Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СОЦІАЛЬНИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

Мета і сутність соціального аналізу

Мстою соціального аналізу є: визначення рівня затребуваності варіантів реалізації проекту з боку споживачів, населення регіону, у якому здійснюється проект, розробка стратегій реалізації проекту, що дають можливість одержати підтримку населення, досягти цілей проекту і поліпшити характеристики його соціального середовища.

Проектуючи нову діяльність, необхідно дати відповіді на такі питання:

 • 1) Як вплине проект на соціальну систему?
 • 2) Які зміни відбудуться в соціальній сфері після реалізації проекту?
 • 3) Яким може бути вплив соціальної системи на можливість реалізації проекту й одержання очікуваних результатів?

Оцінка результатів проекту різними соціальними групами може бути діаметрально протилежна.

Проблема суб'єктивізму оцінок знаходить своє відображення під час збору, обробки й аналізу інформації, яка береться в основу прийняття проектних рішень. Тому рішення по оцінці соціальних аспектів проектування значною мірою залежить від соціальної і культурної орієнтації розроблювачів проекту. Очевидно, саме їм необхідно визначити наслідки і результати проекту, вибрати критерії порівняння, розробити процедуру прийняття рішень, визначити необхідність колективного прийняття рішень.

Соціальний аналіз не обмежується оцінкою можливостей реалізації проекту у визначеному соціальному середовищі. Його завдання значно ширші, тому що повинні дати відповідь на питання: чи може проект сприяти соціальному розвитку суспільства.

Основними завданнями маркетологів під час підготовки проекту є:

 • o сприяння у визначенні ефективних процедур групового прийняття рішень;
 • o проведення експертизи соціальних аспектів проекту, що дають можливість порівняти існуючі і проектні соціальні показники, визначити суб'єктивні реакції соціальних груп на здійснення проекту і його результати;
 • o здійснення соціального проектування для досягнення позитивних змін середовища, у якому буде реалізовуватися проект.

Основними компонентами соціального аналізу є:

 • o оцінка населення, яке проживає в зоні реалізації проекту з позиції: демографічних і соціальних особливостей; умов проживання, зайнятості, відпочинку і визначення ступеня впливу проекту на ці параметри;
 • o визначення ступеня адекватності проекту культури й організації населення в районі його реалізації;
 • o розробка стратегії забезпечення підтримки проекту на всіх стадіях: підтримки, реалізації й експлуатації - з боку населення регіону.

До основних соціальних результатів проекту, які необхідно відобразити в економічній оцінці, належать:

 • o зміна кількості робочих місць у регіоні;
 • o поліпшення житлових і культурно-побутових умов роботи;
 • o зміна структури виробничого персоналу;
 • o зміна надійності постачання споживачів;
 • o зміна рівня здоров'я населення;
 • o економія вільного часу.

Оцінка соціального середовища проекту

Основна увага соціологів під час підготовки проекту спрямована на дослідження соціального середовища.

Дослідження соціального середовища проводиться за наступними характеристиками:

 • 1. Спосіб, рівень та якість життя населення;
 • 2. Соціальна структура населення;
 • 3. Склад населення проекту.

Оцінка рівня та якості життя населення

Спосіб життя, як правило, обумовлений рівнем розвитку суспільства і включає: політичну орієнтацію, приналежність до професії, наявність утворення, мотивацію до праці, наявний імідж, мораль.

На нього впливає: національні традиції, інтереси, культура поводження, рівень самореалізації, рівень задоволення досягнутим становищем у суспільстві.

Сучасні поняття "рівня життя" пов'язано з доходами населення, рівнем і структурою споживання матеріальних благ, побутових і соціально-культурних послуг.

До основних параметрів якості життя варто віднести:

 • o умови і безпека праці;
 • o житлові умови;
 • o можливості відпочинку;
 • o умови для утворення;
 • o стан екології;
 • o соціально-психологічні фактори.

Вітчизняний підхід до аналізу рівня життя базується на порівнянні таких показників:

 • 1) величина ВВП і середньорічні темпи приросту;
 • 2) частка домашніх господарств у використанні ВВП;
 • 3) реальні середні грошові доходи на душу населення;
 • 4) реальна ЗП і середньорічні темпи її приросту.

Аналіз динаміки доходів населення України дозволив виявити такі тенденції:

 • o падіння реальних доходів населення через підвищення цін, знецінювання заощаджень, відсутність програми соціальної підтримки населення;
 • o погіршення структури доходів (зниження частки ЗП у них);
 • o різка полярність власних доходів та ін.

Соціальна структура суспільства

Соціальна структура суспільства є інтегральним результатом способу і рівня життя. На даний час основна питома вага приходиться на: робочий клас, інтелігенцію і службовців, бюрократію і менеджмент, дрібних підприємців і самостійних працівників.

Ці соціально-економічні групи розрізняються за такими ознаками:

 • o кількість і питома вага в суспільстві;
 • o порівняльні особливості в різних регіонах, у різний час;
 • o сформований спосіб життя;
 • o взаємини з іншими групами, із владою;
 • o утворення, культура, психологія.

Необхідно також оцінити, хто конкретно представляє заможні шари, як розподілені бідність і багатство та в точності встановити наступні показники:

 • o зайняті і безробітні;
 • o представники різних видів праці, професій і занять;
 • o власники і незаможні;
 • o люди з освітою і без неї;
 • o наближені до влади і управління та не наближені;
 • o жителі різних регіонів, місцеві представники;
 • o чоловіки, жінки і громадян похилого віку.

Розглянуті групи факторів (спосіб життя, рівень життя і соціальна структура) є об'єктивними умовами, до яких необхідно пристосувати проект.

Склад населення проекту

Аналіз соціального середовища маркетологи починають з визначення кількості та якості складу населення в районі проекту. До такого населення належать:

 • o особи, що проживають у районі і залучаються до роботи на будівництві чи експлуатації об'єкта і члени їхніх родин;
 • o робоча сила, яку залучають для проектних робіт 3 інших місць;
 • o люди, у способі життя яких відбуваються зміни внаслідок реалізації проекту;
 • o споживачі продукції проекту.

Групи людей, інтереси яких порушені проектом, одержали назву населення проекту. Завданням маркетологів є вирівнювання цих цільових груп, установлення змін, що можуть відбутися в соціальній організації і способі життя проектного населення в результаті реалізації проекту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші