Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розподіл і використання прибутку підприємства

Прибуток є узагальнюючим показником економічної діяльності підприємства, його метою. Найчастіше валовий прибуток визначається як валова виручка мінус валові витрати:

де РГ - прибуток, ТИ - загальна виручка (ціна одиниці продукції помножена на кількість проданих одиниць продукції), ТС - загальні витрати (постійні та змінні).

Соціально-економічна сутність прибутку найповніше виявляється у його функціях, таких як облікова, розподільча, стимулююча, інформаційна [1].

Розподіл прибутку, з огляду на його економічну природу, є складовою частиною загальної системи розподілу ВВП (валового внутрішнього продукту) і ЧП (чистого продукту).

Через розподіл прибутку реалізується одна із його найважливіших функцій - стимулювання діяльності підприємницьких структур [2].

Прибуток має: забезпечити підприємство власними коштами для розширеного відтворення основного капіталу, фінансування інноваційних та інвестиційних проектів; стимулювати підвищення ефективності виробництва; забезпечити формування централізованого грошового фонду.

Від досконалості форм і методів розподілу прибутку залежить зацікавленість підприємств та окремих працівників у постійному зростанні і удосконаленні виробництва та підвищенні його ефективності. Саме прибуток є основним джерелом матеріального заохочення працівників підприємств, власників акцій, підприємців і менеджерів. Тому головним у системі розподілення прибутку має бути урахування економічних інтересів підприємств, працівників та суспільства.

У розподілі прибутку підприємств виділяють два етапи.

Перший етап - це розподіл балансового прибутку. Учасниками цього розподілу є держава і підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємницькими структурами має дуже важливе значення для забезпечення потреб і держави, і суб'єктів підприємницької діяльності. Від правильного вирішення цієї проблеми залежить розвиток вітчизняної економіки в цілому. Велике значення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів підприємницької діяльності, яка реалізується в сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку, у визначенні ставок оподаткування тощо.

Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився у розпорядженні підприємницьких структур після здійснення платежів до державного бюджету.

На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування певних витрат, задоволення відповідних потреб.

Згідно з прийнятими положеннями міжнародних стандартів в Україні відбуваються зміни у розподілі й використанні прибутку підприємств. Нині визначення чистого прибутку підприємства здійснюється виключенням із загальної суми прибутку тільки податку на прибуток. Тепер сплата штрафів підприємством безпосередньо не впливає на обсяг його чистого прибутку. Новими положеннями не передбачено формування за рахунок прибутку ряду цільових фондів, як це відбувалося раніше. Передбачено використання чистого прибутку підприємства на створення резервного фонду, виплату дивідендів, поповнення статутного фонду та інші напрямки використання. Детально порядок розподілу та використання прибутку визначається статутом суб'єкта підприємницької діяльності.

Примітки

  • 1. Економічна роль прибутку в умовах ринку виявляється в тому, що він:
    • - є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності;
    • - сприяє найефективнішому розподілу та використанню ресурсів, упровадженню досягнень науково-технічного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей;
    • - є джерелом розширення суспільного виробництва, примноження національного багатства та задоволення соціальних потреб суспільства.
  • 2. У ринковій економіці підприємство прагне найвигідніше використати власні кошти і виробничі ресурси. Інформацію про те, в якій галузі прибуток найвищий, воно отримує за допомогою норми прибутку:

Норма прибутку = = (Величина прибутку : Вкладений капітал) х 100%.

Саме за допомогою подібних сигналів ефективно розподіляються ресурси між альтернативними видами виробництва. Поява економічного прибутку, збільшення норми прибутку в певній галузі свідчить про те, що суспільство зацікавлене у розширенні цієї галузі, бо структура суспільних потреб змінилася на користь продукції саме цієї галузі виробництва. Фактично ж винагорода у вигляді прибутку є не тільки стимулом для розширення певної галузі - вона виступає як фінансовий засіб для нарощування виробничої потужності підприємств. У галузі з високою нормою прибутку починається "перелив" капіталу з інших, менш ефективних галузей виробництва. Це призводить до занадто високих обсягів виробництва, ціна на продукцію галузі падає і норма прибутку та його величина починають зменшуватися. Зменшення норми прибутку сигналізує про те, що галузь стає неефективною, і "перелив" капіталу починається в інші (наприклад, у ті, з яких капітал раніше пішов в гонитві за високою нормою прибутку; тепер тут залишилося мало підприємств, пропозиція продукції скоротилася, що при сталому попиті призвело до зростання рівня цін та підвищення норми і маси прибутку). Такий "перелив" капіталів із галузі в галузь відбувається доти, доки не встановлюється середня норма прибутку на капітал в усіх галузях; структура виробництва починає відповідати структурі потреб суспільства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>