Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Політекономія arrow Основи економічної теорії
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

Ключові поняття

Міжнародне переміщення капіталу; форми міжнародного переміщення капіталу; міжнародний кредит; значення міжнародного кредиту; форми міжнародного кредиту: комерційний та банківський кредит; нові форми кредитування: факторинг, форфейтинг, лізинг; міжнародна міграція робочої сили; еміграція; імміграція; форми міграційних процесів; причини міграції; основні етапи міжнародної міграції робочої сили; сучасні центри притягання робочої сили; структура мігруючої робочої сили; наслідки переміщення трудових ресурсів; міжнародний технологічний обмін; форми технологічного обміну: некомерційні та комерційні; особливості міжнародного технологічного обміну.

Міжнародний рух капіталу

Міжнародний рух факторів виробництва - це важлива складова в розвитку міжнародних ринкових відносин, які відтворює світове господарство. Інакше кажучи, в системі світового господарства сукупність національних економік пов'язується не лише міжнародним переміщенням товарів, а насамперед міжнародним рухом факторів виробництва.

Міжнародне переміщення факторів виробництва залучає:

 • o Міжнародний рух капіталу;
 • o Міжнародну міграцію робочої сили;
 • o Міжнародну передачу технологій.

Міжнародний рух капіталу полягає у вилученні з обігу частини національного капіталу і включенні його у виробничий процес або інший обіг в інших країнах.

Міжнародна міграція робочої сили - переміщення трудових ресурсів, що спричинено різницею в рівні доходів, кращими перспективами соціального просування або зайнятості та ін

Міжнародна передача технологій - переміщення науково-технічних досягнень за межі національних економік.

Міжнародне переміщення капіталу

Міжнародне переміщення капіталу - це досить розвинута складова міжнародного переміщення факторів виробництва. В сучасних умовах мобільність капіталу оцінюється як висока, хоча вона й мала жорсткіші обмеження, ніж міжнародна торгівля. Темпи зростання переміщення капіталу між країнами в декілька разів перевищують темпи зростання виробництва і міжнародної торгівлі.

Міжнародний рух капіталу може заміщувати або доповнювати міжнародну торгівлю, якщо ефективність використання капіталу вища, ніж результат міжнародної торгівлі.

Форми міжнародного переміщення капіталу

Міжнародна міграція капіталу - це не фізичне переміщення засобів виробництва, а фінансова операція: надання позики, купівля -продаж цінних паперів, інвестування.

Конкретні форми міжнародного переміщення капіталу розрізняються за такими ознаками:

 • o за джерелами походження капіталу;
 • o за характером використання капіталу;
 • o за строками вкладання капіталу;
 • o за метою вкладання капіталу.

За джерелами походження

За джерелами походження капітал поділяється на офіційний і приватний.

Офіційний капітал - це кошти державного бюджету або міжнародних організацій (МВФ, Всесвітнього банку та ін.), котрі переміщуються за кордон або приймаються з-за кордону за рішенням урядів або міжурядових організацій. Його джерелом є гроші платників податків.

Приватний капітал - це кошти приватних фірм, банків та інших недержавних організацій, які надаються у вигляді інвестицій, торговельних позик.

За характером використання

За характером використання капітал поділяється на підприємницький та позичковий.

Підприємницький капітал - це кошти, які прямо або опосередковано вкладаються у виробництво з метою отримання прибутку. Це головний приватний капітал.

Позичковий капітал - це кошти, що надаються з метою отримання відсотка. У міжнародних масштабах позичковим капіталом виступає в основному офіційний капітал.

За строком вкладання

За строком вкладання капітал поділяється на:

Короткостроковий капітал - це вкладання капіталу на строк менше ніж один рік, головним чином у формі торговельних кредитів.

Середньо- та довгостроковий капітал - вкладання капіталу на строк понад рік. Усі вкладання підприємницького капіталу здійснюються переважно у формі прямих інвестицій, а також у вигляді державних кредитів.

За метою вкладання

За метою вкладання капітал поділяється на прямі та портфельні інвестиції.

Прямі інвестиції - це вкладання капіталу з метою придбання контролю над об'єктом його розміщення. Це в основному вивезення приватного підприємницького капіталу.

Портфельні інвестиції - вкладання капіталу в іноземні цінні папери без права контролю над об'єктом інвестування. Це також в основному вивезення приватного підприємницького капіталу.

Міжнародний кредит

Міжнародні потоки капіталу набирають форми міжнародного кредиту. Міжнародний кредит визначається як рух позичкового капіталу у формі фінансових вимог між кредиторами і позичальниками різних країн, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів (активів) на умовах повернення, строковості і сплати відсотків.

Міжнародний кредит розглядають як особливий вид міжнародної торгівлі. Ця торгівля не є обміном товару на товар, а обміном сьогоднішнього товару на товар майбутній. Такий обмін називають міжчасовою торгівлею.

В економіці завжди існує проблема вибору між поточним і майбутнім споживанням. Як правило, виготовлена продукція негайно цілком не споживається. Частина її використовується як виробничий капітал на розширення виробництва, щоб збільшити обсяг споживання в майбутньому.

Міжнародний кредит дає можливість торгувати в часі. Якщо краї-на-кредитор надає позику, то вона продає нинішнє споживання за споживання в майбутньому. Країна-позичальник, беручи позику, отримує можливість витратити сьогодні більше, ніж зароблено, в обмін на зобов'язання виплатити компенсацію в майбутньому за сьогоднішнє споживання. Які країни беруть позики, а які їх надають визначається виробничими можливостями. Країни, які мають добрі поточні інвестиційні можливості, беруть позики в інших країн, котрі таких відносних інвестиційних можливостей не мають, але отримують великі поточні доходи.

Країни, які мають відносно великі фінансові ресурси у порівнянні з можливістю їх прибуткового застосування всередині країни, можуть збільшити свій національний доход за рахунок надання кредиту країнам, у яких вища норма доходу на капітал (відсоток, дивіденд). Краї-на-імпортер капіталу отримує можливість збільшити свій національний доход за рахунок зарубіжних інвестицій, одержаних на вигідніших, порівняно з внутрішніми, умовах кредитування. В цілому за допомогою міжнародного кредиту відбувається максимізація світового продукту внаслідок загального приросту світового виробництва.

Значення міжнародного кредиту

Значення міжнародного кредиту саме й полягає в тому, що завдяки йому відбувається перерозподіл капіталів між країнами відповідно до потребами і можливостей більш прибуткового його застосування. Кожна країна є імпортером і експортером капіталу. Кредиторами і позичальниками виступають банки, фірми, державні установи, уряди, міжнародні й регіональні валютно-кредитні й фінансові організації.

Ефективність кредиту досягається за умови:

 • o вільного переміщення капіталу;
 • o стабільності й передбачуваності розвитку світової економіки;
 • o виконання позичальниками своїх зобов'язань, повної оплати своїх боргів.

Форми міжнародного кредиту

Основними формами міжнародного кредиту вважаються:

 • o товарний, або комерційний;
 • o валютний, який видають банки в грошовій формі.

Міжнародний комерційний кредит надається на закупівлю певних товарів або оплату послуг, як правило, він суворо цільовий, закріплений у кредитній угоді. Міжнародний комерційний кредит часто виступає у вигляді "фірмового" кредиту. Останній має місце тоді, коли фірма-експортер однієї країни надає імпортеру іншої країни відстрочку платежу при реалізації товарів і послуг. За нинішніх умов строки фірмових кредитів стали досить тривалими (зазвичай, від двох до семи років) і визначаються кон'юнктурою світових ринків, видами товарів і послуг, зацікавленістю постачальника в збереженні зовнішньоекономічних зв'язків і розширенні обсягів експортних поставок тощо.

Банківське кредитування експортера й імпортера виступає у формі позик під заставу товарів, товарних документів тощо.

Експортний кредит - це кредит, який видає банк країни-експортера банку країни-імпортера для кредитування поставок машин, устаткування і т.ін. Видається він у грошовій формі і з обов'язковою умовою: позичальник зобов'язаний використати позику виключно для закупівлі товарів у країни-кредитора. Однією з форм експортного кредиту є кредит покупцеві, за якого банк експортера безпосередньо кредитує фірми країни-імпортера та їхні банки. Такі кредити пов'язуються з придбанням товарів і послуг у певної фірми.

Нові форми міжнародного кредиту

Характерною особливістю сучасних кредитних відносин є виникнення таких нових форм кредитування, як факторинг, форфейтинг та лізинг.

Факторинг - купівля спеціалізованою фінансовою компанією грошових вимог експортера до імпортера та їхня інкасація, тобто збирання боргу з покупця. Фактор-компанія зобов'язується або переказувати клієнту гроші в міру збирання їх з боржників, або сплатити йому готівкою під час укладання угоди. Вартість факторингу дорожча, ніж вартість звичайної банківської позики (вона може досягти 20%), оскільки фактор-компанія приймає на себе ризик неповернення боргу і надає ряд інших послуг.

Форфейтинг - це купівля банком на повний строк боргових документів імпортера. Банк бере на себе ризик несплати боргових зобов'язань і збирає за це фіксовану в договорі тверду ставку - премію.

Лізинг - це кредитування у формі оренди устаткування, автомобілів, суден, літаків тощо строком на 3-15 років. Лізинг включає в себе цілий пакет послуг, а саме: монтаж, забезпечення запасними частинами, технічне обслуговування, страхування тощо. Лізинговими операціями займаються спеціальні компанії, які створюються, як правило, банками. Доходом від лізингових операцій є орендна плата.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>