Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документи складського обліку і внутрішнього переміщення запасів

Складський облік — це кількісний, оперативний облік руху товарно-матеріальних цінностей на складах, у цехових (дільничних) коморах та інших місць зберігання запасів.

Основним документом обліку руху ТМЦ на складі (у коморі) є картка складського обліку.

Картка складського обліку матеріалів (типова форма № М-12)

Форма № М-12 застосовується для оперативного обліку руху матеріалів, МТЦ, готової продукції та інших видів запасів по складу (коморі). Картка відкривається в бухгалтерії на кожне найменування, сорт і розмір конкретного виду ТМЦ на рік з переносом залишку запасу на початок року з картки попереднього року. Загальний вид форми № М-12, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 № 193, наведений у табл. 5.8. З метою практичного застосування форму картки складського обліку друкують з двох боків. На лицьовому боці поміщають загальні реквізити форми (підприємство, найменування форми і т. д.), а на зворотному — тільки графи з обліку руху цінностей, що враховуються в даній картці. Фрагмент такої побудови картки складського обліку наведений у табл. 5.9.

Таблиця 5.8

Картка складського обліку матеріалів (типова форма № М-12)

Таблиця 5.9

Записи про надходження і витрату матеріалів у картки складського обліку здійснюється безпосередньо матеріально відповідальними особами (завідувачами складами, комірниками) на підставі прибуткових і видаткових документів, оформлених у встановленому порядку. На великих складах за згодою матеріально відповідальних осіб картки складського обліку заповнюються обліковцями. Залишки матеріалів у картках складського обліку підраховуються (виводяться) щодня по закінченні робочого дня. Порядкові номери записів зазначаються з початку року.

У картках складського обліку заповнюються реквізити, що характеризують місця зберігання матеріалів (стелажі, комори). А в місцях зберігання ТМЦ прикріплюється матеріальний ярлик типової форми № М-16.

Картки складського обліку видають матеріально-відповідальним особам під розписку в Реєстрі видачі карток (табл. 5.10).

Таблиця 5.10

Реєстр видачі карток

Матеріальний ярлик (типова форма № М-16)

Матеріальний ярлик призначений для характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера, що знаходиться в місцях зберігання. Бланк ярлика, заповнений необхідними даними, служить для матеріальних цінностей паспортом (табл. 5.11).

Таблиця 5.11

Матеріальний ярлик (типова форма № М-16)

Відпуск матеріалів у виробництво, як правило, здійснюється на основі попередньо встановлених лімітів. Основними документами на відпуск матеріалів зі складу є лімітно-забірні картки (типові форми № М-8 і М-9), акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (типова форма № М-10) і накладна на відпуск (на внутрішнє переміщення матеріалів (типова форма № М-11).

Лімітно-забірні картки використовуються для оформлення відпуску матеріалів, які систематично витрачаються при виготовленні продукції, а також для здійснення поточного контролю за дотриманням установлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби, і є виправдувальними документами для списання матеріальних цінностей зі складу.

Лімітно-забірні картки виписуються виробничо-технічним відділом, планово-економічним або відділом постачання на одне чи кілька найменувань матеріалів у двох екземплярах. Один екземпляр до початку місяця передається цеху (дільниці) — споживачу матеріалів, другий — складу або коморі цеху (дільниці). Відпуск матеріалів у виробництво здійснюється складом при пред'явленні цеху свого екземпляра лімітно-забірної картки.

Комірник зазначає в обох екземплярах дату і кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок ліміту по кожному номенклатурному номеру матеріалів. У лімітно-забірній картці цеху (дільниці) розписується комірник, а в лімітно-забірної картці складу — представник цеху (дільниці).

За лімітно-забірною карткою ведеться також облік матеріалів, які не були використані у виробництві і повернуті на склад. Повернення при цьому іншими додатковими документами не оформляється.

Передача складом лімітно-забірних карток у бухгалтерію здійснюється після використання ліміту.

Лімітно-забірна картка (типова форма М-8)

Форма № М-8 призначена для багаторазового відпуску одного номенклатурного номера матеріалів на один місяць (табл. 5.12).

Таблиця 5.12

Лімітно-забірна картка (типова форма М-8)

Лімітно-забірна картка (типова форма № М-9)

Форма № М-9 (табл. 5.13) призначена для чотириразового відпуску лімітованих матеріалів, що відносяться на один вид витрат (замовлення) за один місяць.

Таблиця 5.13

Лімітно-забірна картка (типова форма № М-9)

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (типова форма № М-10)

Відпуск матеріалів, потреба в якому виникає періодично, заміна матеріалів, а також додатковий (понадлімітний) відпуск матеріалів оформляється Актом-вимогою на заміну (додатковий відпуск) матеріалів типової форми № М-10 (табл. 5.14). Вимога поєднує в собі розпорядницький і виправдувальний документ.

Таблиця 5.14

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (типова форма № М-10)

Акт-вимога виписується на один вид матеріалів і його багаторазовий відпуск в межах ліміту в двох екземплярах: один екземпляр — для одержувача (цеху, ділянки і т. д.), другий — для складу.

Комірник зазначає в обох екземплярах акта-вимоги дату і кількість відпущеного матеріалу, після чого визначається залишок.

В акті-вимозі одержувача (цеху, дільниці) розписується завідувач складом (комірник), в акті-вимозі складу — представник одержувача (цеху, дільниці).

Передавання актів-вимог у бухгалтерію здійснюється після видачі всієї кількості необхідного матеріалу.

Понадлімітний відпуск матеріалів або заміна одних видів матеріалів іншими допускається тільки з дозволу керівника підприємства, головного інженера або осіб, на те уповноважених.

Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11)

Відпуск матеріалів усередині підприємства, включаючи відпуск господарствам свого підприємства, розташованим за межами його основної території, здійснюється за накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11 (табл. 5.15).

Таблиця 5.15

Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11)

Цими ж накладним-вимогами форми № М-11 оформляється здавання на склад відходів виробництва продукції, відходів від браку, матеріальних цінностей від ліквідації основних засобів, від розбирання тимчасових споруд і т. д.

Графа 11 "Інвентарний номер" форми № М-11 заповнюється у разі обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів за інвентарними номерами.

Накладна-вимога виписується в двох екземплярах: один призначений для списання цінностей з того, хто передає, а другий — для оприбуткування цінностей тому, хто приймає.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші