Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Послуга реорганізації маркетингового підрозділу підприємства (на прикладі TOB "АПК "Солоха")

Для розробки рекомендацій щодо реорганізації маркетингового підрозділу підприємства TOB "АПК "Солоха" розглянемо існуючі структури управління, які можна поділити на механічні та органічні (табл. 13.1).

Вибір підприємством механічних (жорстких) чи органічних (гнучких) структур управління безпосередньо пов'язаний зі ступенем маркетингової орієнтації підприємства. Основна ідея механічної структури полягає у миттєвій реакції на будь-яку подію, в той час як сутність органічної структури полягає у спробі випередити подію.

Таблиця, що наведена нижче, ілюструє особливості й умови використання органічних і механічних структур (табл. 13.1).

Таблиця 13.1. Особливості органічних та механічних структур

Умови навколишнього середовища

Організаційні структури

Механічна

Органічна

Клієнти (споживачі)

Пасивні

Сильні, агресивні

Конкуренція

Відсутня

Сильна

Технологія

Стабільна

Мінлива

Розвиток продукції

Не має

Динамічний

Ціни

Поточні ринкові

Залежить від цінової політики підприємства

Система розподілення

Стабільна

Динамічна

Для TOB "АПК "Солоха" найбільш сприйнятлива механічна організаційна структура.

Організаційні структури маркетингових підрозділів

Маркетинговий менеджмент (маркетингове управління) - це процес планування і реалізації політики ціноутворення, просування і розподілу ідей, продуктів і послуг, спрямований на здійснення обмінів, що задовольняють як індивідів, так і організацію.

Управління маркетингом соціальних послуг спрямоване на вирішення задачі впливу на рівень, часові межі та структуру попиту таким чином, щоб організація досягла визначеної мети. По суті, маркетингове управління являє собою управління попитом.

Нарис. 13.3 представлені основні сили і дійові особи сучасної маркетингової системи.

Основні сили і дійові особи сучасної маркетингової системи

Рис. 13.3. Основні сили і дійові особи сучасної маркетингової системи

Організація маркетингу на підприємстві має базуватися на відповідних організаційних структурах. Створення таких підрозділів вимагає дотримання певних принципів:

 • 1. Цілеспрямованість. Організація маркетингу має відповідати сучасним цілям, філософії та політиці підприємства, бути чітко сформульованою, мати кількісні виміри.
 • 2. Чіткість організаційної структури. Вона має бути розумно спеціалізованою, відповідати напрямкам діяльності підприємства, комплексно вирішувати проблеми виробництва і збуту, забезпечувати єдність керівництва маркетинговою діяльністю.
 • 3. Структуризація стадій. В організації маркетингу треба поєднати перспективне (стратегічне), тактичне і оперативне управління підприємством.
 • 4. Гнучкість. Організація маркетингу має оперативно реагувати на зміни в навколишньому середовищі.
 • 5. Стимулювання активності і творчості працівників.
 • 6. Координованість та узгодженість дій окремих підрозділів і виконавців. Створення ефективної організації маркетингової діяльності потребує вирішення трьох основних завдань:
  • o як згрупувати працівників;
  • o хто для кого є керівником;
  • o хто які функції виконує.

Структура служби маркетингу соціальних послуг визначається багатьма факторами. Підприємство повинно розробити таку структуру, яка зможе взяти на себе всю маркетингову роботу, включаючи планування.

За аналогією із загальними організаційними структурами управління існують варіанти організації і в службах маркетингу соціальних послуг.

Модель організації маркетингу соціальних послуг, орієнтована на споживачів (ринки)

Рис. 13.6. Модель організації маркетингу соціальних послуг, орієнтована на споживачів (ринки)

Матрична модель побудови маркетингової організаційної структури

Рис. 13.7. Матрична модель побудови маркетингової організаційної структури

Організація управління за ринковим принципом передбачає продаж товарів чи послуг на різних за своїм характером ринках її застосовують у тих випадках, коли у різних ринків різні споживчі звички або товарні вимоги. TOB "АПК "Солоха" продає продукцію торговельним підприємствам та кінцевим споживачам, тому модель організації маркетингової діяльності соціальних послуг, орієнтованої на споживачів та ринки, є найбільш прийнятною. Програма починається із вступних положень, де наводиться (коротко) огляд поточної інформації, цілей та стратегій маркетингу, фінансовий прогноз витрат на маркетинг соціальних послуг вихідна інформація для розробки програми. Далі розробляються такі підрозділи програми:

Аналіз ситуації:

 • 1) оцінювання найважливіших тенденцій минулого періоду, ринок, ринкова діяльність, продаж, витрати та прибуток по товару;
 • 2) товар, історія товару, стадія життєвого циклу, особливості продажу, динаміка продажу, частка ринку;
 • 3) ринок товару: сегменти ринку, особливості потреб споживачів, типові способи та моделі здійснення закупок, визначення цільових груп споживачів, ефективність залучення покупців, результати маркетингових досліджень стосовно ринку та споживачів;
 • 4) стратегія просування товару: минула стратегія, потужність продажу, програми реклами, загальна оцінка дій учасників каналів розповсюдження;
 • 5) потенційні маркетингові проблеми організації;
 • 6) потенційні маркетингові переваги організації.

Цілі маркетингу;

 • 1) основні цілі маркетингу: цілі щодо задоволення основних потреб компанії та її партнерів;
 • 2) цілі продажу: обсяг продажу, доля ринку, експансія та розповсюдження товару. Головне завдання керівництва маркетинговою діяльністю пов'язана із виконанням маркетингових планів і програм. Це дозволяє з позицій керівництва досягти наступних цілей:
  • o заохочення керівників постійно мислити на перспективу;
  • o чітка координація дій, що здійснюються підприємство;
  • o встановлення показників діяльності для наступного контролю;
  • o більш чітке формулювання організацією своїх завдань;
  • o підготовка організації до раптових змін;
  • o наочна демонстрація взаємозв'язків між обов'язками різних осіб.

Основні типи маркетингового контролю:

 • 1. Контроль за виконанням різних планів - співставлення фахівцями з маркетингу поточних показників з контрольними цифрами річного плану і при необхідності вжиття заходів для виправлення становища.
 • 2. Контроль прибутковості - визначення фактичної рентабельності різних товарів, територій, сегментів ринку і торговельних каналів.
 • 3. Стратегічний контроль - регулярна перевірка вищим керівництвом відповідності вихідних стратегічних настанов підприємства з наявними ринковими можливостями.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші