Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Політекономія arrow Основи економічної теорії
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виробничий кооператив.

Сучасна економічна реформа, яка поставила собі за мету здійснення реконструкції відносин власності і форм господарювання, практично почалася у нашій країні з проголошення відродження принципів кооперації. Кооперативний сектор повинен був стати тим експериментальним полем, де б перевірялись і вживлялися в економіку втрачені елементи підприємництва і ринкових механізмів. Передусім через кооперацію ставилось завдання відкрити процес формування багатоукладної економіки. Сьогодні в Україні діяльність кооперативів регулюється Законом України "Про кооперацію'1 № 1087-ІУ від 07.10.2003 року.

Кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо).

В економіці України функціонує два основних типи кооперативів: виробничий і споживчий.

Виробничим кооперативом визначається добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.

Виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну, заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу сервісну діяльність, не заборонену законом.

Вищим органом управління виробничого кооперативу є загальні збори кооперативу. До органів управління кооперативу належать правління (голова) кооперативу та ревізійна комісія (ревізор) кооперативу.

Щорічно після закінчення фінансового року проводяться загальні збори членів кооперативу. Загальні збори мають право приймати будь-які рішення, пов'язані зі статутною діяльністю кооперативу. Вони є правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів виробничого кооперативу.

Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не несе відповідальності за зобов'язання членів кооперативу.

Споживча кооперація в Україні — система самоврядних організацій громадян (споживчих товариств, їх спілок, об'єднань), а також підприємств та установ цих організацій, яка є самостійною організаційною формою кооперативного руху.

Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство — самоврядна організація громадян, які на основі добровільного членства, майнової участі та взаємодопомоги об'єднуються для спільної господарської діяльності з метою колективного організованого забезпечення своїх майнових інтересів. Кожний член споживчого товариства має частку в його майні.

Правові засади організації та діяльності споживчої кооперації визначаються законом. Споживчі товариства, їх спілки (об'єднання) можуть утворювати для здійснення своїх статутних цілей підприємства, установи та інші суб'єкти господарювання відповідно до вимог Господарського кодексу України.

У країнах з ринковою економікою існує безліч різновидів кооперативів. Мабуть, у перспективі і в Україні з'являться кооперативи в фінансовій, страховій та інших сферах.

Членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни, які досягли 16-ти річного віку, визнають статут кооперативу та дотримуються його вимог, беруть майнову та трудову участь у діяльності кооперативу. Господарським кодексом України визначено, що нарівні з індивідуальним, може бути передбачене і колективне членство. Взаємовідносини між кооперативом і його колективним членом регулюються договором.

Майно виробничого кооперативу становить колективну власність кооперативу. Виробничий кооператив є власником будівель, споруд, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

Майно виробничого кооперативу відповідно до його статуту поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків і майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.

Фінансові ресурси виробничого кооперативу формуються за рахунок доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>