Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит податків в Україні
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості побудови реєстрів аналітичного обліку та їх удосконалення

Реєстром аналітичного обліку з ПДВ в Україні на рівні підприємства виступає Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр ПН). Крім того, на рівні держави з 2011 р. введений новий Єдиний реєстр податкових накладних відповідно до вимог статті 201 ПКУ. Із січня 2011 року платники ПДВ ведуть оновлений Реєстр ПН за формою та в порядку, які затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 (далі - наказ № 1002). Щомісяця передбачено подання до органу ДПС копії записів у реєстрі в електронному вигляді [105].. Цей порядок стосується усіх форм декларації з ПДВ, у тому числі і за окремим видами діяльності - сільськогосподарськими підприємствами, які обрали спеціальний режим оподаткування, переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі тощо. Такі платники складають окремі форми декларацій і відповідно окремі реєстри до кожної форми податкової декларації з ПДВ.

Крім того, окремий облік і окремі форми реєстрів ведуть уповноважені сторони в рамках виконання договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції. ПКУ передбачено можливість делегування платником податку філії або структурному підрозділу права ведення частини реєстру в межах діяльності такої філії (структурного підрозділу).

Наведені чинники свідчать про розгалужену систему податкового обліку операцій з відображенням ПДВ, що призводить до ускладнень і збільшення витрат на адміністрування податку.

Зазначимо, що в фінансовому обліку виділення наведених позицій як аналітичних, не має сенсу.

Розділі I Реєстру "Видані податкові накладні" відображує базу оподаткування і суми ПЗ на підставі зазначених вище первинних документів. Характерним для податкового обліку на цьому етапі є нюанси і особливості, які не притаманні бухгалтерському обліку. Наприклад, у разі виписки податкової накладної за окремими операціями, визначеними у п 8 Порядку № 1379, до виду документа додається код операції (розглянуто у табл. 3.3).

Крім того, у разі якщо звичайна ціна постачання перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму виходячи з фактичної ціни постачання, другу - на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до п. 8 Порядку заповнення податкової накладної (01 - Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). При цьому у графі 4 розділу I Реєстру зазначається <<ПН01>>.

Окремо в Реєстрі відображують уточнюючи розрахунки. При цьому у графі "Вид документа" Реєстру податкові накладні (інші розрахункові документи) зазначаються з додатковою літерою "У" (наприклад, ПНУ - податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків). Зауважимо, що таких вимог норми фінансового обліку не містять.

Розділ II Реєстру "Отримані податкові накладні" також має особливості. У ньому обліковуються операції з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, що оподатковуються ПДВ за основною ставкою (20 %) чи нульовою, звільнених від оподаткування та таких, що не є об'єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку або призначаються для постачання послуг за межами митної території України чи послуг, місце постачання яких визначається за межами митної території України. В результаті платник податку визначає суми, які включаються до податкового кредиту, а які ні.

Особливістю відображення є те, що відповідно до п 201.10 ст. 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Така реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше 20 календарних днів, наступних за датою їх виписки. Зауважимо, що таких вимог норми фінансового обліку не містять.

Щодо виправлень помилок у Реєстрі, то вони здійснюються методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок.

При цьому метод "сторно" здійснюється аналогічно методу, яким виправляються помилки у регістрах бухгалтерського обліку, а саме шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому її виявлено.

Удосконалення форми реєстру

За діючою формою Реєстру податкових накладних неможливо визначити приналежність придбаних товарів, робіт, послуг до господарської діяльності, а від так, до податкового кредиту. Такий недолік можливо ліквідувати за рахунок введення до розділу II Реєстру додатково двох граф: "Найменування (група) товарів, робіт, послуг" і "Напрям використання товарів, робіт, послуг". В перший з них зазначати найменування або групу товарних позицій придбання, наприклад, нафтопродукти; у другий, наприклад - товари для продажу або виробничого споживання, адміністративні витрати, благодійна допомога тощо. Така інформація сприяє ідентифікації придбань щодо їхньої належності/ не належності до категорії господарської діяльності підприємства. Отже, платником підтверджується або не підтверджується право віднесення придбань до податкового кредиту.

На підставі реєстрів податкового обліку відбувається заповнення декларації з ПДВ. Норма п.8 розділу III Порядку складання декларації з ПДВ (наказ ДПАУ від 20.12.2011 р, № 1492) вимагає щоб дані, наведені у податкової звітності, відповідали даним бухгалтерського та податкового обліку платника. Йдеться про проведення на рахунках і реєстр податкових накладних. Отже, роздільний облік ПДВ закріплено законодавчо.

Проте принцип автономії не означає незалежності. Свого часу наказом Мінфіну України була затверджена Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (наказ від 01.07.99 р. № 141) (далі - Інструкція № 141), яка розв'язала де якою мірою розбіжності між методикою податкового і бухгалтерського обліку Зокрема, введенням субрахунків 643 та 644 була знівельована відмінність у датах виникнення податного зобов'язання (далі - ПЗ) та податкового кредиту (далі - ПК). Далі розглянуто методологічні аспекти бухгалтерського фінансового обліку ПДВ з урахуванням норм чинної Інструкції № 141.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>