Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функція управління персоналом в сфері маркетингу соціальних послуг

Сфера діяльності, що стосується трудових ресурсів, в сучасній сервісній корпорації, слід розділити на чотири категорії:

 • 1. Потік трудових ресурсів пов'язаний з забезпеченням необхідної чисельності ефективного персоналу і відповідної сукупності знань та досвіду, необхідного для того, щоб відповідати довгостроковим стратегічним вимогам фірми.
 • 2. Робочі системи включають в себе всі задачі, пов'язані з організацією людей, інформації, засобів і технологій з метою використання їх для створення соціальних послуг.
 • 3. Системи заохочення розповсюджують серед працівників фірми чіткі і зрозумілі повідомлення про те, організацію якого типу намагається створити і підтримати її керівництво, що в першу чергу стосується бажаного відношення і поведінки людей.

Вплив працівників стосується у вкладі службовців відносно основних цілей компанії оплати праці, умов кар'єрного росту, гарантії зайнятості тощо.

У багатьох сервісних компаніях моральні якості персоналу та їх вірність своїй справі стали основним джерелом конкурентної переваги; особливо це стосується фірм, що надають соціальні послуги, і потребують тісного контакту з клієнтами. Чим краще працівники розуміють і активніше підтримують цілі своєї організації, чим більшими навичками і досвідом володіють маркетологи, необхідних для того, щоб добитися успіхів в роботі, чим більше вони усвідомлюють важливість досягнення і підтримки високого ступеня задоволеності клієнтів фірми, тим ефективніше управляти як маркетинговою, так і операційною діяльністю фірми.

Особливості маркетингу соціальних послуг, які випливають з характеристики послуг наведені на рис. 2.3.

Різноманітність функцій і видів діяльності, властива маркетингу соціальних послуг, вимагає існування єдиної основи ведення бізнесу в невиробничій сфері. Таку основу може скласти одна із сучасних концепцій маркетингу соціальних послуг (рис. 2.4).

Концепція маркетингу соціальних послуг - задум (підхід) щодо організації маркетингової діяльності, який грунтується на основній ідеї, ефективній маркетинговій стратегії та конкретному інструментарії досягнення визначених цілей.

Виробнича концепція визначальним фактором орієнтації фірми в ринковому просторі висуває виробництво і виходить з того, що споживачі віддадуть перевагу дешевим і доступним для придбання продуктам. Висока ефективність виробництва дає змогу підтримувати низькі витрати і таким чином забезпечувати низькі ціни.

Товарна концепція на пріоритетне місце ставить продукт і виходить з того, що споживачі віддадуть перевагу продукту з найкращими властивостями. Діяльність підприємства зорієнтована на його постійне вдосконалення та розробку достатньої кількості модифікацій продукту.

Особливості маркетингу соціальних послуг

Рис. 2.4. Особливості маркетингу соціальних послуг

Збутова концепція виходить з того, що споживач не купуватиме продукт у фірми у достатній кількості, якщо фірма не докладе значних зусиль щодо просування продукту та його збуту (реклама, переконливі методи продажу, знижки).

Традиційна маркетингова концепція. За орієнтири фірми обираються потреби споживачів, які слід задовольнити краще або ефективніше, ніж це роблять конкуренти.

Концепція соціально-етичного маркетингу виходить з того, що фірма має задовольнити потреби споживачів краще за конкурента з одночасним поліпшенням життєвого рівня усього суспільства.

Концепція маркетингу стосунків передбачає спрямованість маркетингової діяльності фірми на встановлення довгострокових конструктивних, привілейованих стосунків з потенційними клієнтами.

31995 р.

Сучасні концепції маркетингу соціальних послуг

Рис. 2.5. Сучасні концепції маркетингу соціальних послуг

Особистої уваги заслуговує концепція соціально-етичного маркетингу.

Саме соціальна спрямованість діяльності галузей соціальних послуг створює умови для рішення широкого кола суспільно-значимих проблем. Будь-яка діяльність у цій сфері виступає як фактор формування умов життєдіяльності населення. У цьому змісті вона завжди враховує суспільні інтереси.

Елементи соціально-етичного маркетингу, що сприяють утвердженню соціальної відповідальності й етики підприємця, є ключовим чинником формування іміджу підприємства, поза яким ефективна діяльність на ринку послуг, як правило, неможлива.

У невиробничій сфері присутній значний неприбутковий сектор. Діяльність неприбуткових організацій завжди використовує соціально-етичні принципи, розглядаючи їх, як один з видів соціального маркетингу.

Таким чином, маркетинг соціальних послуг можна охарактеризувати як комплексну, програмну діяльність на ринку соціальних послуг, що інтегрує в собі процес створення і виробництва продукту - соціальних послуг, а також доведення її до споживача на основі вивчення потенційного і реального попиту споживачів і конкретних ринкових умов з метою підвищення ефективності маркетингу соціальних послуг.

Напрямки діяльності маркетингу соціальних послуг в умовах ринку:

 • 1. Збут соціальної послуги: вивчення запитів клієнтів, збереження постійних контактів, інформування, післяпродажне обслуговування, отримання інформації про ринок (про розвиток попиту, смак і бажання споживачів, їх ставлення до товарів і послуг).
 • 2. Економічні розрахунки і оцінка: аналіз кон'юнктури товарного ринку, еволюція комерційних ринків, формування і вивчення оптимальних цін на товари і соціальні послуги, участь у стратегічному плануванні.
 • 3. Технічний аналіз: лабораторні і дослідні дослідження з метою виявлення характеристик товарів соціальних послуг у відповідності до запитів споживачів.
 • 4. Тотальна орієнтація в маркетингу соціальних послуг: систематичне удосконалення продукту за рахунок постійної орієнтації на споживачів і зворотні зв'язки з ними, а також обслуговування після продажу (характерні для високого рівня організації виробництва в контексті маркетингу соціальних послуг).
 • 5. Виробнича орієнтація маркетингу соціальних послуг: це створення високоякісної продукції при низьких витратах (реклама зводиться до простої інформації, післяпродажне обслуговування відсутнє).
 • 6. Орієнтація на продаж маркетингу соціальних послуг: активні дії по продажу продукту (практично відсутній зв'язок з виробництвом).

Висновки

 • 1. Об'єктивною закономірністю сучасного розвитку світової цивілізації є пріоритет соціальних аспектів, сукупність явищ, тенденцій і пропорцій, що формується в соціальній сфері.
 • 2. Маркетинг соціальних послуг у своїй основі має такі поняття: маркетинг, маркетинг соціальний, соціальні послуги, потреби, товар (продукт діяльності, включаючи послуги), ринок.
 • 3. Розуміння сутності соціальних послуг випливає з таких понять:
  • o це послуга в соціальній сфері, що зв'язує недієздатну людину з організацією, що надає конкретну допомогу (лікарня, установа), яка допомагає вирішувати проблеми недієздатним громадянам;
  • o це послуга, надана на благодійних началах, безкоштовна для споживача. Безкоштовні послуги надаються соціально вразливим категоріям громадян (інвалідам, пенсіонерам);
  • o обслуговуючі, допоміжні послуги в соціальній сфері.
 • 4. Згідно з класифікацією соціальних послуг у сфері нематеріального виробництва виділяють таки класи послуг:
  • o відчутні послуги, спрямовані на тіло людини;
  • o відчутні дії, спрямовані на товари та об'єкти;
  • o невідчутні, спрямовані на свідомість людини;
  • o невідчутні дії з невідчутними активами.
 • 5. Згідно з структурою потреб ринок соціальних послуг включає такі блоки:
  • o ринок соціальних послуг сфери комунально-побутового обслуговування;
  • o ринок соціальних послуг у сфері зберігання і відновлення здоров'я людини;
  • o ринок соціальних послуг культурно-просвітницької сфери;
  • o ринок соціальних послуг сфери управління, регулювання і обміну.

Ці блоки підрозділяються на ряд менш великих, серед яких і знаходиться місце ринку соціальних послуг.

 • 6. Маркетингу соціальних послуг як виду діяльності притаманні певні функції, які носять загальний характер (рис. 2.2). Маркетинг соціальних послуг має ще й особливості (табл. 2.5 і рис. 2.3), які витікають з нематеріальності, неможливості зберігання, невіддільності послуги від постачальника, унікальності послуг.
 • 7. Сучасними концепціями маркетингу соціальних послуг є виробнича, товарна, збутова, традиційна маркетингова, соціально-етичний маркетинг та концепція маркетингу стосунків. Концепція соціально-етичного маркетингу є основою маркетингу соціальних послуг.
 • 8. Маркетинг соціальних послуг можна охарактеризувати як комплексну програму діяльності на ринку соціальних послуг, що інтегрує в собі процес створення і виробництва продукту - соціальних послуг, а також доведення їх до споживачів на основі вивчення потенціального і реального попиту споживачів і конкретних ринкових умов.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші