Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Статистика arrow Математична статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статистичні рішення на основі р-значень

Стандартні процедури прийняття (відхилення) нульової гіпотези Н0 основані на фіксації факту попадання значень емпіричного критерію ¥ем" у критичну область ¥кр, яка визначена наперед фіксованим рівнем значущості а.

Проте можна виконувати зворотну процедуру: визначити ймовірність ремп, яка відповідає емпіричному критерієві ¥емп. Нульова гіпотеза Н0 відхиляється, якщо ймовірність рем" випадкової події менше прийнятого рівня значущості а , тобто за умов: рем" < а (для однобічних гіпотез); рем"< а/2 (для двобічних гіпотез).

Приклад 5.1. Прийняти статистичне рішення щодо нульової гіпотези Н0 за статистикою z-критерію з нормальним розподілом. Емпіричне значення z-критерію zeMn = 2,19. Розглянути варіант однобічних гіпотез.

Рішення:

За допомогою, наприклад, функції MS Excel =НОРМСТРАСП() можна визначити ймовірність рем", яка відповідає емпіричному критерію zeM" з нормальним розподілом цієї статистики. Функція =HOPMCTPACn(zejv,") повертає значення 1-ремп ~ 0,9857. Значення рем" ~ 1-0,9857=0,0143 ~ 1,43%.

Висновки для однобічного варіанту гіпотез:

Оскільки _pejlI"<0,05 (0,0143<0,05), H0 відхиляється на рівні значущості 5%; проте_pejlI">0,01 (0,0143> 0,01), H0 приймається на рівні значущості 1%;

Типи і загальна схема перевірки статистичних гіпотез

Типи статистичних гіпотез визначаються сукупністю тих завдань і методів їх розв'язання, які мають місце в психолого-педагогічних дослідженнях. За своїм прикладним змістом статистичні гіпотези можна поділити на декілька основних типів щодо :

 • o закону розподілу випадкових величин тих чи інших властивостей;
 • o чисельних показників параметрів (середніх, дисперсій, кореляцій та ін.);
 • o однорідності двох або декількох вибірок
 • o відмінностей у рівні ознак досліджуваного явища або процесу;
 • o відмінностей у розподілі ознак.

Загальна схема перевірки статистичних гіпотез. Незважаючи на різноманітність типів гіпотез і критеріїв, схему перевірки статистичних гіпотез можна представити у вигляді послідовності таких процедур:

 • 1) формулювання гіпотез Н0 і Ні на основі завдань дослідження;
 • 2) перевірка припущень щодо відповідності розподілу параметричному сімейству, параметрів вибірки та іншої додаткової інформації;
 • 3) прийняття рівня значущості а;
 • 4) вибір статистичного критерію;
 • 5) розрахунки емпіричного критерію;
 • 6) визначення області критичних значень критерію;
 • 7) прийняття статистичного рішення;
 • 8) формулювання статистичних висновків;
 • 9) прийняття рішення щодо продовження (припинення) досліджень;
 • 10) формулювання змістовних висновків.

У прикладній статистиці використовують два стилі викладу методів перевірки гіпотез. За одним формулюють і нульову, і альтернативну гіпотези (або набору гіпотез), перевірки яких відбувається за певними критеріями. При іншому стилі виклад будують як алгоритмічний опис критеріїв для перевірки нульової гіпотези, про альтернативи навіть не згадується. У посібнику пропонується перший варіант.

Запитання. Завдання.

 • 1. Дайте означення поняттю "статистична гіпотеза". Наведіть приклади.
 • 2. Чим розрізняються прості і складні статистичні гіпотези?
 • 3. Охарактеризуйте нульову та альтернативну статистичні гіпотези.
 • 4. Які особливості спрямованих і неспрямованих статистичних гіпотез?
 • 5. Охарактеризуйте поняття статистичного критерію.
 • 6. Чим відрізняються між собою параметричні й непараметричні критерії?
 • 7. Дайте порівняльну характеристику параметричних і непараметричних статистичних критеріїв.
 • 8. Про що свідчить рівень значущості при прийнятті (спростуванні) статистичної гіпотези?
 • 9. Які типові значення рівня статистичної значущості рекомендовано застосовувати в психологічних дослідженнях?
 • 10. Сформулюйте правила прийняття статистичних рішень при спрямованих і неспрямованих гіпотезах.
 • 11. Чим відрізняються одне від одного помилки 1-го і 2-го роду?
 • 12. Розкрийте сенс поняття "потужність критерію".
 • 13. Як приймаються статистичні рішення на основі у-значень?
 • 14. Охарактеризуйте основні типи статистичних гіпотез.
 • 15. Як виглядає загальна схема перевірки статистичних гіпотез?
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші