Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Організація торгівлі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

25.2.3. Перевірка суб'єктів підприємництва працівниками Держцінінспекції

Зміст посвідчення, виданого на перевірку цін

Працівник Держцінінспекції має право провадити перевірки на суб'єктах підприємництва на підставі посвідчення, підписаного начальником Держцінінспекції або його заступником, і засвідченого печаткою. У посвідченні вказується посада, прізвище, ім'я та по батькові перевіряльника, об'єкт або тема перевірки, терміни її проведення.

Посвідченню присвоюється відповідний порядковий номер при реєстрації в спеціальному журналі відповідальним працівником відділу організаційно-методичної роботи, після чого під розписку видається працівнику, який повинен здійснювати перевірку.

Перед початком перевірки працівник крім посвідчення отримує від керівництва Держцінінспекції програму чи перелік питань для перевірки (усно або письмово), а також бланки протоколів про адміністративні правопорушення, котрі як документи суворої звітності реєструються у книзі обліку і видаються під розписку.

Зміст акта, складеного за результатами перевірки цін

Акт, складений за результатами перевірки, разом з усіма іншими матеріалами перевірки не пізніше наступного дня після його підписання здається особисто в Держцінінспекцію для реєстрації в спеціальному журналі у відповідального працівника відділу, після чого передається для розгляду керівнику відділу Держцінінспекції, яким було визначено об'єкт чи тема перевірки.

Одночасно робиться позначка у книзі обліку посвідчень про цільове використання виданого посвідчення, яке потім зберігається разом з актом перевірки.

Акт повинен містити всі необхідні відомості про перевірений суб'єкт підприємництва (повна назва, підпорядкованість, форма власності, назва податкової адміністрації за місцем реєстрації, ідентифікаційний код, розрахунковий рахунок у банківській установі, адреса, прізвище керівника), давати вичерпну відповідь на питання, визначені програмою перевірки, детально відображати факти виявлених порушень законодавчих та інших нормативних актів щодо встановлення і застосування цін, визначати суму, що підлягає вилученню в дохід бюджету. За необхідності до акта додаються копії документів, які підтверджують порушення чи дії службових осіб, що призвели до порушень.

Акт підписується перевіряльником і керівником, головним (старшим) бухгалтером перевіреного об'єкта. У разі незгоди з фактами, викладеними в акті, керівник, головний (старший) бухгалтер зобов'язані підписати акт і можуть зробити запис про свої заперечення, одночасно додати письмові пояснення і мотивуючі документи. Один примірник акта передається керівнику перевіреного суб'єкта.

За відмови керівництва перевіреного суб'єкта від підписання акта в ньому робиться запис про це. У цьому разі один примірник акта передається до канцелярії перевіреного суб'єкта за вхідним номером або висипається поштою з повідомленням про вручення.

У випадках відмови керівником чи службовими особами суб'єктів підприємництва в проведенні перевірки чи допуску працівників Держцінінспекції для обстеження виробничих, складських та інших приміщень, ненадання бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних з установленням застосування цін, працівником Держцінінспекції складається про це акт з зазначенням в ньому того, що керівник об'єкта, що перевіряється, обізнаний з правами Держцінінспекції, і передає акт керівництву Держцінінспекції для розгляду питання про припинення операцій по розрахунках у банківських установах.

За результатом розгляду акта керівник відділу в п'ятиденний термін складає висновок, в якому відображає факти виявлених порушень законодавчих та інших нормативних актів щодо встановлення і застосування цін і дає пропозиції щодо:

  • - застосування до перевіреного суб'єкта економічних санкцій;
  • - обов'язкових до виконання вказівок про усунення порушень дисципліни цін, причин та умов, що породжують ці порушення;
  • - удосконалення органами державної виконавчої влади порядку формування цін і тарифів;
  • - направлення матеріалів перевірок іншим державним виконавчим або правоохоронним органам та ін.

Висновок підписується керівником відділу Держцінінспекції, а за необхідності візується керівником галузевого відділу з питань ціноутворення Мінекономіки.

За наявності мотивованих зауважень, що потребують уточнення або додаткової перевірки, висновок та інші матеріали подаються у термін, узгоджений з керівництвом Держцінінспекції, але не пізніше місячного терміну.

Висновок, а також підготовлений проект рішення про застосування економічних санкцій подається керівництву Держцінінспекції. Після прийняття керівництвом Держцінінспекції рішення про застосування економічних санкцій воно підлягає реєстрації в спеціальному журналі у відповідального працівника відділу організаційно-методичної роботи та своєчасному (триденний термін) направленню для виконання суб'єктові підприємництва, податковій адміністрації, органу статистики, відповідній державній інспекції з контролю за цінами за місцем реєстрації порушника.

Після закінчення провадження за матеріалами перевірки та відповідної реєстрації один примірник рішення про застосування економічних санкцій, висновок до акта залишаються у відділі організаційно-методичної роботи для контролю за їх виконанням та зберіганням впродовж установленого законодавством терміну.

Акт і всі інші матеріали перевірки передаються до відповідного відділу Держцінінспекції для узагальнення та зберігання. Відповідальний працівник відділу оргметодичної роботи після отримання рішення робить позначки в журналі реєстрації актів перевірок.

Рішення про застосування економічних санкцій повинно бути виконано порушником протягом 10 днів з дня його прийняття; у разі невиконання у визначений термін державні податкові адміністрації за місцезнаходженням порушника провадять стягнення сум у безспірному порядку.

Держцінінспекція знімає рішення з контролю після одержання від ДПА інформації про стягнення сум економічних санкцій за належністю.

Крім акта перевірки працівник Держцінінспекції подає протокол про вчинення адміністративного правопорушення. У протоколі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення, пояснення порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Протокол повинен бути підписаний особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. При складенні протоколу працівником Держцінінспекції роз'яснюються порушнику його права і обов'язки, про що робиться позначка у протоколі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші