Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Право arrow Адміністративне право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Історія розвитку адміністративного права

У загальній історії становлення адміністративного права можна, погоджуючись із думкою С. Стеценка, умовно вести мову про такі основні етапи:

  • 1. Виникнення науки камералістики (від нім. - управління скарбницею та майном), яке припадає на початок XVIII ст., основний її розвиток відбувся в Німеччині. Зростання потреби у фінансах для утримання держави, чиновників і війська стали головними чинниками виникнення та розвитку наукових знань, що вивчалися камералістикою. У цілому слід зазначити, що саме камералістика забезпечувала передусім раціональне управління державним майном. Саме ця управлінська обставина свідчить про зв'язок камералістики та сучасного адміністративного права.
  • 2. Історично обумовлений поділ камералістики на "стару" (вивчала питання фінансів, економіки господарства) та "нову" (питання поліції, мануфактурної, гірничої справи тощо), що стався у середині XVIИ ст. "Нова" камералістика, орієнтуючись водночас на розуміння поліції як управління містом, державою, по суті займалась питаннями публічного адміністрування (державної політики) у різних сферах суспільного життя.
  • 3. Становлення поліцейського права (як галузі, призначеної здійснювати внутрішнє адміністрування), родоначальником якого прийнято вважати французького вченого Ніколаса Дала-мара, який у 1722 p. у своїй праці "Трактат про поліцію" окреслив предмет поліцейського права, а також зазначив групи суспільних відносин, об'єднані поліцейською діяльністю. До цих груп належали релігія, охорона здоров'я, громадський порядок, торгівля, дорожнє господарство тощо. Отже, поліцейське право, як слушно зазначає С. Стеценко, трансформувавшись із "нової" камералістики, наприкінці XVIII ст. відігравало значну роль у регулюванні суспільних відносин у різноманітних внутрішніх сферах держави.
  • 4. Перехід до адміністративного права (друга половина XIX ст.), що стався під впливом буржуазних революцій, насамперед Французької революції 1789 p.), коли права та свободи людини були протиставлені всемогутності держави. Методи прямого примусу, що використовувалися поліцейським правом, було модифіковано на підставах верховенства права, ідей про те, що адміністрування повинно базуватися на вимогах закону з обов'язковим урахуванням прав і свобод громадян, що публічне адміністрування не може здійснюватися на власний розсуд чиновників.
  • 5. Новітній етап, який характеризується кардинальним переглядом суті, змісту та призначення адміністративного права, переходом від державоцентристського призначення адміністративного права до людиноцентристського із акцентом на громадянина як основного суб'єкта адміністративно-правових відносин та на призначення державних органів на створення необхідних умов для реалізації та захисту його прав, свобод та інтересів.

У сучасній вітчизняній адміністративно-правовій науковій літературі пропонуються й інші варіанти періодизації розвитку адміністративного права України (див. роботи І. Усенка, С. Ківалова, Л. Біли-Тіунової, О. Миколенкатощо): 1) часи Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, 2) литовсько-польська доба; 3) козацько-гетьманська доба; 4) період з кінця XIX ст. до 1917 p.; 5) період Української народної республіки (1917- 1920 рр.); 6) радянський період до 60-х років XX ст.; 7) період становлення незалежної України.

В сучасних умовах адміністративне право стоїть на порозі кардинальних змін, відходу від традиційного для радянського та пострадянського періодів погляду на його предмет та метод правового регулювання, від домінування "управлінської", "каральної" складових предмету адміністративного права й переходу не просто до рівноцінної, а до більш важливої його "публічно-сервісної" складової, від акценту на "державне управління" до "забезпечення пріоритету прав і свобод громадянина та юридичної особи" у взаємовідносинах між суб'єктами публічного (державного та муніципального) адміністрування і приватних осіб, набуття пріоритетного значення принципу верховенства права у змісті адміністративного права. Поряд з імперативним методом правового регулювання поширення набуває і метод диспозитивного регулювання, що також кардинально впливає на загальну характеристику адміністративного права як галузі національного права.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші