Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАСИВНИХ І АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ

 • • Класифікація і характеристика банківських операцій.
 • • Зміст пасивних операцій банків, відображення зобов'язань та капіталу банку в балансі.
 • • Зміст активних операцій банків, відображення активів банку в балансі.
 • • Комерційна основа банківських операцій.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.. ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: "Знання", 2006. - 311 с.
 • 4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 192 с.
 • 5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
 • 6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 7. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. -500 с.
 • 8. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. -410 с.
 • 9. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.

Глосарій

Баланс банку – метод економічного групування і відображення коштів банку за складом, розміщенням та джерелами утворення, основа фінансової звітності, яка відображає його активи, зобов'язання та власний капітал у грошовому вираженні на певну дату.

Ліквідність – це спроможність банків своєчасно виконувати свої кредитно-фінансові зобов'язання за рахунок наявної готівки та безготівкових коштів.

Сек'юритизація – процес трансформування неліквідних фінансових активів банку в ліквідні цінні папери. Є позабалансовим джерелом формування фінансових ресурсів банку. Суть операції полягає в тому, що банк емітує під частину дохідних активів (іпотечних чи споживчих кредитів) цінні папери і реалізує їх на відкритому ринку.


Класифікація і характеристика банківських операцій

Традиційний набір банківських операцій відображено на рис. 1.4.

Основні види операцій універсального банку

Рис. 1.4. Основні види операцій універсального банку

У статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" конкретно визначено, які операції може здійснювати універсальна банківська установа.

Проте виходячи із функціонального призначення банку, його операції поділяють на пасивні, активні, комісійні (активно-пасивні).

За допомогою пасивних операцій банки формують свої ресурси.

Сутність активних операцій - розміщення цих ресурсів задля одержання доходів, створення додаткових платіжних засобів.

Комісійні операції - це операції банків за дорученням клієнтів за комісійну плату:

 • • із розрахунково-касового обслуговування клієнтів (внутрішнього і міжнародного);
 • • торговельно-комісійного обслуговування на ринку цінних паперів" валютному ринку, ринку металів;
 • • трастове та консультаційне обслуговування клієнтів тощо. Є й інші критерії класифікації банківських операцій.

Відповідно до специфіки банківської діяльності операції поділяють:

 • • на традиційні;
 • • нетрадиційні.

Відповідно до банківських контрагентів:

 • • операції, що надаються банкам та іншим фінансовим установам;
 • • операції, що надаються суб'єктам господарювання;
 • • операції, що надаються фізичним особам. Відповідно до оплати за надання:
 • • платні операції;
 • • безплатні операції.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші