Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційна діяльність
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Портфель цінних паперів - це сукупність зібраних воєдино різних фінансових інструментів для досягнення конкретної мети інвестора. Портфель може бути сформований із цінних паперів одного типу (наприклад, облігації) або різних інвестиційних цінностей (акції, облігації, депозитні сертифікати тощо).

Порівняно з портфелем реальних інвестиційних проектів, портфель цінних паперів мас ряд позитивних моментів, а саме: можливість формування портфелю з великої кількості фінансових інструментів; вища ліквідність; більша можливість бути керованим. Разом із тим, недоліками є: високий рівень ризику, бо існує не лише ризик на дохід, але й ризик на весь інвестований капітал; відсутність можливості впливати на рівень дохідності; низька інфляційна захищеність; обмежені можливості вибору окремих фінансових інструментів.

У зв'язку з цим, формування портфеля цінних паперів для більшості не інституціональних інвесторів є доцільним лише в тому випадку, якщо немає достатньо ефективних проектів реального інвестування або інвестиційний клімат не сприяє їх ефективній реалізації. Що стосується інституціональних інвесторів, зокрема, інститутів спільного інвестування та банків, то для них формування ефективного та збалансованого портфеля має велике значення.

Процес формування портфеля цінних паперів здійснюється після того, як конкретизована мета формування інвестиційної стратегії, визначені пріоритети формування інвестиційного портфеля та оптимізовані пропорції інвестиційних ресурсів у розрізі окремих видів портфелів.

Основними етапами формування портфеля цінних паперів є:

 • 1) вибір оптимального типу портфеля;
 • 2) оцінка прийнятного співвідношення ризику та дохідності;
 • 3) визначення початкового складу портфеля;
 • 4) вибір схеми управління портфелем.

При формуванні портфеля цінних паперів важливе значення має:

◊ по-перше, тип портфеля. Наприклад, при формуванні агресивного (ризикованого) портфеля, який націлений, переважно, на отримання доходу від приросту курсової вартості цінних паперів (переважно акцій), у інвестора міра ризику найбільша. Отже, такий інвестор прагне отримати найбільшу дохідність у найризикованіші фінансові активи. При формуванні поміркованого (ринкового) портфеля дохід у інвестора буде складатися з приросту курсової вартості, відсотків за державними цінними паперами, а також із дивідендних виплат. Консервативний портфель формується, переважно, з державних облігацій. Інвестор, який формує такий портфель, зацікавлений в отриманні стабільного доходу протягом тривалого часу, який компенсується високою надійністю. '

◊ по-друге, диверсифікація фондових інструментів. Така диверсифікація може мати галузевий чи регіональний характер, а також проводитися за різними емітентами однієї галузі.

◊ по-третє, необхідність забезпечення високої ліквідності портфеля. Така необхідність виникає у випадку, коли інвестор формує портфель цінних паперів з метою захисту інвестиційних ресурсів від інфляції та подальшого їх реінвестування в реальні інвестиційні проекти.

◊ по-четверте, необхідність забезпечення участі в керуванні акціонерними підприємствами. Така необхідність виникає лише в тому випадку, якщо основною метою інвестора є формування пакету акцій, які дадуть йому можливість керувати підприємством.

◊ по-п'яте, рівень оподаткування доходу за окремими фінансовими інструментами. На відміну від акцій, за якими ставки оподаткування доходу є незмінними, по облігаціям, зокрема, державним, можуть встановлюватися певні податкові пільги. Наявність таких податкових пільг може бути достатнім додатковим стимулом для введення окремих інструментів цього виду до складу портфеля, що формується.

Сформований з урахуванням цих факторів портфель цінних паперів має бути оціненим у сукупності за критеріями дохідності, ризику та ліквідності для того, щоб бути упевненим, що він за своїми параметрами відповідає такому типу портфеля, який визначений цілями його формування.

Література для вивчення теми

 • 1. Про Загальні засади функціонування національного депозитарію України. Указ Президента України № 703/99 від 22 червня 1999 року.
 • 2. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР.
 • 3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року, № 3480-IV.
 • 4. Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 року, №710/97-BP.
 • 5. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року, № 2299-ІІІ.
 • 6. Закон України "Про заставу" від 02.10.92р. № 2654 - XII.
 • 7. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.2003 p., № 898.
 • 8. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим боргом та іпотечні сертифікати" від 19 червня 2003 року, № 979.
 • 9. Закон України "Про іпотечні облігації" від 22 грудня 2005 року, № 3273-IV.
 • 10. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19 червня 2003 року № 978.
 • 11. Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів" від 19.04.1999 року № 632.
 • 12. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", від 30 листопада 2001 року № 559.
 • 13. Постанова Правління НБУ Положення про операції банків з векселями. № 258 від 28 травня 1999 року.
 • 14. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про затвердження Методики розрахунку інтегрального індексу фондового ринку, від 20.12.2000. № 237
 • 15. Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Щодо затвердження Основних засад розвитку саморегулювання на фондовому ринку України, від 22 листопада 2001 року. № 350
 • 16. Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємства, від 17 липня 2003 року, № 322.
 • 17. Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж, від 19.12.2006, № 1542.
 • 18. Кодекс професійної відповідальності членів асоціації Позабіржової фондової торговельної системи. Затверджено загальними зборами Асоціації ПФТС 25 квітня 1997 р, Українська Інвестиційна Газета № 8 від 29 лютого 2000 року Нормативна база С. 30-31.

Контрольні запитання та завдання для вивчення теми

 • 1. Визначте характерні ознаки фінансових інвестицій.
 • 2. Визначте характерні ознаки цінних паперів.
 • 3. Визначте основні види та форми цінних паперів.
 • 4. Охарактеризуйте види та особливості обігу боргових цінних паперів.
 • 5. Охарактеризуйте види та особливості обігу похідних цінних паперів (деривативів).
 • 6. Охарактеризуйте види та особливості обігу акцій.
 • 7. Назвіть фактори, що визначають інвестиційні якості акцій.
 • 8. Назвіть фактори, що визначають інвестиційні якості облігацій.
 • 9. Що поєднує в себе оцінка ефективності фінансових інвестицій.
 • 10. Охарактеризуйте особливості іпотечних цінних паперів.
 • 11. Назвіть фактори, що впливають на ціну фінансових інструментів.
 • 12. Охарактеризуйте стан ринку цінних паперів в Україні.
 • 13. Охарактеризуйте структуру ринку цінних паперів.
 • 14. Визначте основні функції ринку цінних паперів в Україні.
 • 15. Визначте основні завдання ринку цінних паперів в Україні.
 • 16. Визначте особливості функціонування первинного та вторинного ринку цінних паперів.
 • 17. Назвіть основних учасників ринку цінних паперів в Україні.
 • 18. Назвіть основні функції торговців цінними паперами в Україні.
 • 19. Визначте роль та функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 • 20. Визначте роль та функції фондових бірж в Україні.
 • 21. Охарактеризуйте основні операції, що проводяться на фондових біржах.
 • 22. Визначте роль та функції саморегулюючих органів на ринку цінних паперів в Україні.
 • 23. Охарактеризуйте основні методи державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.
 • 24. Визначте перспективи та напрями розвитку ринку цінних паперів в Україні.
 • 25. Використовуючи статистичні дані фінансових видань України та зарубіжних країн, визначити показник інтегрального індексу фондового ринку на певну дату.
 • 26. Визначте особливості портфеля цінних паперів.
 • 27. Назвіть основні етапи формування портфеля цінних паперів.
 • 28. Визначте складові стратегії управління портфелем цінних паперів.
 • 29. Назвіть основні фактори, які мають бути враховані при формуванні портфеля цінних паперів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>