Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Політологія arrow Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть
Наступна >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Зародження індустріальної цивілізації і формування цілісності світового розвитку (кінець XV-XVII ст.) Визначальні риси індустріальної цивілізації Великі географічні відкриття та їх наслідки для розвитку світової цивілізації Європейське Відродження. Реформація і Контрреформація в Європі Перші європейські революції та їх вплив на цивілізаційний поступ людства Російська держава у XVI-XVII століттях Європейська колонізація Північної Америки. Початок формування північноамериканської нації Східні цивілізації у період зародження індустріального суспільства Формування нових світоглядних цінностей Європейсько-Американська цивілізація та позаєвропейський світ У XVIII - середині XIX ст. Просвітництво: від теорії до практики. Американська війна за незалежність та Велика французька революція Романтизм, національне відродження та об'єднавчий рух в Європі Формування та розвиток основних ідейно-політичних доктрин XIX століття: консерватизму, лібералізму, соціалізму, анархізму Соціально-економічні трансформації країн Європи і США. Становлення парламентаризму Позаєвропейський світ: основні тенденції суспільного розвитку Модернізація капіталізму: новітня доба (кінець XIX - початок XX ст.) Еволюція товарного виробництва: виникнення й суть монополій Парламентаризм - апогей європейської державно-правової еволюції Міжнародні відносини в контексті модернізації капіталізмуАнгло-бурська війна 1899-1902 рр. Модернізація - генератор науково-культурного прогресу на зламі XIX-XX століть Перша світова війна (1914-1918 рр.) Переддень війни: стратегічні плани супротивних сторін Початок Першої світової війни. Бойові дії на фронтах 1914 р. Воєнні дії 1915-1916 рр. Ставлення до війни народів воюючих країн. Еволюція громадської позиції Кампанії 1917-1918 рр. Вступ у війну США та вихід з неї Росії Підсумки Першої світової війни Міжвоєнний період світової історії: суспільно-політичні трансформації Версальсько-Вашингтонська система: концепція післявоєнного світоустрою Нові геополітичні реалії міжвоєнного періоду Тенденції та моделі соціально-економічного розвитку. Культурні трансформації Основні політичні ідеології міжвоєнного періоду Загострення суперечностей у міждержавних відносинах напередодні війни Друга світова війна (1939-1945 рр.) Початок Другої світової війни: від нападу гітлерівської Німеччини на Польщу до агресії проти Радянського Союзу Напад фашистської Німеччини на СРСР. Утворення антигітлерівської коаліції Докорінний перелом у ході Другої світової війни та її завершення Основні підсумки та уроки Другої світової війни Геополітичні зміни в післявоєнному світі. Формування постіндустріальних суспільств (друга половина 40-х - 80-ті роки XX ст.) Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному світіПочаток "холодної війни" Модернізація державно-політичних систем країн Заходу в другій половиш XX століття Світова система соціалізму в другій половині 40-х - наприкінці 80-х років Країни "третього світу" в постколоніальну добу Від відбудови до науково-технічної революції: стратегія економічного розвиткуСоціально-економічні наслідки НТР Економічні перетворення і реформи на шляху до постіндустріальних суспільств Світ наприкінці XX - на початку XXI ст.: нові тенденції розвитку Останні роки біполярного світу. Крах системи соціалізму Глобалізація та її вплив на соціально-політичний та етнодержавний розвиток світу Тенденції світового економічного розвитку Інформатизація суспільства - визначальний фактор сучасного стану розвитку людства
 
Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші