на підставі форм звітності за 1-ше число місяця).

Метою діяльності служб банківського нагляду Національного банку України є заохочення внутрішнього "самонагляду" тих комерційних банків, які він контролює. Це вимагає від керівництва банків розроблення та впровадження відповідних механізмів управління ризиком з метою забезпечення фінансової стійкості та дотримання вимог законодавчих та нормативних актів.

Основне завдання банківського нагляду полягає в тому, щоб за допомогою використання прийомів як попереднього, так і поточного контролю забезпечити безперервний нагляд за банками.

Поточний контроль здійснюється шляхом інспектування банків та їх установ, а також розроблення і вжиття заходів щодо їх організаційного зміцнення та фінансового оздоровлення.

Обов'язкові економічні нормативи

Виїзне інспектування банків та банківських установ, яке здійснюється працівниками (інспекторами) системи банківського нагляду Національного банку України, передбачає виконання ряду процедур, які відповідають обсягу обстеження, оцінку різних сторін банківської діяльності, висновки та визначення заходів контролю за виконанням рекомендацій інспекторів.

Інспектування може бути комплексним (загальним) або тематичним, метою якого є вивчення одного з аспектів діяльності банку або виконання визначених нормативних чи законодавчих актів. Окрім цього, системою банківського нагляду в межах повноважень, передбачених чинним законодавством для Національного банку України, виконуються спеціальні перевірки банків та банківських установ за дорученням правоохоронних органів.

Порядок проведення виїзного інспектування банків і банківських установ визначено у "Положенні про планування та порядок проведення інспекційних перевірок", яке затверджено постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 276 (зі змінами та доповненнями). У цьому документі викладені загальні поняття процесу виїзного інспектування банків та методи практичного здійснення виїзних інспекцій.

Мета виїзного інспектування полягає перш за все в тому, щоб забезпечити безпеку та фінансову стабільність банківської системи, впевненість суспільства у її надійності, захист інтересів вкладників і кредиторів, приведення банківської діяльності у відповідність до встановлених нормативів та законодавчих вимог. Крім того, виїзне інспектування банків дає можливість зрозуміти характер, масштаби та причини проблем у банках, забезпечує фактичне обґрунтування виправних заходів впливу, рекомендацій та вказівок системи банківського нагляду.

Виїзне інспектування банків та банківських установ дозволяє системі банківського нагляду Національного банку України обстежити цілу низку основних питань банківської діяльності:

  • o точність представленої банком звітності;
  • o операції і загальний стан банку;
  • o якість кредитного портфеля й достатність резервів для покриття можливих збитків;
  • o адекватність системи управління ризиками банку й процедур внутрішнього контролю;
  • o компетентність менеджерів;
  • o адекватність бухгалтерської й управлінської інформаційних систем;
  • o чи відповідає діяльність банку чинному банківському законодавству і регулятивним актам, а також умовам наданої ліцензії на виконання банківських операцій;
  • o проблеми, які були виявлені в ході попередніх виїзних інспекцій, та інші питання банківської діяльності.

Кожне виїзне інспектування банку або банківської установи згідно з "Методичними вказівками" передбачає щонайменше виконання процедур, необхідних для визначення комплексної рейтингової оцінки банку за системою CAMELS.

Результати інспектування оформляються в ході інспектування проміжними аналітичними довідками, які погоджуються з відповідними керівниками структурних підрозділів банку або банківської установи, і у зведеному вигляді відображаються у звіті про інспектування. Звіт про інспектування включає підсумковий виконавчий звіт та довідки стосовно всіх основних сфер інспектування. Звіт про інспектування - це документ Національного банку України, в якому членам Ради та Правління банку або вищому керівництву банківської установи передаються матеріали інспектування. Він є офіційним документом Національного банку України, в якому викладаються висновки та рекомендації системи банківського нагляду.

Крім того, у зв'язку з поступовим переходом до нагляду на основі оцінки ризиків, за результатами проведених комплексних інспекційних перевірок за системою CAMELS поряд із проміжними довідками і звітом про інспектування складаються окремі довідки за кожною категорією ризику та заповняється матриця ризиків. При написанні звіту окремо виділяються рекомендації банку на основі оцінки ризиків.

За результатами як попереднього, так і поточного контролю, НБУ може застосовувати заходи впливу до банків, що порушують законодавство та економічні нормативи (рис. 18.3).

Заходи впливу з боку НБУ до банків

Розглянемо більш детально заходи впливу, яких вживає Національний банк України до банків та інших осіб, які є об'єктом перевірки НБУ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>