Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Промислова екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Компресорні станції

Шум від компресорних станцій проникає в навколишнє середовище через отвори всмоктувальних і вихлопних повітроводів. Слід зазначити, що компресорні станції е найбільшим джерелом шуму на промислових підприємствах. РЗП шуму, що випромінюється у навколишнє середовище стаціонарними компресорами та турбокомпресорами, визначається за методикою, наведеною в довідковій літературі [4]. Шум пересувних компресорних станцій (ПКС), що працюють недалеко від житлових будівель і мають значну кількість шумових джерел, прийнято характеризувати не рівнем звукової потужності, а рівнем звуку на визначеній відстані (1—7 м) від станції.

Газотурбінні установки (ГТУ)

Такі установки генерують підвищений шум, що створюється системами всмоктування та скидання повітря через протипожежні клапани. Основне джерело — це тональний шум осьового компресора з максимумом випромінювання у високочастотній зоні спектра. Частоти дискретних складових (гармонік) визначають за формулою

де і — номер гармоніки {і = 1, 2, 3); г — число лопаток робочого колеса першого ступеня компресора; п — частота обертання ротора, хв"1.

Загальну звукову потужність Рз шуму всмоктування дозвукового осьового багатоступеневого компресора, визначають за формулою ч2

де гад — адіабатний коефіцієнт корисної дії (ККД) першого ступеня компресора; т( — масова витрата повітря через компресор, кг/с; — адіабатичний напір, Дж/кг; В — діаметр першого ступеня компресора, м; р — густина повітря на вході в компресор, кг/м8; с — швидкість звуку в повітрі, визначається залежно від температури, Ь °С як с = 20,1-У*, м/с.

Загальний рівень звукової потужності компресора визначають за формулою (7.8).

Для визначення РЗП за формулою (7.27) знаходять частоти трьох перших гармонік fv /2, /3, а за табл. 7.6 знаходять середньо-геометричні частоти 1/3-октавних смуг, в яких розміщуються ці гармошки. Потім, використовуючи графік (рис. 7.3, а), визначають рівні звукової потужності Ь для цих смуг

де &ЬШІ — різниця РЗП, дБА.

Таблиця 7.6. Значення октавних і 1/3-октавних граничних частотних смуг

Значення октавних і 1/3-октавних граничних частотних смуг

Значення октавних і 1/3-октавних граничних частотних смуг

Наприклад, для заданого компресора з Ьшзаг — 140 дБ частоти гармонік дорівнюють /, = 2000 Гц; /2 - 4000 Гц; ^ = 6000 Гц; АЬШІ для цих частот відповідно дорівнюють 3, 7 і 11 дБА. Для 1/3-октавних частот, що нижчі від fl = 2000 Гц, а саме 1600,1250, 1000 Гц і т. д., &Ьш{ відповідно дорівнює 17; 18,5 дБ.

Газові струмені

Інтенсивний шум у навколишньому середовищі може створюватися при стендових випробовуваннях турбореактивних двигунів (ТРД), при скиданні стиснутого повітря. Джерелом шуму в цих випадках є високошвидкісний вихлопний струмінь, рівень звукової потужності якого можна визначити за формулою [6]

де ит — швидкість течії газу (повітря) із сопла, м/с; рс — густина струменя у вихідному перерізі сопла; к — величина, що залежить від температури струменя (для ТРД к = 44 дБ; для холодних струменів к ■* 57 дБ).

Спектри звукової потужності шуму всмоктування компресора

Рис. 7.3. Спектри звукової потужності шуму всмоктування компресора: а відносний; б — в 1/3-октавних та октавних смугах частот

Октавні рівні звукової потужності струменя визначають за формулою

Тут АЬш — різниця між загальним рівнем звукової потужності (РЗП) та досліджуваною октавною смугою із середиьогеометричною частотою /, значення якої знаходять за графіком / (рис. 7.4) залежно від безрозмірного параметра — числа Струхаля:

де йе — діаметр сопла, м.

Під час випробовування турбореактивних двигунів випромінювання шуму здійснюється: із вихлопної шахти випробовувального боксу (рис. 7.5), із шахт підсмоктування 2 і всмоктування /, а також через провідну трубу 4. Октавні РЗП шуму, що випромінюються у вихлопну шахту, визначають за формулою (7.31).

До шахт підсмоктування і всмоктування надходить частина звукової енергії, випромінюваної у приміщення боксу вихлопним струменем.

Загальний РЗП шуму випромінюється в боксі в середньому на 8 дБ менше загального рівня всього струменя, що визначається за формулою (7.30). Октавні РЗП шуму визначають за формулою (7.31), використовуючи графік 2 (див. рис. 7.4). Знаючи РЗП шуму, що випромінюється в бокс, можна визначити відповідні рівні шуму для шахти всмоктування і підсмоктування [4].

Відносний спектр звукової потужності шуму

Рис. 7.4. Відносний спектр звукової потужності шуму: І — струменя; 2 — випромінюваного в бокс

Схема випробовувального боксу

Рис. 7.5. Схема випробовувального боксу: 1 — шахта всмоктування; 2 — шахта підсмоктування; З — вихлопна шахта; 4 — провідна труба

При акустичних розрахунках важливим є вибір розрахункових точок і визначення допустимих рівнів шуму. При таких розрахунках для джерел шуму, що випромінюються у навколишнє природне середовище, розрахункову точку (РТ) вибирають на відстані 2 м від поверхні вікон найближчих житлових або громадських будівель. На території житлових мікрорайонів, лікарень і санаторіїв, шкіл, дитячих садків РТ вибирають на відстані 2 м від меж території на висоті 1,2 м від поверхні землі.

При виконанні акустичних розрахунків допустимі рівні звукового тиску у розрахункових точках визначають за формулою

де Ьн ■— нормативний рівень звукового тиску (РЗТ), визначають за санітарними нормами; £Ді — сума поправок, визначають за табл. 7.7. |я|

Таблиця 7.7. Поправки для тонального та імпульсного шумів

Поправки для тонального та імпульсного шумів

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші