Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Організація та планування діяльності туристичних підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Чистий приведений (дисконтований) дохід [net present value, NPV]

Чистий приведений дохід - це сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведена до початкового кроку, або як перевищення інтегральних результатів над інтегральними затратами [22, с. 147].

ЧДД = ± (Rt - Зі)-Ц-,

де Rt - результат, що досягається на t-му кроці розрахунку, тобто обсяг грошового потоку, приведеного до теперішньої вартості, за весь період експлуатації інвестиційного проекту (чистий прибуток + амортизаційні відрахування);

3t - затрати здійснювані на тому ж кроці саме сума інвестиційних коштів, спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту.

n - горизонт розрахунку, що дорівнює номеру кроку розрахунку, на якому об'єкт ліквідується;

E t = (Rt - 3t) - ефект, що досягається на t-му кроці.

Якщо інвестиційні затрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, здійснюється в декілька етапів, розрахунок чистого приведеного доходу буде мати вигляд:

п Rt " 3t

ЧДД = 1/4-ітА

де Rt - сума чистого грошового потоку за окремими інтервалами загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

3t - інвестиційних затрат за окремими інтервалами загального періоду реалізації інвестиційного проекту;

r(i) - дисконтна ставка, виражена десятковим дробом;

n - кількість інтервалів в загальному розрахунковому періоді t.

Характеризуючи показник чистого приведеного доходу потрібно зазначити, що його можна використовувати не тільки для порівняльної оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів, але як критерій цілісності їх реалізації.

Незалежний інвестиційний проект, для якого чистий приведений дохід є негативним або дорівнює 0, проект відхиляється, оскільки він не приносить підприємству додаткових доходів на вкладений капітал. Якщо ж показник чистого приведеного доходу позитивний. Тоді незалежний інвестиційний проект дозволяє збільшити капітал підприємства і його ринкову вартість. Із системи пропонованих інвестиційних проектів приймається той, чий показних чистого приведеного доходу є найвищий.

Для визначення суми дисконтованих капіталовкладень застосовується формула:

п 1

г=1 (1 + Г)

Індекс доходності

Індекс доходності (ІД) являє собою відношення суми приведених ефектів до величини капітальних вкладень:

щ=у ± - зі)-Цг

л і=1 (1 + Г)

де Зt - затрати на т.-му кроці (без капіталовкладень).

Показники чистого приведеного доходу та індексу дохідності перебувають в прямій залежності. Зі збільшенням абсолютної суми чистого приведеного доходу підвищується й індекс дохідності, тому на практиці можна розрахувати один із них. Проте виконуючи порівняльну характеристику кількох інвестиційних проектів, доцільно розраховувати обидва показники з метою глибшого вивчення наявних проектів і добору найкращого.

Якщо інвестиційні затрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, здійснюється в декілька етапів, розрахунок індексу доходності має вигляд формули[35, с.79]:

|, Яі

ід=(1+г )1 ,

у 31

к (1+гу

Показник "індекс доходності" також може бути використаний не тільки для порівняльної, але у якості критерію при прийнятті інвестиційного рішення про можливості реалізації проекту. Якщо значення індексу доходності менше 1 або рівне 1, інвестиційний проект буде відхилений у зв'язку з тим, що він не принесе додаткові доходи на засоби інвестування. Проект приймається, коли показник "індекс доходності" >1.

Індекс (коефіцієнт) рентабельності

В процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту може відігрівати допоміжну роль, оскільки унеможливлює в повному обсязі оцінити весь зворотній інвестиційний потік за проектом ( значу частину цього потоку становлять амортизаційні відрахування) і не вимірює аналізуючи показнику в часі (враховуючи тривалість). Цей показник розраховується за формулою [21, с. 189]:

ЯІ = ™

Зі

де Ш - індекс рентабельності за інвестиційним проектом;

ЧПі - середньорічна сума чистого інвестиційного прибутку за період експлуатації проекту;

Зі - сума інвестиційних затрат на реалізацію інвестиційного проекту.

Показник "індекс рентабельності" дозволяє виокремити в сукупному чистому грошовому потоці важливу його складову - обсяг інвестиційного прибутку. Окрім цього, цей показник дозволяє здійснити порівняльну оцінку рівня рентабельності інвестиційної і операційної діяльності (якщо інвестиційні ресурси сформовані за рахунок власних і залучених засобів, індекс рентабельності інвестицій порівнюється з коефіцієнтом рентабельності активів. Якщо ж інвестиційні ресурси сформовані виключно за рахунок власних інвестиційних засобів, то базою порівняння виступає коефіцієнт рентабельності власного капіталу). Результати порівняння дають можливість визначити: чи можливо підвищити загальний рівень ефективності операційної діяльності підприємства в майбутньому періоді чи знизити його в процесі реалізації інвестиційного проекту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші