Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічні закони: сутність, класифікація, пізнання і використання

Економічні закони виражають внутрішні, суттєві, постійні при-чинно-наслідкові (детерміновані) зв'язки між економічними явищами і процесами [1]. Якщо економічні категорії відображають сутність економічних явищ, то економічні закони - внутрішньо необхідний взаємозв'язок між певними структурними елементами економічної системи та кількома однопорядковими економічними явищами і процесами.

Економічні закони у своїй сукупності створюють систему економічних законів, яка включає в себе всезагальні, загальні, специфічні і стадійні [2].

Економічні закони і закони природи мають як загальні властивості (мають об'єктивний характер, тобто не залежать від волі і свідомості людей), так і відмінності. Закони природи: можуть діяти поза людським суспільством (наприклад, закон всесвітнього тяжіння); діють довічно і завжди; відкриття та використання відбуваються відносно спокійно, не виключаючи суттєвих соціально-економічних суперечностей. Економічні закони: є законами економічної діяльності людей і поза нею не існують; мають історично минущий характер; відкриттю та використанню їх людиною протидіють сили суспільства, що сходять з історичної арени [2, с.36]. Економічні закони реалізуються не так чітко, як закони природи, а виступають як панівні тенденції економічного розвитку суспільства, як основний напрям цього розвитку. Яким він буде, залежить від механізму використання економічних законів, характеру їх дії [3].

Економічна діяльність людей є і процесом дії, і процесом використання економічних законів. Хоч економічні закони незалежні від свідомості, проте їх дія завжди опосередковується свідомою діяльністю людей - способами та методами використання властивостей економічних законів.

Пізнання людьми властивостей економічних законів змінює механізми їх дії, форми суспільного розвитку. Якщо люди пізнали властивості економічних законів і підпорядковують їм свою діяльність, то економічні закони, не втрачаючи своєї об'єктивності, здійснюються не стихійно, а свідомо. Передумовою свідомого використання економічних законів є теоретичне пізнання їх сутності, змісту, форм вияву, конкретних умов дії в конкретний період розвитку суспільства, розкриття взаємозв'язку між окремими економічними законами як елементами системи економічних законів [4].

Свідоме використання економічних законів передбачає суспільну діяльність щодо організації та управління економічними, соціальними процесами [5]. Через створення відповідних організаційних і управлінських структур, використання певних форм та інструментів управління господарськими процесами відбувається реалізація економічної політики, тобто узгодження практичних дій держави і господарюючих суб'єктів з економічними законами суспільства.

Примітки

  • 1. Бєляєв О.О., Бебело A.C. Політична економія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - С.16.
  • 2. У таблиці подано систему економічних законів (Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. - Г. 35)

Таблиця. Система економічних законів

Типи економічних законів

Основні ознаки

Всезагальні

Функціонують у всіх економічних системах (закон зростання продуктивності праці, закон зростання потреб та ін.)

Загальні

Функціонують у кількох економічних системах, де існують для них відповідні економічні умови (закони ринкової економіки)

Специфічні

Функціонують лише у межах однієї економічної системи (так звана ламана крива попиту в умовах олігополії)

Стадійні

Функціонують на окремих стадіях даної економічної системи (становлення, зрілості чи занепаду)

  • 3. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - С.29.
  • 4. Формами пізнання та використання економічних законів є: емпірична, коли люди, не знаючи сутності економічних законів використовують їх несвідомо, інтуїтивно у своїй практичній діяльності; наукова, коли люди, пізнавши і розкривши сутність економічних законів, використовують їх свідомо, а отже, більш ефективно у своїй економічній діяльності (Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. - С.36).
  • 5. Використання законів здійснюється на наступних рівнях: науково-теоретичному - на основі результатів наукового аналізу економічних процесів та явищ відкриваються і формулюються економічні закони, дається тлумачення їх і створюються концепції розвитку економіки; державно-управлінському - державна влада, спираючись на закони економічної теорії і провідні концепції, розробляє відповідні правові закони та положення, визначає програми економічного розвитку та форми і засоби виконання їх; господарсько-практичному - використання економічних законів у практиці господарювання економічних суб'єктів (Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001. - С.37).
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші