Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Корпоративне управління
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Торговці цінними паперами

Серед учасників корпоративних відносин дуже важливу роль відіграють саме організатори торгівлі цінними паперами, оскільки виступають у якості посередників між продавцем та покупцем цінних паперів.

Головною метою організаторів торгівлі є створення умов для проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів по формалізованим, заздалегідь встановленим правилам вчинення угод; мінімізація строків оформлення цих угод; скорочення часу проведення розрахунків за ними; а також зменшення ризиків для інвесторів.

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку можна визначити як надання послуг, які безпосередньо сприяють укладанню цивільно-правових угод щодо цінних паперів між учасниками цього ринку. Звичайно, що організатором торгівлі на фондовому ринку є такий учасник ринку, котрий здійснює професійну діяльність з організації торгівлі цінними паперами.

Під поняттям "професійна діяльність учасника фондового ринку" слід розуміти виключний або переважний вид діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, можливість здійснення якого обумовлюється особливим порядком утворення та предметом діяльності такого суб'єкта, а також отриманням останнім ліцензії на право здійснення такої діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

Крім того, організатори торгівлі як професійні учасники фондового ринку повинні розробити внутрішні операційні процедури, які забезпечують виконання правил як самим організатором торгівлі, так і її учасниками.

Розглянемо структуру, умови утворення та діяльності, а також функції організаторів торгівлі відповідно до реалій та умов фондового ринку України.

Організатори торгівлі досить чітко розділяються на два типа: організовані торговельні ринки (біржі) та позабіржові фондові торговельні системи.

Фондові біржі

Біржа визначається як сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції шляхом укладення певного виду угод.

Фондова біржа як організаційно-правова структура являє собою акціонерне товариство, яке зосереджує попит та пропозицію щодо цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність у відповідності із Законами України "Про цінні папери та фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", інших актів законодавства України, а також статуту та правил фондової біржі.

Іншими словами, фондова біржа - це місце, де зустрічаються інтереси продавця та покупця цінних паперів, визначається ціна на цінні папери саме попитом та пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу регламентується правилами та нормами, що свідчить про організованість ринку.

Відповідно до статті 33 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" фондову біржу може бути створено не менш як 20 засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на здійснення комерційної та комісійної діяльності з цінними паперами, за умови внесення до статутного фонду біржі не менше 10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, членами фондової біржі можуть бути лише юридичні особи.

Додаткові обмеження, що стосуються формування статутного фонду фондової біржі, також встановлені чинним законодавством. Зокрема, не допускається формування статутного фонду біржі недержавними цінними паперами. У випадку формування статутного фонду довгостроковими (не менше року) державними цінними паперами їх частка не повинна перевищувати 30 відсотків.

Крім того, частка у статутному фонді фондової біржі, що належить одному акціонеру - торговцю цінними паперами, не може перевищувати 5 відсотків статутного фонду.

Державна реєстрація фондової біржі здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) у відповідності з Положенням про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, затвердженим наказом ДКЦПФР № 9 від 15 січня 1997 року із змінами та доповненнями.

Згідно з цим Положенням юридичні особи, визначені законодавством як організаційно оформлені централізовані ринки та електронні торговельно-інформаційні мережі (ЕТІМ), на яких постійно здійснюється торгівля цінними паперами або їх похідними, можуть одержати статус фондової біржі, якщо вони відповідають вимогам стосовно:

 • - укладання біржових угод тільки між засновниками і членами біржі та ЕТІМ;
 • - наявності процедури відбору цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка відповідає певним вимогам щодо умов їх випуску та обігу;
 • - високого рівня концентрації попиту і пропозиції на цінні папери;
 • - визначення ринкових цін на цінні папери як базового показника для індикації стану фондового ринку та ринку похідних цінних паперів українського ринку;
 • - надання інших, крім торговельних, послуг клієнтам тільки через посередництво членів біржі;
 • - наявності процедури відбору брокерів / дилерів і вимог щодо професійної кваліфікації;
 • - наявності правил (регламенту) торгівлі та стандартних торговельних процедур;
 • - централізації реєстрації угод та розрахунків щодо них, встановлення офіційного біржового курсу;
 • - наявності систем нагляду за діяльністю членів біржі та брокерів / дилерів і дотримання ними норм професійної та ділової етики, а також дисциплінарних норм і санкцій на рівні, не нижчому від встановленого законодавством для сегмента ринку організатора торгівлі, на якому є дана біржа;
 • - наявності у керівників та провідних фахівців фондової біржі, безпосередньо залучених до біржової діяльності, кваліфікації фахівця відповідного профілю згідно з переліком видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, яка підтверджується кваліфікаційним посвідченням встановленого зразка;
 • - забезпечення стабільного та ефективного функціонування системи інформації про цінні папери та інші фінансові інструменти, їх ціни та умови обігу.

Відмінною рисою фондової біржі є некомерційний характер її діяльності.

Таблиця 5.2. Організатори торгівлі цінних паперів в Україні

Код за ЄДРПОУ

Назва підприємства

Територія (область)

Номер ліцензії

Дата початку терміну дії ліцензії

Дата закінчення терміну дії ліцензії

14281095

Закрите акціонерне товариство "Українська фондова біржа"

м. Київ

АВ362056

24.07.2007

24.07.2012

20064500

Відкрите акціонерне товариство "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА"

м. Київ

АВ362106

10.08.2007

10.08.2017

21672206

Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"

м. Київ

АВ376703

19.10.2007

19.10.2012

22877057

Закрите акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"

м. Київ

АБ113473

01.11.2004

01.11.2009

23425110

Закрите акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"

м. Київ

АВ189661

16.11.2004

16.11.2009

25379992

Дочірнє підприємство Асоціації "Південноукраїнська торгівельно-інформаційна система" - "Південь-Сервер"

м. Київ

АБ124895

17.01.2005

17.01.2010

25535920

Закрите акціонерне товариство "Придніпровська фондова біржа"

Дніпропетровська

АБ113421

25.10.2004

25.10.2009

30554892

Закрите акціонерне товариство "Українська Міжнародна Фондова Біржа"

м. Київ

АБ218348

29.10.2004

29.10.2009

33718227

Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"

Дніпропетровська

АВ393984

24.03.2008

24.03.2013

35524548

Відкрите акціонерне товариство "Східно-Європейська фондова біржа"

м. Київ

АВ393939

21.02.2008

21.02.2018

36184092

Відкрите акціонерне товариство "Українська біржа"

м. Київ

АВ440440

16.12.2008

16.12.2018

До торгів на організованому фондовому ринку (включення цінних паперів у біржовий бюлетень котирування) допускаються цінні папери тільки надійних емітентів. Для цього вони повинні пройти лістинг. Згідно чинного законодавства України лістинг - це внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод в торговельно-інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами.

Процедура лістингу передбачає сукупність дій щодо оцінки емітента та відповідності його цінних паперів вимогам, що встановлені організаторами торгівлі як умови включення цих цінних паперів в котирувальний лист. Якщо акціонерне товариство пройшло лістинг, то його цінні папери вважаються допущеними до біржової торгівлі або торгівлі на організованому позабіржовому ринку. Процедура лістингу передбачає оцінку фінансового стану товариства, визначення надійності та інвестиційних якостей цінних паперів, ступінь їх ліквідності та інші показники.

Довідкова інформація Українська фондова біржа це:

Перший створений в Україні біржовий ринок цінних паперів. Створена у відповідності до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" і зареєстрована постановою Кабінету Міністрів України 29 жовтня 1991 року.

Акціонерне товариство закритого типу, статутний фонд якого розподілений на 288 простих іменних акцій і становить 2 217 600,00 грн. Відповідно до чинного законодавства України здійснює діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі Ліцензії серії АВ № 362056 від 24 липня 2007 року, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З червня 1998 року має статус саморегулівної організації ринку цінних паперів.

Кількість філій - 3.

Провідна структура приватизаційних процесів. В 1993 році виступила піонером грошової приватизації із застосуванням біржового механізму ціноутворення.

Член Координаційної ради з питань функціонування ринку цінних паперів при Президентові України.

Член Виконавчого комітету Федерації Євро-Азіатських фондових бірж. Член Робочої групи з фондового ринку в Організації по економічній співпраці та розвитку (OECD).

Член Ліги меценатів Українського товариства "Інтелект нації".

Об'єктами операцій фондової біржі є:

 • - акції;
 • - облігації республіки, місцевих позик і підприємств;
 • - казначейські зобов'язання республіки;
 • - ощадні сертифікати;
 • - векселі.

З точки зору правового становища фондова біржа являє собою підприємство у формі акціонерного товариства, яке зосереджує в собі попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу.

Фондова біржа є особливим посередником на ринку цінних паперів, виступаючи центром торгівлі ними. Вона виконує три основні функції:

 • - посередницьку,
 • - індикативну,
 • - регулятивну.

Суть посередницької функції полягає в тому, що фондова біржа створює достатні й всебічні умови для торгівлі цінними паперами емітентам, інвесторам та фінансовим посередникам. На фондовій біржі обертаються лише цінні папери, що пройшли реєстрацію і включені до лістингу. Торгові угоди на біржі вкладають брокери. Вони діють від імені своїх клієнтів-інвесторів, емітентів чи фінансових посередників, купуючи чи продаючи цінні папери. При цьому права власності на куплені цінні папери чи отримані від їх реалізації гроші належать клієнтам. Дохід брокера формується за рахунок комісійних від укладених угод. Крім того, в торгівлі на біржі беруть участь дилери. Вони купують через брокерів цінні папери з метою їх наступного перепродажу, їх дохід формується за рахунок різниці в цінах купівлі й продажу цінних паперів.

Індикативна функція фондової біржі полягає в оцінці вартості й привабливості цінних паперів. Саме на біржі проводиться котирування цінних паперів, яке дає інформацію інвесторам про вартісну і якісну оцінку цінних паперів та динаміку їх розвитку. Це створює передумови для надійного і достовірного механізму торгівлі, хоча і не виключає можливостей цілеспрямованих махінацій з метою спекуляції цінними паперами. Водночас це є важливим чинником стимулювання ефективної діяльності емітентів. Будь-які промахи відразу ведуть до зниження вартості емітованих ними цінних паперів, а відтак і попиту на них, що веде до зменшення притоку фінансових ресурсів. Тому для емітента так важливо забезпечувати стабільний фінансовий стан та високі фінансові результати.

Регулятивна функція фондової біржі виражається в організації торгівлі цінними паперами. Вона встановлює вимоги до емітентів, які виставляють свої цінні папери на біржові торги, правила укладення і виконання угод, механізм контролю за діяльністю суб'єктів біржової торгівлі. Біржі здійснюють контроль за фінансовим станом емітентів. Вони мають право на отримання та перевірку інформації про їх діяльність. Відповідно біржі можуть знімати з котировки окремих емітентів, які або не виконують вимог біржової торгівлі, або мають незадовільні фінансові показники. Мета контрольної діяльності біржі - забезпечення достовірності котирування цінних паперів та надійності біржової торгівлі.

Види бірж:

 • - замкнута біржа, у торгах на якій можуть брати участь лише члени біржі;
 • - біржа з вільним доступом відвідувачів, угоди на якій здійснюють тільки маклери (тобто посередники);
 • - біржа, що складається із широкого кола осіб, але діюча під контролем урядових органів.

Фондові біржі відіграють надзвичайно важливу роль як в економічній та фінансовій системі окремих країн, так і на рівні міжнародної економіки та міжнародних фінансів. Через них проходять колосальні фінансові ресурси, доступ до яких досить не простий. Тільки найбільш потужні, надійні й стабільні емітенти, які мають високі фінансові результати, можуть їх отримати. Стабільність у світі багато в чому залежить від урівноваженості попиту і пропозиції на фондових біржах, що є основою регулювання біржової діяльності. На відміну від банків, які самостійно визначають напрями вкладення своїх ресурсів, фондова біржа не може адміністративно регулювати грошові потоки. Однак, хоча інвестори самостійно визначають, куди вкладати гроші, керуються вони при цьому, насамперед, біржовим котируванням цінних паперів.

Торгівля цінними паперами на фондових біржах є досить ефективною, що зумовлюється підвищеною надійністю вкладення капіталу завдяки жорсткому контролю за угодами і глибокою перевіркою фінансового стану емітента.

Поряд із біржовим ринком існує позабіржовий. Суть позабіржового фондового ринку виражено його назвою - це та частина фондового ринку, що перебуває поза сферою діяльності фондових бірж. Незважаючи на те, що біржовий і позабіржовий ринки конкурують між собою, їх слід розглядати не як такі, що взаємовиключають, а як такі, що взаємодоповнюють один одного. Питома вага позабіржового фондового ринку різна в різних країнах: в Японії вона становить лише 1 %, у США - 25 %, Чехії - 60 %, Словакії - 80 %, Росії - 90 %, в Україні - 98 %.

Роль позабіржового ринку полягає в тому, що він:

 • - збільшує обсяг інвестицій, оскільки завдяки своїй розгалуженості, масовості та оперативності наближає фондовий ринок до дрібного інвестора;
 • - оперативно знаходить для інвесторів найвигідніші об'єкти вкладання капіталу;
 • - сприяє розвитку фондового ринку на рівні регіонів (областей, районів, міст), виявляючись корисним економічним інструментом для місцевих органів влади;
 • - створює передумови для прискорення розвитку інфраструктури фондового ринку в країні, зокрема для створення електронних інформаційних каналів і мереж, що забезпечують відкритість процесу випуску й обігу цінних паперів та обґрунтованість рішень, що приймаються, щодо їх продажу й купівлі;
 • - є сприятливим середовищем розвитку послуг для учасників фондового ринку: інвестиційного консультування, управління портфелями цінних паперів, інших видів діяльності фондових бірж;
 • - змушує фондові біржі постійно вдосконалювати якість своєї роботи, щоб вистояти в конкурентній боротьбі з позабіржовим ринком.

Позабіржовий ринок є неоднорідним через різний ступінь його організованості. Тому його можна поділити на дві частини:

 • - організаційно оформлений (торговельні системи)
 • - неорганізований ("вуличний", дилерський ринок). Позабіржовий і біржовий ринки певною мірою протистоять один

одному, але в той же час і взаємодоповнюють. Таке протиріччя виникає тому, що, виконуючи спільну функцію по торгівлі і обігу цінних паперів, вони керуються специфічними методами їх відбору і реалізації.

В кількісному співвідношенні позабіржовий ринок більший, ніж біржовий, оскільки на перший поступає щорічно більша кількість випусків. В той же час у вартісному вираженні можливості біржового ринку більші, ніж позабіржового, так як на біржі накопичена значна кількість дорогих фондових цінностей. Окрім того, часті спекуляції, буми і інфляції підштовхують зростання вартості акцій (що переважають на біржовому ринку).

У всьому світі спостерігаються тенденції до зростання обсягів позабіржового обороту. Але не слід вважати, що сучасна роль фондової біржі в торгівлі цінними паперами зменшується. Біржа продовжує виконувати важливу роль по акумуляції і мобілізації грошового капіталу. Цей ринок забезпечений швидкою і кваліфікованою інформацією, має в розпорядженні цілу систему спеціалізованих посередницьких і консультативних фірм. Тобто біржа - це своєрідний сервіс по обслуговуванню ринку капіталів і кредитної системи. Тому - на біржах багато індивідуальних вкладників.

Таблиця 5.4. Порівняльна характеристика організованого позабіржового ринку і біржового ринку

Позабіржовий ринок (первинний, організований)

Біржовий ринок

Охоплює, як правило, лише нові випуски цінних паперів і, головним чином, розміщення облігацій торгово-промислових корпорацій.

Охоплює старі випуски цінних паперів і, головним чином, акції торгово-промислових корпорацій.

Переважно здійснюється фінансування відтворювального процесу.

За допомогою скупки акцій відбувається перерозподіл контролю над корпораціями і фірмами, йде формування і "перетасовка" між різними фінансовими групами + здійснюється частина фінансування, переважно через малого і середнього вкладника.

Діє колективний вкладник в особі великих кредитно-фінансових інститутів, передусім комерційних банків і страхових компаній.

Більш активний індивідуальний вкладник (хоч поступово йде процес витіснення його з операцій кредитно-фінансовими інститутами).

Не має власного визначеного місця торгівлі цінними паперами.

Операції по продажу цінних паперів здійснюються на біржі, тобто на визначених ринках або місцях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>