Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок зарахування митних платежів

У процесі виконання державного бюджету за доходами органи казначейства проводять зарахування платежів, що справляються органами доходів і зборів (митними органами), а також забезпечують облік надходження митних платежів, складання та надання необхідної інформації органам доходів і зборів щодо зарахування зазначених коштів в розрізі платників податків, зборів та видів надходжень. Цей процес регламентується Порядком розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженим спільним наказом Міністерства фінансів та Державної митної служби України 24.01.2006 р. № 25/44.

Для зарахування коштів, що вносяться платниками та громадянами до/або під час митного оформлення товарів, на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві відкриваються депозитні рахунки 3734 "Депозитні рахунки органів стягнення" на ім'я митних органів. Ці рахунки призначені для обліку руху митних та інших платежів, які сплачуються платниками до/або під час митного оформлення як виконання ними своїх обов'язків, а також реалізації завдань, покладених на органи доходів і зборів.

Відкриття депозитних рахунків 3734 здійснюється на підставі заяви органу доходів і зборів, до якої в обов'язковому порядку додаються такі документи:

 • - копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • - копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (статуту, положення, засновницького договору);
 • - копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію;
 • - картка зі зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках;
 • - копії документів, що підтверджують реєстрацію підприємства, установи, організації в органах доходів і зборів, Пенсійного фонду, фондах соціального страхування.

Всі документи подаються до відповідного органу казначейства засвідчені нотаріально або органом, який їх видав.

Сплата коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів, здійснюється платниками до/або під час митного оформлення товарів з рахунків, відкритих їм в установах банків, а також готівкою через банки на депозитні рахунки 3734, відкриті на ім'я органів доходів і зборів у головному управлінні казначейства у місті Києві.

Кошти, що надійшли на депозитні рахунки 3734, не належать органам доходів і зборів, а перераховуються для здійснення таких операцій:

 • - зарахування коштів до державного бюджету в розрізі територій;
 • - повернення платникам помилково та надміру сплачених коштів.

Розпорядження коштами, що обліковуються на депозитних рахунках 3734, здійснюється на підставі платіжних доручень органів доходів і зборів.

Кошти, що підлягають зарахуванню до державного бюджету, не пізніше наступного робочого дня після дати завершення митного оформлення товарів перераховуються органами доходів і зборів з депозитних рахунків 3734 на рахунки з обліку доходів, відкриті в головних управліннях державної казначейської служби в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у розрізі органів доходів і зборів та кодів бюджетної класифікації доходів бюджету.

Головні управління казначейства щоденно з наступного робочого дня після зарахування митних платежів формують для уповноважених органів доходів і зборів виписки з цих рахунків у вигляді електронного реєстру, який уповноважені органи доходів і зборів отримують засобами електронної пошти (модемного зв'язку) для подальшої їх передачі відповідним органам доходів і зборів.

Інформація про зарахування митних платежів відображається головними управліннями казначейства у щоденній звітності про виконання бюджету за доходами, яку воно подає до Державної казначейської служби. Консолідований звіт про зарахування коштів засобами модемного зв'язку надається казначейством Міністерству доходів і зборів України.

Повернення платникам помилково та надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів здійснюється на підставі висновку органу доходів і зборів, оформленого відповідно до заяви платника податків. Заява подається до органу доходів і зборів за місцем оформлення митної декларації не пізніше 1095 дня, наступного за днем зарахування коштів на депозитний рахунок 3734.

Висновок про повернення з державного бюджету помилково або надміру зарахованих митних та інших платежів не пізніше п'яти робочих днів від дня прийняття керівником органу доходів і зборів рішення про повернення коштів надається для виконання відповідним органам казначейства. Загальний строк прийняття органом доходів і зборів рішення про повернення платникам платежів не повинен перевищувати одного місяця.

На підставі отриманого висновку орган казначейства готує платіжні документи на перерахування коштів з рахунку обліку доходів державного бюджету на рахунок, зазначений у висновку. Протягом п'яти робочих днів від дати отримання висновку орган казначейства здійснює повернення коштів з бюджету. Кошти зараховуються на:

 • - рахунки платників, відкриті в установах банків;
 • - банківські рахунки 2603, відкриті органам доходів і зборів в уповноважених банках за місцезнаходженням для виплати коштів платникам готівкою.

Порядок зарахування до бюджету та повернення помилково та надміру сплачених митних платежів наведено на рисунку 10.11.

Органи доходів і зборів та органи державної казначейської служби для забезпечення розрахунково-касового обслуговування митних платежів здійснюють взаємодію з питань обміну інформацією. Взаємодія цих органів регламентується Порядок взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженим спільним наказом Міністерства доходів і зборів України та Міністерства фінансів України від 04.12.2013 р. № 760/1031.

Згідно з Порядком, при змінах у складі або розташуванні органи доходів і зборів упродовж двох тижнів з дня виникнення зазначених змін подають відповідну інформацію Державній казначейській службі.

Після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік у разі зміни переліку видів митних платежів або порядку їх зарахування до бюджету в головних управліннях казначейства відкриваються (перевідкриваються) рахунки, відповідно до змін, внесених Законом.

Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування митних платежів, операції на яких здійснюватимуться у термін не пізніше 10 робочих днів від дати їх відкриття (перевідкриття), надається: головними управліннями казначейства - органам доходів і зборів, Державною казначейською службою - Міністерству доходів і зборів України (в частині рахунків, відкритих на центральному рівні) упродовж 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) цих рахунків.

Щомісяця, не пізніше 4-го числа місяця, що настає за звітним, органи казначейства проводять звірку доходів за кодами бюджетної класифікації з відповідними органами доходів і зборів станом на 1-е число місяця, наступного за звітним.

Схема зарахування до бюджету митних платежів

Рис. 10.11. Схема зарахування до бюджету митних платежів

Казначейство України та Міністерство доходів і зборів проводять звірки надходжень платежів не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним. За результатами складається акт звірки надходжень платежів до бюджету.

Щомісяця, не пізніше 5-го числа місяця, що настає за звітним, Міністерство доходів і зборів проводить з Казначейством України звірку надходжень до державного бюджету митних платежів в іноземній валюті в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та кодів валюти, результати якої оформлюються актом звірки.

Акти звірок оформлюються у 2-х примірниках:

 • - перший - для Казначейства України;
 • - другий - для Міністерства доходів і зборів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>