Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Релігієзнавство arrow Релігієзнавство
Наступна >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи теорії релігії та її історична ґенеза Основи теорії релігії Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна. Теологічно-філософський, психологічний та соціологічний підходи до дослідження релігії Елементи та структура релігії Функції та роль релігії в суспільстві Первісні форми релігії Загальна характеристика первісних форм релігії Ранньоісторичні форми релігії та родоплемінні культи: фетишизм, тотемізм, табу, магія, анімізм Шаманізм Етнічні релігії Характерні риси етнічних релігій Види етнічних релігій Буддизм як світова релігія Поняття світової релігії Життя Гаутами Будди Буддійське віровчення та культ. Поширення буддизму. Основні напрями в буддизмі Іслам як світова релігія Соціально-історичні причини виникнення ісламу Коран і кораністика Мусульманська догматика і культова практика Мусульманська філософія. Поширення ісламу. Іслам в Україні Християнство як світова релігія та його роль в історії і сьогоденні Християнство:загальна характеристика Становлення християнства. Основні етапи розвитку та географія поширення християнства. Біблія як священна книга християн і культурно-історичний феномен Православ'я Загальна характеристика православ'я Віросповідні і культові особливості православ'я. Вплив православ'я на розвиток загальнолюдської та національної культури Католицизм Віра єдина - дві гілки (спільне та відмінне в католицизмі та православ'ї) Сучасна соціальна доктрина католицької церкви Онтологія віри в працях найвидатніших теоретиків християнства Протестантизм Протестантизм як історичний феномен Історія протестантизму: етапи зародження та розвиткуКальвінізмАнгліканствоБаптизм Теологія протестантизму Релігія і церква в україні сьогодні Загальна релігійна ситуація в УкраїніУкраїнська православна церква (УПЦ-мп)Українська православна церква (УПЦ-кп)Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)Українська греко-католицька церква (УГКЦ)Римо-католицька церква (РКЦ) Сучасний стан українського християнстваІудаїзмКараїзм Релігія та інші вияви духовної культури Суспільство, релігія і право: функціональна взаємодія в сучасній україні Релігія і політика: трансформації співвідношення Функціональна взаємодія релігії, держави і права Правове регулювання забезпечення релігійної діяльності Релігія і суспільство в контексті глобалізаційних реалій сьогодення Релігія та мораль Місце моралі та релігії в системі духовних вимірів людства Кореляція опозицій релігійність - духовність, моральність - мораль Природа, внутрішня структура та функції моралі й релігії Наука та релігія Наука і релігія як специфічні способи засвоєння реальності Історичні типи співіснування науки та релігії Сучасна метанаукова парадигма Релігієзнавство як пошук нових форм співіснування релігійних і світських елементів Наукові принципи класифікації релігій Містицизм як духовно-релігійний феномен. Давні містерії і таємні спілки Містицизм, його типологія, особливості та проблеми вивчення як ненауково-наукового феномена Містерії як форми освоєння трансцендентної реальності (містерії друїдів Британії та Галлії, культ Мітри, гностицизм, містерії Асар-Хапі, містерії Одіна)Містерії друїдів Британії та ГалліїКульт МітриГностицизмМістерії Асар-ХапіМістерії Одіна Релігія та вільнодумство у вияві людської духовності Сутність і форми вільнодумства Основні етапи розвитку вільнодумства Сучасні нетрадиційні релігії Проблеми визначення і класифікації нетрадиційних релігій Причини виникнення і ознаки нетрадиційних релігійЦерква уніфікації Неорелігії в Україні
 
Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші