Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Встановлення спеціальних значень економічних нормативів

Національний банк здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків і встановлює спеціальні вимоги стосовно певного виду діяльності банків (рис. 3.7).

Встановлення спеціальних значень економічних нормативів для спеціалізованих банків

Рис. 3.7. Встановлення спеціальних значень економічних нормативів для спеціалізованих банків

Спеціалізованим банкам та уповноваженим банкам, що спеціалізуються на здійсненні однієї чи декількох банківських операцій, залучають кошти фізичних осіб для довгострокового кредитування будівництва житла, у зв'язку із концентрацією ризиків установлюються спеціальні (підвищені) значення економічних нормативів для забезпечення більш високого, порівняно з універсальними банками, рівня адекватності регулятивного та основного капіталу, рівня ліквідності та запобігання надмірному перекладанню банками ризиків на своїх вкладників та кредиторів (вкладників).

Для спеціалізованих ощадних банків установлюються спеціальні значення таких економічних нормативів:

 • — нормативу миттєвої ліквідності (Н4) не менше ніж 30 %;
 • — нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) у розмірі: не більше ніж 20 % — для банків, які мають обсяг негативно класифікованих активів не більше ніж 10 % від загальної суми кредитного портфеля, дебіторської заборгованості, портфеля цінних паперів та коштів, що містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках; не більше ніж 15 % — для банків, які мають обсяг негативно класифікованих активів від 10 до 20 % від відповідної групи активів; не більше ніж 10 % — для банків, які мають обсяг негативно класифікованих активів від 20 до ЗО % від відповідної групи активів; не більше ніж 5 % — для банків, які мають обсяг негативно класифікованих активів більше ніж 30 % від відповідної групи активів або якщо формування резервів під активні операції здійснено не в повному обсязі;
 • — нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), — не більше ніж 2 %;
 • — норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) — у розмірі: не більше ніж 20 % — для банків, які мають обсяг негативно класифікованих активів менше ніж 7 % від відповідної групи активів; не більше ніж 10 % — для банків, які мають обсяг негативно класифікованих активів від 7 до 10 % від відповідної групи активів.

Якщо обсяг негативно класифікованих активів банку становить більше 10 % від відповідної групи активів, то банк не має права збільшувати обсяг операцій з інсайдерами банку (забороняється укладати нові договори або продовжувати строк чинних з такими особами) до часу зниження обсягу негативно класифікованих активів нижче ніж 10 %.

Для спеціалізованих іпотечних банків установлюються спеціальні значення таких економічних нормативів:

 • — нормативу миттєвої ліквідності (Н4) — не менше ніж 30 %;
 • — нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) — не більше ніж 5 %;
 • — нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), — не більше ніж 2 %;
 • — нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), — не більше ніж 20 %.

Для спеціалізованих розрахункових (клірингових) банків установлюються спеціальні значення таких економічних нормативів:

 • — нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) — не менше ніж 20 %;
 • — нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (НЗ) — не менше ніж 12 %;
 • — нормативу миттєвої ліквідності (Н4) — не менше ніж 90 %;
 • — нормативу великих кредитних ризиків (Н8) — не більше ніж 100 %;
 • — нормативу загальної суми інвестування (Н12) — не більше ніж 10 % та обмежується вкладанням коштів у статутні фонди бірж, позабіржових (торговельних) систем, депозитаріїв та установ, що займаються клірингом і розрахунками на біржовому та позабіржовому ринках;
 • — залучення вкладів фізичних осіб має бути не більше 5 % регулятивного капіталу банку;

надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку має бути не більше 100 % регулятивного капіталу банку.

Для спеціалізованих інвестиційних банків установлюються спеціальні значення таких економічних нормативів:

 • — нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) - не менше ніж 20 %;
 • — нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) — не менше ніж 12%;
 • — нормативу загальної суми інвестування (Н12)
 • — не більше ніж 90 %;
 • — залучення вкладів фізичних осіб має бути не більше 5 % регулятивного капіталу банку.

Нормативні значення інших економічних нормативів для спеціалізованих банків та уповноважених банків, що залучають кошти фізичних осіб для фінансування житлового будівництва, установлюються такі самі, як для універсальних банків.

Залежно від виду спеціалізації вищезазначених спеціалізованих банків та уповноважених банків, що залучають кошти фізичних осіб для фінансування житлового будівництва, рівня капіталу банку Національний банк може висувати до них додаткові вимоги з метою забезпечення фінансової стійкості цих банків.

Залучення вкладів фізичних осіб спеціалізованими банками (крім спеціалізованих ощадних банків) не може становити більше 5 % регулятивного капіталу банку.

Банкам забороняється додаткове залучення вкладів фізичних осіб або продовження дії договорів з фізичними особами у разі порушення хоча б одного з економічних нормативів.

Максимальний розмір залучення вкладів фізичних осіб для всіх новостворених банків має становити: протягом першого року діяльності — співвідношення вкладів фізичних осіб до регулятивного капіталу має бути не більше ніж 50 %; протягом другого року діяльності — співвідношення вкладів фізичних осіб до регулятивного капіталу має бути не більше ніж 100 %.

Надалі, якщо банк має високий і стабільний рівень надходжень, що забезпечує його прибуткову діяльність, основні показники фінансової діяльності банку відповідають нормативним вимогам або перевищують їх, то він може залучати вклади фізичних осіб без цих обмежень.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші