Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Етика та Естетика arrow Естетика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Список літератури

 • 1. Арган Дж. К. История итальянского искусства: В 2 т. — М.: Радуга, 1990. — Т. 2.
 • 2. Бондаревсъка І. Парадоксальність естетичного в українській культурі XVH—XVHI ст. — К.: ПАРАПАН, 2005.
 • 3. Винкельман И. История искусства древности. — М.: Изогиз, 1933.
 • 4. Вольтер. Эстетика. Статьи. Письма. — М.: Искусство, 1974.
 • 5. Гельвеций К. А. Об уме. — М.: ОГИЗ, 1938.
 • 6. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій. — К.: Наук, думка, 1996.
 • 7. Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Избр. произведения. — М.: Политиздат, 1950.
 • 8. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. — М.: Худ. лит., 1980.
 • 9. Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. — М.: Искусство, 1976.
 • 10. Испанская эстетика. Ренессанс, барокко, просвещение. — М.: Искусство, 1977.
 • 11. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. — М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1964. — Т. 2.
 • 12. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки: В 6 т. — М.: Искусство, 1985. — Т. 2.
 • 13. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. — М.; Л.: Academia, 1936.
 • 14. Лессинг Г. Э. Избранные произведения. — М.: Гослитиздат, 1953.
 • 15. Лосев А. Эстетика Возрождения. — М.: Мысль, 1978.
 • 16. Макаров А. Світло українського бароко. — К.: Мистецтво, 1994.
 • 17. Михайлов А. Языки культуры: Учеб. пособие по культурологии. — М.: Языки рус. культуры, 1977.
 • 18. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. — К.: Мистецтво, 1981.
 • 19. Памятники этической мысли на Украине XVII — первой половины XVIII ст. / Сост. М. В. Кашуба. — К.: Наук, думка, 1987.
 • 20. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. — М.: АГРАФ, 2003.
 • 21. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. — М.: Канон-пресс; "Кучково поле", 1998.
 • 22. Сковорода Г. Пізнай в собі людину / Пер. М. Кашуби. — Л.: Світ, 1995.
 • 23. Хатчесон Ф„ Юм Д., Смит А. Эстетика. — М.: Искусство, 1973.
 • 24. Юм Д. Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1965. — Т. 2.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Розкажіть про здобутки природничих наук Нового часу та їх значення для мистецтва і теорії естетики.
 • 2. Розкрийте своєрідність естетики бароко: розуміння краси, сутності мистецтва та його призначення.
 • 3. Проаналізуйте основні ідеї естетики італійського бароко та творчий доробок її теоретиків.
 • 4. Які основні ідеї естетики іспанського бароко?
 • 5. Охарактеризуйте зміст поняття "естетика класицизму" та роль філософії раціоналізму в обґрунтуванні естетичних принципів класицизму.
 • 6. Розкрийте основні ідеї естетики англійського сенсуалізму, творчий доробок у теорію естетики його найвидатніших представників.
 • 7. Назвіть принципи, за якими Ф. Хатчесон класифікує почуття; визначте, у чому філософ вбачає об'єктивні підстави естетичних почуттів.
 • 8. Проаналізуйте об'єктивні підстави естетичного переживання у філософії Д. Юма.
 • 9. Назвіть визначені Е. Берном загальні закономірності естетичних сприймань.
 • 10. Яке основне коло естетичних проблем досліджується у філософії французького Просвітництва?
 • 11. .Охарактеризуйте проблеми призначення мистецтва, сутність таланту та геніальності, природу естетичних смаків в естетиці Ф. Вольтера.
 • 12. Проаналізуйте основні ідеї естетики О. Баумгартена. Поясніть, чому від часу О. Баумгартена естетика виділяється в особливий вид філософського знання.
 • 13. Розкажіть про основні ідеї естетики Г. Лессінга; обґрунтуйте демократизм його естетики. Поясніть підстави критичного ставлення до естетики класицизму.
 • 14. Що Ви знаєте про витоки та своєрідність естетики українського бароко та Просвітництва?
 • 15. Визначте основні ідеї естетики Г. Сковороди та поясніть естетичний характер його філософської системи.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші