Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Наочні методи

Під наочними розуміються такі методи навчання, які забезпечують засвоєння матеріалу за допомогою наочних посібників і технічних засобів. їх поєднують із словесними і практичними методами навчання.

Наочні методи навчання умовно можна поділити на дві групи: метод ілюстрацій і метод демонстрацій.

Метод ілюстрацій полягає в показі ілюстративних посібників: плакатів, таблиць, картин, карт, малюнків на дошці тощо.

Метод демонстрацій полягає в демонстрації приладів, дослідів, технічних пристроїв, кінофільмів, діафільмів і ін.

Впровадження нових технічних засобів (телебачення, відеомагнітофонів, комп'ютерів) розширює можливості наочних методів навчання.

Особливого значення набуває персональний комп'ютер. Комп'ютери надають можливість моделювати певні процеси і ситуації, вибирати з низки можливих рішень оптимальні за певними критеріями та ін.

При використанні наочних методів навчання необхідно дотримуватися таких вимог:

  • 1) наочність повинна відповідати віковим особливостям учнів;
  • 2) використовувати її слід в міру і показувати тільки у відповідний момент уроку;
  • 3) спостереження треба організовувати так, щоб усі учні могли добре бачити предмет, який демонструється;
  • 4) необхідно чітко виділяти головне, істотне під час показу ілюстрацій;
  • 5) детально продумувати пояснення, які дає учитель у ході демонстрації;
  • 6) наочність, що демонструється, має точно відповідати змісту навчального матеріалу;
  • 7) варто залучати самих учнів до пошуків важливої інформації в наочному посібникові або демонстраційному пристрої.

Практичні методи

Практичні методи навчання ґрунтуються на практичній діяльності учнів, формують практичні вміння і навички. До практичних методів належать вправи, лабораторні і практичні роботи.

Під вправами розуміють повторне (багаторазове) виконання розумової або практичної дії з метою оволодіння нею або підвищення її якості. Вправи виконують учні при вивченні всіх предметів і на різноманітних етапах навчального процесу. Характер і методика вправ залежить від особливостей навчального предмета, конкретного навчального матеріалу і віку учнів.

За ступенем самостійності учнів при виконанні Вправ виділяють:

  • а) вправи з відтворення відомого матеріалу з метою його закріплення — репродуктивні;
  • б) вправи із застосування знань у нових умовах — тренувальні.

Якщо при виконанні дій учень про себе або вголос проговорює, коментує виконувані операції, такі вправи називають коментуючими. Коментування дій допомагає вчителю виявляти типові помилки, вносити корективи в дії учнів.

За характером вправи поділяються на усні, письмові, графічні і навчально-трудові.

Усні вправи сприяють розвитку логічного мислення, пам'яті, мовлення і уваги учнів. Вони відзначаються динамічністю, не вимагають витрат часу на записи.

Письмові вправи учні виконують для закріплення знань і вироблення вмінь. Вони сприяють розвитку логічного мислення, культури писемного мовлення, самостійності в роботі. Письмові вправи можуть поєднуватися з усними і графічними.

До графічних вправ належать складання схем, креслень, графіків, технологічних карт, виготовлення альбомів, плакатів, стендів, виконання замальовок під час лабораторно-практичних робіт, екскурсій тощо. Вони допомагають учням краще сприймати, осмислювати і запам'ятовувати навчальний матеріал, сприяють розвиткові просторової уяви.

Навчально-трудові вправи — це практичні роботи, що мають виробничо-трудову спрямованість. їх метою є застосування учнями теоретичних знань у трудовій діяльності.

Лабораторна робота — це проведення учнями за завданням учителя досліду з використанням приладів, інструментів та інших технічних пристроїв, тобто вивчення певних явищ з допомогою спеціального обладнання.

Різновидом дослідних лабораторних робіт можуть бути тривалі спостереження учнів за окремими явищами (ростом рослин і розвитком тварин, погодою, вітром, хмарністю), вивчення фольклору свого краю та ін. У будь-якому випадку вчитель складає інструкцію, а учні записують результати роботи у вигляді звітів, графіків, схем, таблиць. Лабораторна робота може бути частиною уроку, займати урок і більше.

Практичні роботи учні виконують після вивчення великих розділів, тем. Вони мають узагальнюючий характер. Здійснювати їх можна не лише в класі, а й за межами школи (орієнтування на місцевості, робота на пришкільній ділянці тощо).

Розглянута класифікація методів навчання за джерелам знань має деякі недоліки, насамперед не відображає характеру пізнавальної діяльності учнів у навчанні. Однак саме ця класифікація користується найбільшою популярністю серед учителів і методистів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші