Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Центральний банк і грошово-кредитна політика
Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.Сутність, типи, функції центральних банків СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВЛекція 1.історія становлення і сутність центральних банків Передумови виникнення центральних банків Типологія центральних банків в епоху золотого стандарту Центральні банки і монетарна політика в кейнсіанському аспекті Етатичний тип Центрального банку Сутність Центрального банку з позицій монетаризму Вплив глобалізаційних процесів на формування сучасного історичного типу Центрального банкуЛекція 2.статус та функції центральних банків Статус і форми організації центральних банків Принцип незалежності центральних банків Функції центральних банків НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИЛекція 1.історія становлення нбу Причини і значення створення НБУ Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи Проведення НБУ грошової реформи 1996 р. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУЛекція 2. правові основи діяльності нбу Правовий статут НБУ та його еволюція Взаємозв'язок операцій і функцій НБУ Регіональна і функціональна побудова НБУ Управління НБУ Кадрове забезпечення діяльності НБУЛекція 3.фінансові основи діяльності нбу Характеристика балансу НБУ Доходи і витрати НБУ Організація бюджетного процесу, принципи та суб'єкти кошторисної діяльності Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ Операції центральних банків емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ Організація касової роботи в установах НБУ Ознаки платіжності грошових білетів та розмінних монет Національного банку України Порядок емісії готівки установами НБУ Безготівкова емісія НБУ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування Порядок надання окремих кредитів овернайт Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків Принципи і порядок проведення операцій peno Порядок надання стабілізаційного кредиту ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ Значення організації центральним банком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні Організація функціонування системи електронних платежів Регулювання участі комерційних банків України у міжнародних платіжних системах Національна системи масових електронних платежів населення Регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні Створення і державна реєстрація банків Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банківських операцій Здійснення банками функцій фінансового моніторингу Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією "брудних грошей" у банківському секторі економіки Система страхування вкладів в Україні 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД Сутність, принципи, завдання банківського нагляду Організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків України Організація та планування інспектування діяльності банків Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS Взаємодія між інспекторами з банківського нагляду НБУ та зовнішніми аудиторами банків Заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ Правове регулювання функцій НБУ як фінансового агента уряду Обслуговування внутрішнього боргу Обслуговування зовнішнього боргу Платіжна система виконання бюджетів Монетарна політика Центрального банку грошово-кредитна політикаЛекція 1.концептуальні підходи до формування грошово-кредитної політики Сутність і цілі грошово-кредитної політики Види грошово-кредитних стратегій Організація розробки грошово-кредитної політики в Україні Ефективність та основні напрями грошово-кредитної політики УкраїниЛекція 2.формування попиту та пропозиції грошей, їх взаємодія Пропозиція грошей і фактори, які впливають на її рівень Попит на гроші і фактори, які впливають на його рівень Інфляція як результат взаємодії функцій попиту та пропозиції грошей ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИЛекція 1.загальна характеристика інструментів грошово-кредитної політики Поняття інструментів грошово-кредитної політики, їх класифікація Регулювання офіційної облікової ставки Мінімальні резервні вимоги і особливості їх застосування у світовій практиці Розвиток операцій на відкритому ринку Інструменти адміністративного характеруЛекція 2.інструменти грошово-кредитної політики нбу Процентна політика НБУ Порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України Операції з депозитним сертифікатом нбу Операції з державними цінними паперами (ДЦП) 11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ Сутність і значення валютної політики Валютне регулювання і валютний контроль НБУ Валютне курсоутворення Статистика платіжного балансу, його прогнозування та аналіз Офіційні валютні резерви і методи управління нимиНормативно - правові актиПідручники і навчальні посібникиСтатті у періодичних виданнях
 
Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>