Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Організація та планування діяльності туристичних підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка комерційної та бюджетної ефективності проекту

 • 15.1. Комерційна ефективність
 • 15.2. Визначення бюджетної ефективності

Комерційна ефективність

Визначається співвідношенням фінансових затрат і результатів, що забезпечують необхідну норму доходності. Комерційна ефективність може визначатися як для всього об'єкта в цілому, так і для окремих його частин.

При здійсненні інвестиційного проекту виділяють три види діяльності: інвестиційна, операційна, фінансова. У рамках кожного різновиду діяльності відбувається приплив П(ґ) і відтік 0(і.) грошових коштів. Як ефект на і,-му кроці виступає потік реальних грошей. Нехай Фі(і.) - різниця між припливом і відтоком реальних грошей., що дорівнює:

фі(і) = Пі(ґ) - Оі(ґ), (і = 1,2,...)

Потоком реальних грошей Ф^) називається різниця між припливом і відтоком реальних коштів від інвестиційної і операційної діяльності в кожному періоді здійснення проекту (на кожному кроці розрахунку).

ф(ґ) = [П1(ґ)-0(ґ)] + [П2(ґ) - 02(ґ)]=ф1(ґ) + ф2(1),

де ф(і) - ефект, що досягається на 1-му кроці;

ф1(ґ) - потік реальних грошей від інвестиційної і операційної діяльності. Визначається підсумовуванням всіх вкладень в основний капітал і приросту оборотного капіталу;

ф2(т) або ф(і) - потік реальних грошей від операційної діяльності.

Сальдо реальних грошей Ь(і) називається різниця між припливом і відтоком реальних грошей від усіх видів діяльності (на кожному кроці розрахунку).

Ь(т) = [Пі(т)-Оі(т)]+ф2(т)+ф3(т)],

де ф3(т) - поті реальних грошей від фінансової діяльності, що містить у собі наступні види припливу і відтоку реальних грошей:

 • - власний капітал (акції, субсидії тощо);
 • - короткострокові кредити;
 • - довгострокові кредити;
 • - погашення заборгованостей по кредитах;
 • - виплата дивідендів;
 • - сальдо фінансової діяльності.

Основні складові потоку (і сальдо) реальних грошей наведені в таблиці...

Для розрахунку сальдо накопичених реальних грошей на т-му кроці необхідно до розрахованого раніше значення цього сальдо на т-му кроці, перерахованому з урахуванням реінвестицій вільних грошових коштів (наприклад, виплати банківського процента по поточних вкладах). Додати надходження, як відходять в П(т), і відняти всі витрати (виплати) та т-му кроці, які входять в О(т).

При розрахунку потоків реальних грошей необхідно мати на увазі принципову відмінність поняття припливів і відтоків реальних грошей від понять доходів і витрат. Існують певні номінально-грошові витрати, які як знецінення активів і амортизація основних коштів, які зменшують чистий доход, але не впливають на потоки реальних грошей, так як номінально-грошові витрати не передбачають операцій по перерахуванню грошових сум.

Усі витрати віднімаються з доходів і впливають на суму чистого прибутку, але не при всіх витратах потрібний реальний переказ грошей. Такі витрати не впливають на потік реальних грошей. З іншого боку, не всі грошові виплати (що впливають на потік реальних грошей) фіксуються як витрати. Наприклад, купівля товарно-матеріальних запасів або майна пов'язаних з відтоком реальних грошей, але не є витратою.

Урахування інфляції при підрахунку ф(т) і Ь(т) проводиться шляхом обчислення елементів, що входять до них в прогнозних цінах.

Умовна оцінка комерційної ефективності проекту

З метою забезпеченості порівнянності результатів розрахунку і підвищення надійності розрахункової оцінки ефективності інвестиційного проекту необхідно:

 • - визначити потік реальних грошей в прогнозних цінах з використанням тих грошових одиниць (грн, доларів тощо), які фактично будуть його створювати у відповідності з проектом;
 • - обчислювати інтегральні показники ефективності у у розрахункових цінах;
 • - проводи розрахунок при різних варіантах набору значень вихідних даних.

Мінімальний набір вихідних даних, які підлягають варіюванню, повинні містити в собі:

 • - Ціни реалізації продукції;
 • - Витрати виробництва;
 • - Загальні інвестиційні затрати;
 • - Процент за кредити.

Межі варіювання вихідних даних визначаються на стадії техніко-економічного порівняння дослідження інвестиційних можливостей. Окремим питанням є прогноз інфляції по видах затрат і результатів і оцінка їх границь зміни.

У даній методиці для розрахунку у прогнозних цінах пропонується як базовий використовувати наступний спосіб урахування інфляції.

Проектні значення вихідних даних на момент аналізу інвестиційного проекту мають деякий вік ( для відносно невеликих проектів звичайно - декілька місяців). У цих випадках, маючи їх поточні значення можна підрахувати основні показники інфляції (відношення грн/долар, динаміку цін на сировину, комплектуючі, затрати на збут, заробітну плату, придбання основних фондів, динаміку банківського процента.

Розрахунки виконуються в передбаченні незмінюваності на кожному кроці цих показників інфляції протягом строку 1-3 роки. За межами цього строку ціни залишаються постійними. При відповідних темпах інфляції і рівні невизначеності умов крок розрахунку рекомендується вибирати:

 • - протягом першого року - один місяць;
 • - починаючи з другого року в межах строку окупності, не менше трьох місяців;
 • - за межами строку окупності - шість місяців - рік.

Необхідним критерієм прийняття інвестиційного проекту є позитивність сальдо накопичених реальних грошей в будь-якому часовому інтервалі, де даний учасник здійснює витрати або одержує доходи. Від'ємна величина цього сальдо свідчить про необхідність залучення учасником додаткових власних або позикових кошті в і відображення цих коштів у розрахунках ефективності.

Для порівняння різних інвестиційних проектів (варіантів проекту) і обґрунтування розмірів і форм участі їх у реалізації рекомендується використати критерії ЧДД, ІД, ВНД, де замість і 3(і) підставляється значення ф(і).

Для додаткової оцінки комерційної ефективності визначаються також:

 • - Термін поєного погашення заборгованості. Визначається тільки для учасників, які залучають кредитні і позикові кошти ( наприклад для фінансування).Проект може розглядатися як ефективний з точки зору кредитної установи, якщо строк повного погашення заборгованості по кредиту, який надається у рамках даного проекту, відповідає (з урахуванням ризику несвоєчасного або неповного погашення заборгованості) інтересам і політиці даної кредитної установи. Обґрунтованість в потребі у позикових коштах перевіряється при цьому по мінімальному з річних значень сальдо накопичених реальних грошей, яке повинно бути позитивним, але не дуже великим.
 • -Доля учасника в загальному обсязі інвестицій визначається тільки для учасників, які надають своє майно або грошові кошти для фінансування проекту, як відношення інтегральних дисконтова них затрат учасника на вказані цілі (вартість переданого май на і грошових коштів) до інтегрального дисконтованого загального обсягу інвестицій по проекту.

Вибір проект (варіанта проекту) і прийняття рішення про інвестування повинні проводитися на основі всіх наведених вище показників комерційної ефективності. Крім цього повинна враховуватися структура потоку і сальдо реальних грошей.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші