Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сутність, зміст та структура категорії "економічна система"

Теорія економічних систем - якісно новий напрям економічної теорії та економічної науки в цілому. Сучасна економічна література характеризується відсутністю єдності поглядів на категорію "економічна система" [1]. Найчастіше вона трактується наступним чином:

 • - сукупність відносин між людьми, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання економічних благ;
 • - сукупність людей, об'єднаних спільними економічними інтересами;
 • - історично визначений спосіб виробництва;
 • - особливим чином упорядкована система зв'язків між виробниками та споживачами матеріальних і нематеріальних благ;
 • - сукупність усіх економічних процесів, що функціонують у суспільстві на основі притаманних йому відносин власності та організаційно-правових норм, тощо [2].

Спільним при визначенні економічної системи є визнання загальної причини існування економічної системи - так званого універсального закону відносної обмеженості (рідкісності) ресурсів. В основі дії закону рідкісності, у свою чергу, лежать дві обставини:

 • 1) постійне якісне і кількісне зростання людських потреб;
 • 2) обмеженість матеріальних благ та послуг, необхідних для їх задоволення. Спільним є також визнання того, що для вирішення цих проблем суспільство може використовувати множинність інституціональних структур і координаційних механізмів. Проте змістовне наповнення категорії "економічна система", конкретний набір її елементів, взаємодія та взаємовідношення між ними і т. ін. є різними. Наслідком цього є і різні визначення економічної системи.

Типові приклади визначення економічної системи у найвідоміших підручниках з економічної теорії наводять П.М. Леоненко та О.І. Черепніна у навчальному посібнику "Сучасні економічні системи" (2006) [3]. Узагальнення найпоширеніших в економічній теорії визначень поняття "економічна система" дало підстави авторам розглядати економічну систему як комплекс господарських інститутів, що визначають характер системи в конкретних умовах розвитку будь-якої країни й охоплюють єдність правил, норм, звичаїв господарювання, форм і механізмів взаємодії суб'єктів економічного життя, регулювання господарського порядку і господарських процесів з боку держави [3, с.131].

Примітки

 • 1. Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи: Навч. посіб. - Л.: Афіша, 2004. - С.108-135; 104-107. Львівський учений наводить та аналізує десятки різних визначень економічних систем, сформульованих провідними українськими ученими-економістами - В. Базилевичем, Г. Башняниним, Б. Гаврилишиним, І. Грабинським, С. Дзюбиком, Ю. Пахомовим, С Мочерним, А. Гальчинським, П. Єщенком, Ю. Палкіним, В. Черняком та ін. Паралельно автор розглядає також визначення економічної системи у працях найвідоміших сучасних економістів-компаративістів Заходу - П. Грегорі, Р. Стюарта, Ф. Прайора, М. Борнстейна, К. Гайтані, В. Голесовського та ін. Цей аналіз в концентрованому вигляді містить розгляд сучасних економічних систем.
 • 2. Леоненко П.М., Черепніна ОТ Сучасні економічні системи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - С.69.
 • 3. Професори ПА. Самуельсон, У.Д. Нордхауз, K.P. Макконелл, С.Л. Брю, К. Еклунд та інші автори підручників з "економікс" в основу визначення економічної системи кладуть функціональний підхід, тобто розуміють під нею механізм, за допомогою якого вирішуються основні проблеми економічного життя. До останніх віднесені три фундаментальні взаємопов'язані проблеми, притаманні будь-якій економіці: що слід виробляти і в якій кількості? як слід виробляти? для кого виробляти? Досить часто кількість таких універсальних проблем збільшується за рахунок їх деталізації. Наприклад, де розміщувати, як розподіляти й обмінювати, кого і як винагороджувати за виробничу діяльність?

Відомі українські вчені професори А. Гальчинський, П. Іщенко та Ю. Палкій визначили економічну систему як "одну з підсистем суспільства, яка інтегрує в собі сукупність усіх компонентів (елементів, ланок) економіки (галузі, підприємства, індивідуальні господарства, людей, що стоять за ними), природне середовище і виробничі відносини" (Гальчинський A.C., Іщенко П.С., Палкій. ЮТ Основи економічної теорії. - К: Вища пік., 1995. - С 54).

У підручнику київських учених "Економічна теорія: Політекономія" за редакцією професора В.Д. Базилевича знаходимо таке визначення категорії "економічна система" - це "сукупність взаємопов'язаних і відповідним чином упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства" (Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., випр. - К: Знання-Прес, 2003. - С. 63).

У підручнику з основ економічної теорії колективу київських учених за редакцією професора Г.Н. Климка до структури економічної системи включають три основні ланки (підсистеми):

 • 1) економічну структуру продуктивних сил суспільства;
 • 2) систему економічних відносин;
 • 3) механізм господарювання.
 • (Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. - 4-те вид., перероб. і доп. - К: Знання-Прес, 2002.- С. 58). 3. Леоненко П.М., Черепніна ОТ Сучасні економічні системи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - С.131.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші