Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виробничі потужності підприємств. Основні фонди

Характеристика виробничих фондів

Роль і значення трьох найважливіших чинників виробничого процесу- робочої сили, засобів і предметів праці- на різних етапах розвитку суспільства неоднакова. В умовах науково-технічної революції темпи та пропорції виробництва залежать від стану, якості й комплектності засобів виробництва, інтенсивності їх використання. Незалежно від виробничих відносин засоби виробництва є обов'язковим натурально-речовим елементом матеріального виробництва, тобто загальною економічною категорією для всіх суспільно-економічних формацій. Це положення повністю стосується всіх організаційних структур, що займаються сільськогосподарським виробництвом.

Залежно від функціональної ролі засоби виробництва поділяються на засоби праці та предмети праці.

Засоби виробництва - знаряддя і предмети праці, які беруть безпосередню участь у створенні вартості продукції і як складові елементи продуктивних сил визначають ступінь розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Удосконалення їх забезпечує безперервне підвищення технічної оснащеності й продуктивності праці.

Засоби праці - це все те, чим людина діє на предмети праці, обробляючи їх, надає їм споживчих вартостей. Вони зберігають свою натуральну речову форму впродовж тривалого періоду, зношуються поступово і переносять свою вартість на новостворений продукт частинами; їх замінюють у випадку вибуття та списання, коли вони здійснили повний оборот. До них належать машини й обладнання, будівлі, споруди, транспорт, продуктивна та робоча худоба, багаторічні насадження і под.

За натурально-речовою формою засоби виробництва беруть участь у створенні споживчої вартості, а економічною - у створенні вартості продукції.

За формою привласнення і джерелами формування основні засоби можуть бути державними, приватними й орендованими. Форма власності впливає на умови розпорядження та використання засобів праці. У державних аграрних підприємствах основні засоби належать до власності держави, утверджуються за ними і належать їм на праві повного господарського використання. Такі підприємства володіють, користуються і розпоряджаються засобами праці на власний розсуд з метою виробництва, зберігання, перероблення сільськогосподарської продукції. Коли власник орендує основні засоби, він повинен знати, що це не дає йому права власності на них. Надання основних засобів в оренду здійснюється на основі договору, де зазначено вартість орендованих основних засобів, фактичне їх спрацювання, термін надання в оренду, який не перевищує залишкового амортизаційного строку, і орендна плата. Орендарі можуть частково або повністю викупити основні засоби. У такому випадку вони стають власниками засобів і звільняються від орендної плати, що дає їм право розпоряджатися своєю власністю на свій розсуд і відповідно до потреб.

Предмети праці -об'єкт або об'єкти, на які людина спрямовує діяльність, використовуючи засоби праці. Це сировина та допоміжні матеріали. До них належать: насіння, корми, паливно-мастильні матеріали, добрива і под. Характерним є те, що вони беруть участь в одному виробничому циклі, втрачаючи натурально-речову форму, а вартість повністю переносять на новостворений продукт.

У аграрних підприємствах один і той самий ресурс може бути і засобом праці, й предметом праці, залежно від того, яку роль він відіграє в певному циклі суспільного виробництва. Наприклад, продуктивна та робоча худоба в процесі її використання за прямим призначенням є засобом праці, а предметом праці стає у випадку ц вибраковування, коли її відгодовують на м'ясо чи для безпосереднього забою та реалізації.

Враховувати й обліковувати засоби та предмети праці в натурально-речовій формі складно або й неможливо, оскільки їх дуже багато. Для цього всі засоби та предмети праці оцінюють у вартісній формі.

Грошова вартість матеріальних ресурсів, які відтворюються людською працею, і кошти, що обслуговують процес виробництва та обігу, називають виробничими фондами підприємства (рис. 7.1).

Логічна структура засобів виробництва і виробничих фондів

Рис. 7.1. Логічна структура засобів виробництва і виробничих фондів

Вони перебувають у постійному кругообігу, переходячи послідовно зі стадії обігу в стадію виробництва, а потім знову - в стадію обігу. На кожній із цих стадій виробничі фонди мають грошову, продуктивну і товарну форми. Залежно від економічної ролі, способу виробництва, призначення та характеру участі в процесі виробництва виробничі фонди поділяються на продуктивні й фонди обігу (рис. 7.2).

Класифікація фондів аграрних підприємств

Рис. 7.2. Класифікація фондів аграрних підприємств

До продуктивних фондів належать основні й оборотні фонди, а до фондів обігу - вироблена, але нереалізована продукція, кошти на поточних рахунках у банку, кошти в розрахунках і касі, інші активи, упаковка, тара й обладнання для зберігання та реалізації продукції. Продуктивні фонди і фонди обігу обслуговують процес виробництва й обігу. Перші перебувають і функціонують безпосередньо у сфері створення матеріальних благ, а фонди обігу - в сфері реалізації продукції та розрахунків. Головним принципом, що становить основу поділу виробничих фондів на основні й оборотні, є спосіб перенесення їх вартості на новостворений продукт.

Основні фонди - це засоби праці, які беруть участь у виробничому процесі впродовж декількох циклів, виконують одну й ту саму виробничу функцію і не змінюють натурально-речову форму, їх вартість переноситься конкретною працею на новостворений продукт, що виробляється частинами в міру спрацювання.

Оборотні фонди -предмети праці, які беруть участь в одному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натурально-речову форму і повністю переносять свою вартість на вартість продукції, що виробляється.

Основні виробничі фонди є економічною формою засобів праці, а оборотні фонди - відповідно предметів праці. Оборотні фонди та фонди обігу становлять оборотні засоби.

Рух виробничих фондів відбувається як рух вартості й зумовлює необхідність їх розмежування на застосовувані та споживані. Застосовувані продуктивні фонди - це фонди, які беруть участь у виробництві продукції, але споживаються не повністю; споживані беруть участь і споживаються в процесі одного виробничого циклу повністю. До споживаних продуктивних фондів аграрних підприємств належать, передусім, оборотні фонди і перенесена на готовий продукт вартість основних фондів, що брали участь у виробництві, а також витрати на технічне обслуговування, поточний і капітальний ремонт, страхові платежі й витрати на зберігання основних фондів сільськогосподарського призначення. Обсяг та якість виробничих фондів аграрних підприємств визначають масштаби, темпи виробництва, продуктивність праці й позитивно впливають на підвищення матеріального та культурного рівня їх працівників.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші