Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документальне оформлення операцій з малоцінними необоротними активами

Спеціальні типові форми для обліку руху малоцінних необоротних матеріальних активів (МНА) не затверджені. Але оскільки МНА — ті ж засоби праці, що й основні засоби, тільки обмежені вартістю, обумовленою підприємством, можливе застосування форм, призначених для обліку основних засобів, і для обліку МНА. У цьому випадку, поряд з найменуванням документа в рамочці проставляється призначення форми.

Основними типовими формами, застосовуваними для обліку МНА, є:

 • — 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" МНА; _
 • — 03-3 "Акт на списання основних засобів" МНА; _
 • — 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" МНА;
 • — 03-9 "Інвентарний список основних засобів" МНА.

При заповненні типових форм по операціях із МНА враховуються відмінні риси обліку малоцінних необоротних активів. Наприклад, у графі 12 типової форми № 03-1, у графі 11 форми № 03-3 і в графі 8 форми № 03-6 "Норма амортизаційних обчислень" для МНА повинна бути проставлена норма (згідно з п. 27 П(С)БО 7) у розмірі 50 % або 100 %.

При списанні 100 % вартості об'єкта малоцінних необоротних активів у першому місяці використання, він продовжує враховуватися в кількісному вираженні, тобто без вартості. _

Приклади заповнення форм МНА|наведені нижче.

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-1)

Форма № 03-1 МНА застосовується для оформлення приймання, передачі, внутрішнього переміщення об'єктів малоцінних матеріальних необоротних активів (табл. 3.17).

При внутрішньому переміщенні і при передачі об'єкта іншому підприємству акт, як правило, складається в двох примірниках. Перший примірник з розпискою одержувача залишається в об'єкта, який передав, і після оформлення передається в бухгалтерію. Другий призначений для матеріально відповідальної особи, яка прийняла об'єкт.

Акт на списання основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-З)

Форма (табл. 3.18) застосовується для оформлення вибуття малоцінних нематеріальних активів через непридатність їх до подальшої експлуатації. Акт складається в двох примірниках комісією, призначеної керівником підприємства, затверджується керівником або особою на те уповноваженою. Перший примірник акта передається в бухгалтерію, інший залишається у відповідальної за збереження особи.

Таблиця 3.17

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів МНА (типова форма № 03-1)

Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей (металобрухт), які оприбутковуються від розбирання (списання) МНА, відображаються у розділі акта "Розрахунок результатів списання об'єктів".

Таблиця 3.18

Акт на списання основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-З)

Інвентарна картка обліку основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-6)

Інвентарна картка (табл. 3.19) застосовується для обліку малоцінних необоротних активів. Форма заповнюється в одному примірнику на підставі акта приймання-передачі МНА форми № 03-1 МНА працівниками бухгалтерії.

Інвентарний список основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-9)

Форма № 03-9 МНА (табл. 3.20) призначена для обліку руху малоцінних необоротних активів за місцем їх перебування (експлуатації) по матеріально відповідальних особах.

Дані пооб'єктного обліку МНА за інвентарним списком повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку малоцінних необоротних активів, що ведуться в бухгалтерії.

Таблиця 3.19

Інвентарна картка обліку основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-6)

Таблиця 3.20

Інвентарний список основних засобів МНА (типова форма № ОЗ-9)

Форми первинного обліку об'єктів прав інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Згідно з п. 7 Порядку "ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ", затвердженим наказом Фонду державного майна України і Державного комітету з питань науки і технологій від 27.07.95 р. № 969/97, до нематеріальних активів відносяться об'єкти права інтелектуальної власності:

 • 1. Підтверджені відповідними патентами і свідченнями:
  • — право інтелектуальної власності на винахід (конкретний продукт або спосіб);
  • — право інтелектуальної власності на корисну модель (конструктивне виконання);
  • — право власності на промисловий зразок (наприклад: форма, малюнок, розфарбування або їхнє поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу);
  • — право власності на знаки для товарів і послуг (словесні, образотворчі, об'ємні й інші позначення або їхня комбінація з використанням кольорової гами);
  • — право власності на сорт рослин;
  • — право власності на фірмове найменування.
 • 2. Об'єкти права інтелектуальної власності, не засвідчені відповідними патентами і свідченнями:
  • — право власності на програми ЕОМ;
  • — право власності на базу даних (публікацію, відновлення, поширення).

Названі об'єкти інтелектуальної власності не суперечать п. 5 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", у якому об'єктом інтелектуальної власності названі:

 • — права на знаки для товарів і послуг (торговельні марки, товарні знаки, фірмові назви і тощо);
 • — права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від несумлінної конкуренції і т. ін.);
 • — авторські і суміжні з ними права (право на літературні і музичні здобутки, програми для ЕОМ, бази даних і т. ін.);
 • — інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Не слід забувати, що об'єкт інтелектуальної власності (як і інші активи підприємства) відбиваються на балансі тільки в тому випадку, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод від його використання і його вартість може бути вірогідно визначена.

Наказом Міністерства фінансів України "ПРО затвердження типових ФОРМ первинного обліку об'єктів ПРАВА інтелектуальної власності В складі нематеріальних активів" від 22.11.2004 р. № 732 затверджені для застосування наступні типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів та порядок їх застосування:

НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів";

НА-2 "Інвентарна картка об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів";

НА-3 "Акт вибуття (ліквідація) об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів";

НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші