Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методики аналізу конкурентного становища фірми у сфері туризму

Всі методики дослідження конкурентного становища фірми прийнято ділити на дві групи.

Перша група - параметричні (здебільшого, на основі первинної інформації, коли вибираються параметри порівняння конкурентів і з'ясовуються думки споживачів, продавців, посередників щодо цих параметрів, потім інформація зводиться в зручну форму - матрицю або таблицю). Перевагою цих методик є швидкість і відносна дешевизна, але в той же час є небезпека суб'єктивності і неточності думок. Досить складно прослідкувати силу або слабкість конкурента, тим більше неможливо будувати прогнози його розвитку.

Друга група - рейтингові оцінки (тут використовуються відомості, одержані шляхом інтерв'ювання менеджерів і зведена фінансова звітність конкурентів, потім будується чітка математична модель, на основі якої всі дані по конкурентах зводяться в коефіцієнтні показники). На основі показників шикується рейтинг фірм. Очевидною перевагою цих методик є достатня точність і можливість виявлення точного становища власної фірми в сфері туризму.

Але, необхідно додати ще одну групу методик, пов'язану з детальнішим дослідженням сфери туризму - поглиблений аналіз конкурентів і складання прогнозів розвитку певних сегментів сфері туризму. Тут необхідна інформація, що розкриває внутрішні механізми роботи конкурента. До такої інформації можуть належати дані про обсяги створення турпродуктів з розбиттям на окремі номенклатурні позиції, плани виробництва тощо. На основі цих даних можливо побудувати модель поведінки конкурента, його майбутнє становище. Ці методики дозволять одержати величезну перевагу перед конкурентами і, можливо, виграти конкурентну боротьбу при грамотному їх використанні.

Не можна не відмітити специфіку третьої групи методик - простежується достатньо тонка грань між цими методиками і економічним шпигунством, тут необхідна особлива обережність.

Ситуаційний підхід до аналізу конкуренції на ринку (проблеми вибору альтернатив)

Не зважаючи на очевидну актуальність постійного моніторингу конкурентної позиції фірми, необхідно враховувати чинник дорожнечі інформації і запасу часу для ухвалення рішення. При визначенні складу використовуваних даних важливо постійно зіставляти ці чинники і значущість одержуваних в ході аналізу результатів.

Виходячи зі всього вищесказаного, можна зробити висновок про те, що необхідність постійного моніторингу у сфері туризму очевидна, але варіантів використання фінансових коштів і часу багато. Таким чином, грамотно використовуючи знання туристичних фірм, можливо одержати масу переваг для досягнення лідерства в сфері туризму або попросту виживання в ній.

Аналіз стратегій конкурентів.

Чим більше стратегія однієї туристичної фірми схожа на стратегію іншої, тим вище рівень конкуренції між ними. В межах більшості сферу конкурентів можна розділити на групи, кожна з яких переслідує свою стратегію. Стратегічна група - це група фірм туристичної сфери, які наслідують одну і ту ж або схожі стратегії на даному цільовому ринку туристичної сфери.

Стратегічна група - група туристичних фірм, які наслідують одну і ту ж або схожі стратегії на даному цільовому ринку туристичної сфері.

Деякі важливі моменти вияснюються в процесі виявлення стратегічних груп. Наприклад, якщо туристична фірма проникла в одну з груп, члени цієї групи стають її основними конкурентами.

Хоча найбільш інтенсивна конкуренція має місце усередині стратегічної групи, існує також суперництво між групами. По-перше, деякі стратегічні групи можуть претендувати відразу на декілька споживчих сегментів. Наприклад, незалежно від своєї стратегії, всі основні екскурсійні фірми будуть прагнути потрапити в сегмент, в якому працюють санаторії, пансіонати і готелі. По-друге, споживачі можуть не помітити великих відмінностей в пропозиціях різних груп - вони можуть побачити лише незначні відмінності турпродукту. Нарешті, члени однієї стратегічної групи можуть проникати в нові стратегічні сегменти.

Туристичній фірмі необхідно проаналізувати всі параметри, що виділяють стратегічні групи туристичних фірм. їй необхідно знати, як якісні, характеристики та комплектність кожного турпродукту конкурента, так і все про обслуговування споживачів, політику ціноутворення, зону розповсюдження турпродуктів, стратегію відносно персоналу із просування і продажу, програм у галузі реклами і стимулювання просування і продажу турпродукту. Вона повинна детально вивчити кожну стратегію стосовно досліджень і розробок, виробництва, закупівель, фінансування та інші стратегії конкурентів.

Оцінка сильних і слабких сторін конкурентів

Здатність конкурентів туристичної фірми втілити в життя свої стратегії і досягти свої цілі залежить від ресурсів і можливостей, якими володіє кожний з них. Туристичним фірмам необхідно точно визначити сильні і слабкі сторони їх.

Як перший крок туристична фірма повинна зібрати дані по кожному виду туристичної діяльності конкурента за останні декілька років. Вона повинна знати все про цілі, стратегії і результати його діяльності. Деякі з цих даних важко одержати. Проте будь-яка інформація, яку вони зможуть одержати, дозволить їм сформувати точнішу оцінку слабких і сильних сторін своїх конкурентів.

Вивчення сильних і слабких сторін конкурентів туристичної фірми звичайно будується на основі вторинних даних, особистого досвіду і неперевірених чуток. Крім того, туристичні фірми можуть одержати додаткову інформацію, проводячи первинне маркетингове дослідження споживачів, посередників і дилерів. Останнім часом росте число туристичних фірм, що застосовують базисний аналіз. Вони порівнюють свої турпродукти і процеси туристичної діяльності з туристичними продуктами і процесами конкурентів або провідних туристичних фірм для пошуку шляхів підвищення якості і ефективності. Базисний аналіз стає могутнім важелем посилення конкурентоспроможності туристичної фірми

В процесі пошуку слабких сторін конкурентів туристична фірма повинна прагнути переглянути всі припущення відносно своєї туристичної діяльності і ринку, які не відповідають дійсності.

Оцінка спектра можливих реакцій конкурентів

Знання цілей, стратегій, сильних і слабких сторін конкурентів дозволяє не тільки багато в чому пояснити їх ймовірні дії, але й передбачати їх можливі реакції на такі дії туристичної фірми, як зниження цін, посилення стимулювання просування і продажу турпродукту або випуск на ринок нового турпродукту. Крім того, кожен конкурент має власні погляди на туристичну діяльність, володіє певною внутрішньою культурою і переконаннями. Керівникам підрозділів маркетингу необхідне глибоке розуміння стереотипу поведінки даного конкурента, якщо вони хочуть передбачати його можливі дії або реакції.

Кожен конкурент реагує на дії іншої туристичної фірми по-своєму. Одні реагують поволі або слабо. Вони можуть відчувати лояльність своїх споживачів; не відразу відмітити зрушення у способі дій конкурента; відчувати нестачу в ресурсах для кампанії протидії. Інші конкуренти реагують тільки на певні види атакуючих дій, ігноруючи інші. Деякі конкуренти швидко і рішуче реагують на будь-які атакуючі дії. Більшість туристичних фірм уникають прямої конкуренції з нею. І нарешті, є конкуренти, які демонструють абсолютно непередбачувані реакції.

У деяких видах туристичної діяльності конкуренти співіснують у відносній гармонії, тоді як в інших вони перебуваються в постійній боротьбі. Знання можливих реакцій основних конкурентів дає туристичній фірмі ключ до розуміння того, як оптимально атакувати конкурентів або як захистити існуючі позиції туристичної фірми.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші