Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в туристському комплексі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система стандартів безпеки праці

Основним напрямом робіт зі стандартизації в галузі охорони праці є розвиток Системи стандартів безпеки праці (ССБП) на державному, галузевому рівнях. Принцип побудови цієї системи регламентується Держстандартом "Основні положення". Нині ССБП встановлює такі вимоги: до організації робіт та організаційно-методичному положенню по побудові системи; виробничому устаткуванню й процесам; засобам захисту працюючих; безпеки будівель 1 споруд, а також нормам по видах небезпечних І шкідливих виробничих факторів.

Основним завданням стандартизації в галузі безпеки праці є забезпечення охорони здоров'я туристів та безпеки праці працюючих. Об'єктами стандартизації є вимоги, норми безпеки праці Й виробничої санітарії, запобіжні пристосування й Інші засоби захисту працюючих з урахуванням специфіки виконуваних робіт.

Нормативно-технічна документація з безпеки праці підрозділяється на такі категорії: державні (Держстандарт); галузеві (ГОСТ); технічні умови (ТУ).

У Державній стандартизації для ССБП встановлена система, зашифрована під цифрою 12, і п'ять діючих підсистем, що мають: шифр підсистеми, найменування підсистеми:

 • 0 - організаційно-методичні стандарти;
 • 1 - стандарти вимог і норм по видам небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • 2 - стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання;
 • 3 - стандарти вимог безпеки до виробничих процесів;
 • 4 - стандарти вимог безпеки до засобів захисту робітників;
 • 5 - стандарти вимог безпеки до будівель та споруд; 6-9 - резерв.

Для практичного використання стандарту слід знати шифр підсистеми, порядковий номер стандарту й рік реєстрації (рис. 1.2). Вимоги, встановлені стандартами ССБП відповідно до області їх поширення, мають бути враховані в стандартах і технічних умовах за ДСТ, нормативно-технічній, конструкторській, технологічній і проектній документаціях. ССБП не виключає дії норм і правил, затверджених органами державного нагляду відповідно до положення про ці органи.

Упровадження стандартів ССБП, що встановлюють вимоги безпеки на робочих місцях, здійснюється на основі плану організаційно-технічних заходів, які розроблялися службами охорони праці головного енергетика, головного механіка та іншими, а потім затверджувалися керівником підприємства. Роботи, включені до плану організаційно-технічних заходів щодо впровадження стандартів, мають бути враховані в планах підприємств по розділах виробництва, нової техніки, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання, підготовки кадрів; у комплексних планах поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів: в угодах з охорони праці, прикладених до колективних договорів: у планах соціально-економічного розвитку перед прийняттям.

Структура позначення стандартів ССБП

Рис. 1.2. Структура позначення стандартів ССБП.

Загальне управління роботами з упровадження стандартів ССБП здійснює керівник або головний інженер туристського комплексу.

Стандарти підприємств по безпеці праці (СПП БП) є основними регламентуючими документами системи управління охороною праці та використовуються як організаційно-методична, техніко-економічна й правова основа системи. У цих стандартах визначені вимоги організаційно-методичного характеру, тобто до порядку й змісту організації робіт із забезпечення безпеки праці та тільки на даному підприємстві.

Загальне керівництво розробкою СПП БП здійснюється керівником (або заступником) підприємства. Організаційно-методичне управління виконує служба охорони праці або. залежно від конкретних умов, спеціально призначені керівником підприємства особи.

Перелік планованих до розробки СПП БП включається окремим розділом у річні плани по стандартизації підприємства, а за їх відсутності складається самостійний річний план розробки СПП БП на основі перспективного плану підприємства з розробки до впровадження СПП БП.

Розробка стандарту підприємства починається з аналізу фактичного рівня стану охорони праці на підприємстві. При цьому необхідно проаналізувати ефективність раніше проведених на підприємстві технічних, організаційних й економічних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці.

Розробка стандарту підприємства здійснюється комісією (робочою групою) під керівництвом головного інженера. Основними вихідними даними є діючі норми та правила з охорони праці. Стандарт підприємства затверджується керівником (заступником керівника), вводитися в дію наказом, що встановлює дату його впровадження. План організаційно-технічних заходів розробляється за необхідності й також затверджується керівником підприємства. СПП БП можуть затверджуватися без обмеження терміну дії або на обмежений строк.

Питання для обговорення

 • 1. Дайте визначення терміна "охорона праці".
 • 2. Назвіть законодавчі акти з охорони праці в Україні.
 • 3. Визначте, які органи державного нагляду здійснюють нагляд у туристському комплексі.
 • 4. Хто з працівників туркомплексу може бути головою комісії з охорони праці профкому (електрик, інженер по охороні праці, бухгалтер, головний інженер, адміністратор)?
 • 5. Який вид контролю за станом охорони праці здійснює профспілкова організація?
 • 6. Перелічіть обов'язки громадського Інспектора з охорони праці.
 • 7. Назвіть види відповідальності за порушення законодавства, норм 1 правил з охорони праці.
 • 8. Який порядок накладання дисциплінарних стягнень?
 • 9. Хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил охорони праці?
 • 10. Які існують категорії стандартів з безпеки праці?
 • 11. Організація навчання з охорони праці згідно з Законом "Про охорону праці".
 • 12. Проведення інструктажів, їх види.
 • 13. Технічний мінімум по діючому торговельно-Технологічному та холодильному обладнанню.
 • 14. Держкомітет України по нагляду за охороною праці та його обов'язки.
 • 15- Методи та форми пропаганди знань, передового досвіду, новітніх досягнень науки й техніки в галузі охорони праці.
 • 16. Аналіз стану охорони праці та його узагальнений коефіцієнт рівня.
 • 17. Оцінка ефективності заходів з охорони праці (економічний та соціальний ефект).
 • 18. Основні витрати в умовах підприємств туристичного комплексу та кількість складових шкоди незадовільного стану роботи з охорони праці.
 • 19. Економічна оцінка впливу стану охорони праці на господарську діяльність туристського комплексу.
 • 20. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці.
 • 21. Права державних інспекторів нагляду за охороною праці.
 • 22. Посадові особи органів державного Нагляду та їхня відповідальність за охороною праці згідно з законодавством.
 • 23. Роль професійних спілок 1 їх контроль за дотриманням нормативних актів про охорону праці.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші